09150566946

با گزارشات شرکت ها/ گزارش شماره یک / ۱۲:۰۰ / ۲۵ اردیبهشت

تحلیل کاربردی هلالات
#با_گزارشات شرکت ها / گزارش شماره یک / ۱۲:۰۰ / ۲۵ اردیبهشت

#درهآور طی ۹ماه ۱۲۱میلیارد تومان درآمد داشت. طی پاییز حاشیه سود ۴۰درصد بود و در زمستان با ۴۱میلیارد تومان درآمد ۶۳درصد حاشیه سود ثبت کرد. البته این شرکت در تابستان هم درآمد و حاشیه سود بسیار خوبی داشته است. به لحاظ روند درآمد ماهانه، نسبت به میانگین سال ۹۹ وضعیت صعودی ندارد. در ۹ ماهه ۱۸۴۲ریال سود ساخته بود و در ۱۲ماهه ۲۶۰۴ ریال محقق کرد.

#کچاد در ۹ماهه ۱۵٫۶همت درآمد و در ۱۲ماهه ۲۶٫۱همت درآمد ثبت کرده و درآمد زمستان ۲۸درصد بیشتر از درآمد پاییز بوده است. حاشیه سود این شرکت در زمستان ۶۰٫۷درصد و در پاییز ۶۸٫۴درصد بود. روند تحقق درآمد بسیار ایده آل است و به نظر می رسد که ضمن ثبات حاشیه سود، درآمد صعودی بماند. در ۹ماهه ۱۷۰۳ریال و در ۱۲ماهه ۲۸۳۴ ریال سود ساخته است. ضمنا در گزارش ۱۲ماهه هنوز سود ارفع و آهن و فولاد غدیر ایرانیان درج نگردیده است به بیان دیگر در گزارش ۱۲ماهه حسابرسی شده، سود خالص رشد می کند.

#کتوکا در ۹ماهه ۳۶۶میلیارد تومان درآمد و ۴۲٫۵میلیارد تومان سود خالص داشت. در ۱۲ماهه ۵۳۰میلیارد تومان درآمد و سود خالص ۶۲٫۴میلیارد تومان ثبت گردید. به جز فصل اول ۹۹ یعنی بهار، ثبات نسبی سود را تجربه کرد البته روند درآمد صعودی بود و روند حاشیه سود نزولی. در زمستان حاشیه سود ۱۵٫۶درصد داشته اما در تابستان و پاییز به ترتیب ۲۳٫۲درصد و ۱۸٫۴درصد بوده است. در فروردین درآمد خوبی کسب کرده و به ۴۶میلیارد تومان درآمد رسیده که این نکته است و باید ببینیم در ماه های بعدی چه روند درآمدی دارد.

#فجر فولادی ها در ۱۲ماه به ۲۷۵۵میلیارد تومان درآمد رسید و در ۹ماهه این رقم ۱۸۳۴میلیارد تومان بود. حاشیه سود پاییز ۵۰٫۷درصد و زمستان ۴۱٫۷درصد بوده است. در فروردین ۲۵۰میلیارد تومان درآمد داشته که برای اولین ماه سال، عملکرد مناسبی است. اینکه حاشیه سود در چه سطحی تثبیت می شود موضوع مهمی است اما در هر حال طی زمستان ۵۵۷۰ریال سود ساخته و در مجموع ۱۲ماه ۱۳٫۵۶۸ ریال.

#دلر در ۹ماهه ۸۰۴میلیارد تومان درآمد و ۲۴۷۶ ریال EPS داشت، در ۱۲ماهه درآمد به ۱۰۴۰میلیارد تومان رسید، که نشان از کاهش ۱۹درصدی درآمد زمستان به پاییز است با این وجود، حاشیه سود ۵۰درصدی پاییز به ۵۵درصد در زمستان رسید. طی فروردین ۹۶میلیارد تومان درآمد داشته که عملکرد قابل قبولی برای فروردین و از عملکرد زمستان به بهتر است. این شرکت در ۱۲ماهه ۳۳۹۸ ریال EPS ساخته و به بیانی با وجود درآمد کمتر از نرمال، ۹۲۳ ریال EPS طی این فصل ساخته شده که مطلوب است.

validhelalat

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *