09150566946

تحلیل صنعت سیمان

img videoblocks stock exchange statistics on screen index prices growing and falling trade electronic chart with stock market fluctuations bk5mbky0e thumbnail full15 1 1200x900 1 1024x768 - تحلیل صنعت سیمان
تحلیل صنعت سیمان
۱) تولید کلینکر و سیمان در سال ۹۸ و ۹۹ رشد قابل توجهی داشته و بخش قابل توجهی از رشد نسبت به سال ۹۵ در دو سال اخیر اتفاق افتاده است. این در حالی است که راندمان تولید کلینکر و سیمان نسبت به ظرفیت نیز افزایش پیدا کرده است.
۲) صنعت سیمان مشهور به این است که ظرفیت آن بیش از نیاز کشور و حتی ظرفیت صادراتی است. به نظر می رسد متغیرهایی مانند قیمت پایین نسبت به کالاهای جایگزین و افزایش مقدار مصرف در هر مترمربع ساخت و ساز و استفاده های متنوع در حال پر کردن بخشی از این ظرفیت مازاد است.
۳) تولید سیمان در سال ۹۹ حدود ۷ میلیون تن افزایش پیدا کرده است در حالی که فروش حدود ۹ میلیون تن. این در حالی است که صادرات در حدود یک میلیون تن کاهش پیدا کرده است. در نتیجه مصرف داخلی سیمان حدود ۱۰ میلیون تن رشد داشته. در نتیجه دو میلیون تن از موجودی انتهای سال ۹۸ به فروش رسیده است. در کنار آن با وجود رشد حدود ۳ میلیون تنی کلینکر برای تامین نیاز داخل و صادرات کلینکر در حدود ۷ میلیون تن از کلینکر موجودی انتهای سال ۹۸ نیز در تولید مصرف یا به فروش رسیده است.
🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *