09150566946
محتوای v plhdj
Support and Resistance Indicator for MT4 522x295 - معرفی اندیکاتور رسم حمایت و مقاومت(Support and Resistance Indicator)

معرفی اندیکاتور رسم حمایت و مقاومت(Support and Resistance Indicator)

اندیکاتور حمایت و مقاومت یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم و کاربردی برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت سهم  می باشد. اندیکاتور حمایت و مقاومت کمک می کند نقاط مختلف حمایت و یا مقاومت یک سهم را شناسایی نمایید و به ...