09150566946

با_گزارشات شرکت ها گزارش شماره سه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

#شصدف در ۹ ماهه ۳۳۵میلیارد تومان درآمد و ۶۸میلیارد تومان سود خالص داشت. طی زمستان ۱۹۷میلیارد تومان درآمد داشته و ۵۰میلیارد تومان سود که نشان می دهد که زمستان گرمی را پشت سر گذاشته است. شصدف سرمایه خود را از ۲۰میلیارد تومان به ۷۰میلیارد تومان افزایش داده اما با سرمایه قبلی گزارش داده است بر این اساس ۱۶۸۲ ریال EPS محقق شده دارد که ۱۱۲درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. شصدف در فروردین هم ۸۶٫۵میلیارد تومان درآمد داشته که با توجه به اولین ماه فعالیت مناسب است. نرخ فروش ۲۲۲میلیون ریال هر تن بوده در حالی که متوسط نرخ فروش سال قبل ۱۲۵میلیون ریال است البته مواد اولیه هم رشد با اهمیتی داشته است.

#پتایر در ۹ماه ۷۱۵میلیارد تومان درآمد و ۱۷۹میلیارد تومان سود خالص داشت. در زمستان ۴۱۰میلیارد تومان درآمد داشت و به ۱۱۲۵میلیارد تومان درآمد برای کل سال رسید و نهایتا سود خالص زمستان ۱۷۵میلیارد تومان بود و کل سال به ۳۵۴میلیارد تومان درآمد رسید. به عبارتی طی زمستان به اندازه کل ۹ ماه سود خالص ساخت و البته تماما عملیاتی بوده است. باید توجه کنیم که نوسانات نرخ مواد اولیه هم زیاد بوده و مصرف مواد از محل موجودی تا حدی حاشیه سود را بالا برده اما این رشد درآمد قابل تکرار است. نرخ فروش پتایر تقریبا ۳۵درصد بالاتر از متوسط سال ۹۹ بوده که آمار مناسبی است ضمن اینکه شرکت همچنان ۲۷۵میلیارد تومان مواد اولیه در انبار دارد که قدرت کنترل بهای تمام شده را ایجاد می کند.

#کلوند دیگر نمادی بود که گزارش داد. این شرکت طی ۹ماه ۲۶۱میلیارد تومان درآمد و در زمستان ۹۷میلیارد تومان درآمد داشته که جمع درآمد را به ۳۵۸میلیارد تومان رسانده است. متوسط نرخ فروش ۴۷٫۳۰۰ تومان در سال ۹۹ بود در فروردین ۶۷٫۴۸۰تومان بوده و به تازگی یک افزایش نرخ ۱۵درصدی هم گرفته لذا متوسط نرخ فعلی ۶۴درصد بالاتر از سال ۹۹ است. شرکت که کل مواد مصرفی آن ۱۵۷میلیارد تومان سال ۹۹ بوده، ۴۹میلیارد تومان مواد اولیه در انبار و ۲۲میلیارد تومان محصول در انبار دپو کرده لذا قابلیت کنترل بهای تمام شده را دارد. حالا طی ۹ماه ۶۰میلیارد تومان تومان سود خالص داشت، در زمستان حدود ۱۲میلیارد تومان سود ساخت. حاشیه سود ۲۷٫۶درصد پاییز به ۱۷٫۷درصد طی زمستان رسیده است. کاهش در مقدار فروش طی زمستان و فروش با نرخ هایی در سطح پاییز به همراه رشد بهای تمام شده عامل این کاهش حاشیه سود است. انتظار تحلیلی این است که حاشیه سود در فصول بعدی به سمت نرمال برود، ازین زاویه می توان امیدوار بود که سود سال ۱۴۰۰ نسبت به اعداد محقق شده ۹۹ تقویت شود. این شرکت در ۹ ماهه ۱۵۰۷ ریال و در ۱۲ماهه ۱۸۰۲ریال EPS محقق کرده است.

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *