09150566946

سرمایه گذار آماتور و کارکشته

ویژگی سرمایه گذاران آماتور این است یه یک روز بسیار خوشحال و ذوق زده هستند و یک روز بسیار ناراحت اند و معمولا فقط این دو حال را تجربه میکنند

ویژگی سرمایه گذاران کارکشته و حرفه ای این است که معمولا در همه حال یک وضعیت دارند یعنی با انسجام در مسیری که برای خود چیده اند حرکت میکندد ولو اینکه آخرین پروژه ی سرمایه گذاری به آنها زیان بزرگی زده باشد

و این جمله از آقای وارن بافت بسیار درست و دقیق است: سرمایه گذاری حرفه ای است که شما از چهره ی او سود و زیان امروز او را متوجه نشوید

این اتفاق به علت مصمم و یا درون دار بودن فرد نیست بلکه بخاطر اعتمادی است که یک سرمایه گذار به خود دارد

ما در سرمایه گذاری زمانی دچار استرس میشویم که احساس کنیم اوضاع تحت کنترل نیست و بدانید برای بهتر شدن اوضاع باید سیستماتیک فکر کنید و اگر اینگونه فکر نمیکنید و تک بعدی عمل میکنید سرمایه گذار نیستید

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *