09150566946

شعب بانک سپه در استان کرمان

ردیف نام کد شهر آدرس پیش شماره تلفن۱
۱ مرکزی کرمان ۱۵۰۰۰۱۹ کرمان کرمان ، خیابان شریعتی نرسیده به قدمگاه ۰۳۴ ۳۲۲۶۰۲۰۴
۲ رفسنجان ۱۵۰۰۰۳۲ رفسنجان رفسنجان ، خیابان سعدی ، روبروی مرکز مخابرات ، میدان ابراهیم ۰۳۴ ۳۴۲۵۹۲۵۰
۳ بم ۱۵۰۰۰۷۵ بم بم ، خیابان شهید صدوقی ، نرسیده به میدان امام خمینی ۰۳۴ ۴۴۲۱۰۴۱۱
۴ سیرجان ۱۵۰۰۱۱۷ سیرجان سیرجان ، خیابان امام خمینی ، روبروی بازار ۰۳۴ ۴۲۲۰۶۴۵۵
۵ جیرفت ۱۵۰۰۱۴۶ جیرفت جیرفت ، خیابان قرنی ، روبروی مرکز بهداشت ۰۳۴ ۴۳۲۱۵۰۸۱
۶ بردسیر ۱۵۰۰۲۰۶ بردسیر بردسیر ، خیابان امام خمینی ، جنب مخابرات ۰۳۴ ۳۳۵۲۱۰۹۰
۷ بلوار جهاد کرمان ۱۵۰۰۲۷۲ کرمان کرمان ، بلوار جهاد ، بعد از سه راه عطار ، نبش کوچه سی ۰۳۴ ۳۲۴۵۳۰۷۱
۸ شهر بابک ۱۵۰۰۲۹۰ شهربابک شهر بابک ، خیابان امام خمینی ۰۳۴ ۳۴۱۱۷۰۶۰
۹ بافت ۱۵۰۰۳۲۱ بافت بافت ، خیابان امام خمینی ، میدان معلم ۰۳۴ ۴۲۴۲۵۹۰۱
۱۰ خیابان شهید باهنر کرمان ۱۵۰۰۳۳۶ کرمان کرمان ، نبش خیابان شهید باهنر و ابوحامد ۰۳۴ ۳۲۲۵۳۴۵۱
۱۱ امام خمینی کرمان ۱۵۰۰۳۴۰ کرمان کرمان ، ابتدای خیابان امام خیمنی ۰۳۴ ۳۲۲۶۲۶۶۰
۱۲ خواجوی کرمان ۱۵۰۰۳۴۲ کرمان کرمان ، خیابان خواجو ، روبروی شرکت نفت ۰۳۴ ۳۲۵۳۲۶۶۳
🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *