09150566946

شعب بانک سپه در استان گلستان

ردیف نام کد شهر آدرس پیش شماره تلفن۱
۱ مرکزی گرگان ۱۵۰۰۰۲۱ گرگان گرگان ، خیابان امام خمینی ، روبروی کفش ملی ۰۱۷ ۳۲۲۲۱۷۱۱
۲ گنبد کاووس ۱۵۰۰۰۲۸ گنبد کاووس گنبد کاووس ، خیابان امام خمینی ، فلکه مرکزی ۰۱۷ ۳۳۲۲۴۶۴۵
۳ آق قلا ۱۵۰۰۱۰۲ آق قلا آق قلا ، خیابان شهید رجائی ، نرسیده به فلکه قدس ۰۱۷ ۳۴۵۲۱۴۳۵
۴ بندرترکمن ۱۵۰۰۱۰۴ بندر ترکمن بندر ترکمن ، خیابان آزادی ، روبروی راه آهن ، جنب موسسه مالی اعتباری سینا ۰۱۷ ۳۴۴۲۲۲۱۲
۵ علی آباد کتول ۱۵۰۰۱۰۵ علی آباد علی آباد ، خیابان شهید بهشتی ، کوچه اصناف ۰۱۷ ۳۴۲۲۸۵۹۰
۶ امام خمینی گنبد ۱۵۰۰۱۵۱ گنبد کاووس گنبد کاووس ، خیابان امام خمینی ، روبروی بانک صادرات ، روبروی سینما ایران ۰۱۷ ۳۳۲۲۴۵۲۹
۷ آزادشهر ۱۵۰۰۱۶۵ آزادشهر آزادشهر ، خیابان شهید بهشتی ، نرسیده به فلکه مرکزی ۰۱۷ ۳۵۷۲۴۳۴۴
۸ گالیکش ۱۵۰۰۱۸۷ گالیکش گالیکش ، خیابان امام خمینی ۰۱۷ ۳۵۸۳۷۳۶۰
۹ کردکوی ۱۵۰۰۲۱۵ کردکوی کرد کوی ، خیابان ولیعصر ، میدان یادبود ۰۱۷ ۳۴۳۵۰۹۹۹
۱۰ کلاله ۱۵۰۰۲۹۶ کلاله کلاله ، خیابان امام خمینی جنوبی ۰۱۷ ۳۵۴۴۸۳۷۰
🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *