09150566946

بررسی عرضه های اولیه (حآفرین -فجهان -کیمیاتک -فسبزوار-شکام)

ویراسرمایه - بررسی عرضه های اولیه (حآفرین -فجهان -کیمیاتک -فسبزوار-شکام)

عرضه اولیه ها با انتقادهای مختلفی همیشه مواجه بوده اند. اصلی ترین انتقادها این بوده که عموما بعد از یک موج صعودی، آغاز می شوند که باعث تشدید دوره اصلاح می شود و مساله دوم، مدل عرضه اولیه بوده که به نوعی پرداخت یارانه محسوب می شده و توزیع اندک سهام باعث قرار گرفتن قیمت در بالای محدوده ارزش می شده است…

در ادامه قصد داریم تا حدودی به نمادهای جدیدالورود بپردازیم. به جز #فسبزوار که سال مالی آن منتهی به آذر است، چهار شرکت دیگر اسفند ماهی هستند.

#حآفرین با مارکت ۲٫۴۷همتی وارد بازار شد. همکنون ۳٫۴۸همت مارکت دارد. در سال ۹۹ به درآمد ۱۵۶میلیارد تومانی رسید اما روند درآمد صعودی است و در بهار ۸۲٫۶میلیارد تومان درآمد داشت. انتظار داریم درآمد سال جاری به مرز ۵۰۰میلیارد تومان برسد که جزئیات علل رشد درآمد را در گزارش تفسیری می توانید مطالعه کنید. حاشیه سود روند صعودی دارد که علت آن افزایش حجم عملیات است. حدود ۲۰میلیارد تومان هزینه عمومی اداری می دهد و مالیاتی پرداخت نمی کند. به لحاظ نسبت p.e حآفرین در محدوده ۲۸ TTM است اما به لحاظ فوروارد حدود ۱۵-۱۶ واحد است. اگر حجم عملیات بهبود یابد، ممکن است که این نسبت نیز تقویت شود.

#کیمیاتک در زمینه محصولات آرایشی و بهداشتی فعالیت دارد. زیرمجموعه گلرنگ است و با مارکت ۳٫۴۵همتی وارد بازار شده است البته همکنون با ۵٫۳۴همت مارکت و رشد ۵۰درصدی متوقف شده است. ۱٫۲۶همت درآمد سال ۹۹ و ۱٫۹همت درآمد سال ۱۴۰۰ برآورد شده است. در بهار ۳۳۹میلیارد تومان درآمد داشته و حاشیه سود آن در محدوده ۵۰درصد است. ۱۷۹میلیارد تومان هزینه عمومی اداری سال ۹۹ و ۲۶۳میلیارد تومان هزینه عمومی اداری سال ۱۴۰۰ برآورد شده است. ضمنا بیش از ۵۰میلیارد تومان در سال هزینه مالی می دهد. بر این اساس P.e TTM حدود ۱۳٫۵ اما Fw آن حدود ۹ واحد است.

#شکام از گروه پتروشیمی-شیمیایی هم به تازگی وارد شده است. شرکتی است که پایین دست پتروشیمی ها محسوب می شود و محصولات آن در صنعت دارویی هم کاربرد دارد. در واقع پایین دست پلیمرها است. سرمایه اسمی شرکت ۹۰میلیارد تومان است و در سال گذشته ۸۵۹میلیارد تومان و در بهار ۲۲۸میلیارد تومان درآمد داشته است. انتظار داریم سال جاری ۱٫۳۳همت درآمد کسب کند. حاشیه سود سال گذشته ۲۳درصد بوده اما در بهار حدود ۴۰درصد است و برآورد شرکت تداوم این حاشیه سود است. در سال گذشته ۱۹۸میلیارد تومان سود ناخالص داشته و در بهار ۹۰میلیارد تومان سود ناخالص کسب کرده که رقم مناسبی برای یک فصل است. در سال جاری ۳۵میلیارد تومان هزینه عمومی اداری و ۶۲میلیارد تومان هزینه مالی برای آن پیشبینی می شود. بر این اساس P.e ttm حدود ۱۱ واحدی این شرکت می تواند به محدوده ۶ واحد با قیمت های روز جاری برسد.

#فسبزوار دیگر نمادی است که توسط اپال عرضه شده است. مارکت آن ۱۵همت است و با مارکت ۱۲٫۵ همتی وارد شده است. سال مالی منتهی به آذر دارد و آهن اسفنجی تولید می کند. در سال گذشته ۷۵۰هزار تن تولید کرده و در نیمه نخست سال جاری نیز ۳۷۲هزار تن تولید داشته است. محصول خود را در بورس کالا نیز عرضه می کند و با توجه به تقاضا برای اسفنجی توانسته آن را ۸٫۷میلیون تومان هر تن بفروشد که معادل ۶۵درصد شمش است ازین زاویه حاشیه سود تقویت شده و به ۴۵درصد رسیده است. در سال گذشته ۱٫۷۲همت سود ناخالص و در سال جاری ۲٫۷۷همت سود ناخالص خواهد داشت. مادامی که نسبت نرخ اسفنجی به شمش در محدوده فعلی باشد حاشیه سود نیز تداوم می یابد. ۶۸میلیارد تومان هزینه عمومی اداری، ۱۲۰ میلیارد تومان سایردآمدها و نهایتا ۲٫۸۲همت سود خالص خواهد داشت لذا p.e ttm 6.5 و p.e fw 5.5 ارزیابی می شود. با توجه به اینکه نسبت اسفنجی به شمش ۱٫۱۴ بوده و انرژی-بر است لذا مادامی که اسفنجی ۶۵درصد شمش باشد، تبدیل اسفنجی به شمش عملا سودآوری بسیار اندکی دارد و اصل سود تبدیل گندله به اسفنجی است چون گندله ۲۶-۲۸درصد شمش است و ضریب آن ۱٫۴۶ به اسفنجی است.

#فجهان دیگر شرکت تازه وارد است که کگل و مس آن را وارد بازار کرده اند. خط تولید جهان کامل تر است یعنی اسفنجی، شمش و میلگرد را تولید می کند. مارکت ۲۷همتی دارد و با مارکت ۲۲همتی وارد شده است ضمنا ۴همت سرمایه دارد. درآمد سال قبل ۶٫۷۴همت، پیشبینی سال جاری ۱۰همت خواهد بود. حاشیه سود سال گذشته ۳۴درصد، بهار ۲۹درصد و ۳فصل بعدی ۳۱درصد خواهد بود. ۱۷۵میلیارد تومان هزینه عمومی اداری، ۲۸۳میلیارد تومان هزینه مالی خواهد داشت لذا ۲٫۷۲همت سود خالص است که در بهار ۲۸درصد آن را پوشش داده لذا پیشبینی ما محافظه کارانه است. p.e 11.5 فعلی به زیر ۹واحد خواهد رسید. شرایط اگر به شکل امروز باشد، P.e fw اعداد بهتری خواهد بود و به ۷٫۵ نیز می رسد.

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *