09150566946

شعب و آدرس بانک اقتصاد نوین

41420 - شعب و آدرس بانک اقتصاد نوین
۱ سرپرستی شعب منطقه شرق ایران سرپرستی های شعب خراسان رضوی/ مشهد
کد مرکز : ۱۱
آدرس : شعبه بلوار معلم مشهد واقع در مشهد، بلوار معلم، چهارراه امامت (چهارراه آزادشهر)
تلفن : ۳۶۰۸۰۳۱۵ – ۷
امکانات :
۲ شعبه سجاد مشهد شعب خراسان رضوی/ مشهد
کد مرکز : ۱۸۰۱
آدرس : بلوار سجاد، نبش چهار راه حامد، پلاک ۴۸
کد پستی : ۹۱۸۶۹۷۵۱۶۷
تلفن : ۳۶۰۲۰۴۱۵
۳۶۰۲۰۴۱۶
نمابر : داخلی ۶
امکانات :
۳ شعبه احمدآباد مشهد شعب خراسان رضوی/ مشهد
کد مرکز : ۱۸۰۲
آدرس : خیابان احمدآباد، ابتدای بلوار ملاصدرا پلاک ۳
کد پستی : ۹۱۷۶۷۹۶۴۸۶
تلفن : ۳۸۴۵۴۳۶۲
نمابر : ۸۴۵۴۳۶۱
امکانات :
۴ شعبه امام خمینی مشهد شعب خراسان رضوی/ مشهد
کد مرکز : ۱۸۰۳
آدرس : بلوار امام خمینی، بین امام خمینی ۵۴ و میدان امام، پلاک ۹۷۶
کد پستی : ۹۱۳۳۶۱۸۳۱۵
تلفن : ۳۸۵۳۷۷۱۳
نمابر : ۸۵۳۷۷۱۲
امکانات :
۵ شعبه بلوار مدرس مشهد شعب خراسان رضوی/ مشهد
کد مرکز : ۱۸۰۴
آدرس : بلوار مدرس نبش مدرس ۸بانک اقتصاد نوین
کد پستی : ۹۱۳۷۷۸۷۹۱۵
تلفن : ۳۲۲۲۹۳۳۳
نمابر : ۲۲۴۴۰۱۶
امکانات :
۶ شعبه پیروزی مشهد شعب خراسان رضوی/ مشهد
کد مرکز : ۱۸۰۵
آدرس : بلوار پیروزی، بین پیروزی ۳۹ و ۴۱، پلاک ۶۵
تلفن : ۳۸۸۴۲۵۶۸-۷۲
امکانات :
۷ شعبه امام رضا مشهد شعب خراسان رضوی/ مشهد
کد مرکز : ۱۸۰۶
آدرس : خیابان امام رضا (ع)، بین امام رضا (ع) ۲۵ و ۲۷، پلاک ۸۴۹
کد پستی : ۹۱۷۳۷۹۴۴۳۱
تلفن : ۳۸۵۳۶۶۹۱-۵
امکانات :
۸ شعبه چهارراه ابوطالب مشهد شعب خراسان رضوی/ مشهد
کد مرکز : ۱۸۰۷
آدرس : بلوار قرنی، قبل از چهارراه ابوطالب، پلاک ۱۴۴۴
کد پستی : ۴۱۹۳۷۳۳۶۹۵
تلفن : ۳۷۲۶۹۷۷۵
نمابر : ۷۲۶۹۸۶۶
امکانات :
۹ شعبه بلوار معلم مشهد شعب خراسان رضوی/ مشهد
کد مرکز : ۱۸۰۸
آدرس : چهارراه آزادشهر، ابتدای بلوار معلم، پلاک۱۹
کد پستی : ۹۱۸۸۷۹۵۶۱۶
تلفن : ۳۶۰۸۳۰۱۱
نمابر : ۶۰۹۴۵۴۶
امکانات :
۱۰ شعبه چهارراه دانشجو مشهد شعب خراسان رضوی/ مشهد
کد مرکز : ۱۸۱۰
آدرس : بلوار معلم حد فاصل معلم ۳۴ و ۳۶ پلاک ۹۲۸
کد پستی : ۹۱۸۸۹۸۴۹۱۷
تلفن : ۳۸۹۲۷۸۳۱
امکانات :
۱۱ مدیریت بانکداری شرکتی دفاتر بانکداری شرکتی تهران/ تهران
کد مرکز : ۱
آدرس : خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک ۲۴، ساختمان مرکزی بانک اقتصادنوین، طبقه سوم
کد پستی : ۱۹۶۸۶۵۵۹۴۴
تلفن : ۸۲۳۳۱۰۸۲
نمابر : ۸۸۲۰۳۷۶۷
پست الکترونیک : cobanking@enbank.ir
امکانات :
۱۲ دفتر بانکداری شرکتی میرداماد دفاتر بانکداری شرکتی تهران/ تهران
کد مرکز : ۳
آدرس : بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، خیابان غفاری، پلاک ۱۲، طبقه پنجم
کد پستی : ۱۵۴۹۸۵۳۱۱۱
تلفن : ۲۲۲۶۲۹۸۵ – ۲۲۲۶۲۹۹۴
نمابر : ۲۲۲۶۱۳۶۰
پست الکترونیک : do@enbank.ir
امکانات :
۱۳ سرپرستی شعب منطقه شمال ‌غربی ایران سرپرستی های شعب آذربایجان شرقی/ تبریز
کد مرکز : ۹
آدرس : شعبه ارتش تبریز واقع در خیابان ارتش جنوبی، نبش کوچه صدر، ساختمان صرفه
تلفن : ۳۵۵۷۳۴۱۰ – ۱۳ ، ۳۵۲۶۰۹۰۹
امکانات :
۱۴ شعبه ارتش تبریز شعب آذربایجان شرقی/ تبریز
کد مرکز : ۱۰۰۱
آدرس : خیابان ارتش جنوبی، نبش کوچه صدر، ساختمان صرفه
کد پستی : ۵۱۳۷۶۵۳۱۴۴
تلفن : ۳۵۵۴۰۸۹۲-۶
نمابر : ۳۵۵۴۰۸۹۱
امکانات :
۱۵ شعبه ولیعصر تبریز شعب آذربایجان شرقی/ تبریز
کد مرکز : ۱۰۰۲
آدرس : خیابان ولیعصر، فلکه بازار، به سمت ایرداک، پلاک ۹
کد پستی : ۵۱۵۷۹۳۵۸۱۸
تلفن : ۳۳۲۹۰۴۱۴
۳۳۲۹۰۴۱۵
۳۳۲۹۰۴۱۶
نمابر : ۳۳۲۹۰۴۱۹
امکانات :
۱۶ شعبه هفده شهریور تبریز شعب آذربایجان شرقی/ تبریز
کد مرکز : ۱۰۰۳
آدرس : خیابان هفده شهریور جدید، جنب کوچه شرکت ساختمان
کد پستی : ۵۱۳۷۸۳۴۷۹۸
تلفن : ۳۵۵۷۰۹۷۰-۴
نمابر : ۳۵۵۴۸۱۲۸
امکانات :
۱۷ شعبه چهارراه آبرسان تبریز (جابجایی موقت) شعب آذربایجان شرقی/ تبریز
کد مرکز : ۱۰۰۴
آدرس : خیابان امام خمینی، جنب مسجد کبود
کد پستی : ۵۱۳۶۹۱۵۳۱۵
تلفن : ۳۵۲۶۱۸۱۹
۳۵۲۶۱۸۲۱
۳۵۲۶۰۹۰۹
امکانات :
۱۸ شعبه سرداران ارومیه شعب آذربایجان غربی/ ارومیه
کد مرکز : ۱۱۰۱
آدرس : خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان سرداران
کد پستی : ۵۷۱۳۷۳۷۷۷۳
تلفن : ۳۲۲۴۹۵۴۱-۵
نمابر : داخلی ۸
امکانات :
۱۹ شعبه بهشتی ارومیه شعب آذربایجان غربی/ ارومیه
کد مرکز : ۱۱۰۲
آدرس : خیابان شهید بهشتی، نبش خیابان سربازان گمنام و شهید بهشتی
کد پستی : ۵۷۱۵۶۸۴۶۹۵
تلفن : ۳۳۴۷۶۵۷۰-۶
نمابر : ۳۳۴۷۶۵۷۵
امکانات :
۲۰ شعبه میدان ولیعصر خوی شعب آذربایجان غربی/ خوی
کد مرکز : ۱۱۲۱
آدرس : میدان ولیعصر، نبش خیابان شهید فراهانی
کد پستی : ۵۸۱۵۶۱۵۳۵۵
تلفن : ۳۶۲۵۰۷۳۰-۵
نمابر : ۳۶۲۵۰۷۳۶
امکانات :
۲۱ شعبه جمهوری مهاباد شعب آذربایجان غربی/ مهاباد
کد مرکز : ۱۱۳۱
آدرس : خیابان جمهوری، نرسیده به چهارراه آزادی، پلاک ۱۲۹۰
کد پستی : ۵۹۱۳۷۵۵۳۵۵
تلفن : ۴۲۲۳۵۹۵۰
نمابر : ۴۲۲۳۵۱۰۰
امکانات :
۲۲ شعبه میاندوآب شعب آذربایجان غربی/ میاندوآب
کد مرکز : ۱۱۴۱
آدرس : خیابان امام
کد پستی : ۵۹۷۱۸۴۹۱۹۸
تلفن : ۴۵۲۶۷۸۷۱-۳
نمابر : ۴۵۲۶۷۸۷۰
امکانات :
۲۳ شعبه امام خمینی اردبیل شعب اردبیل/ اردبیل
کد مرکز : ۱۲۰۲
آدرس : خیابان امام خمینی، چهارراه امام، نبش خیابان سرچشمه
کد پستی : ۵۶۱۴۷۵۶۳۹۵
تلفن : ۳۳۲۵۴۴۰۸
۳۳۲۵۴۴۱۰
۳۳۲۵۴۴۷۱
۳۳۲۵۴۴۷۴
نمابر : ۳۳۲۵۴۴۰۷
۲۴ سرپرستی شعب منطقه مرکز ایران سرپرستی های شعب اصفهان/ اصفهان
کد مرکز : ۱۲
آدرس : شعبه شمس آبادی اصفهان واقع در خیابان شمس آبادی، بین خیابان مطهری و چهارراه عباس‌آباد
تلفن : ۳۲۲۰۷۵۲۷ – ۸
امکانات :
۲۵ شعبه میدان آزادی اصفهان شعب اصفهان/ اصفهان
کد مرکز : ۱۳۰۱
آدرس : میدان آزادی ابتدای خیابان سعادت آباد
کد پستی : ۸۱۶۳۹۱۳۱۶۸
تلفن : ۳۶۶۳۸۹۰۱-۲
نمابر : ۶۶۱۶۳۴۷
امکانات :
۲۶ شعبه توحید اصفهان شعب اصفهان/ اصفهان
کد مرکز : ۱۳۰۲
آدرس : اصفهان چهارراه توحید پلاک ۱۰۶
کد پستی : ۸۱۷۳۸۸۹۱۹۱
تلفن : ۳۶۲۸۳۱۱۱-۴
نمابر : ۶۲۸۳۱۱۳
امکانات :
۲۷ شعبه بزرگمهر اصفهان شعب اصفهان/ اصفهان
کد مرکز : ۱۳۰۳
آدرس : خیابان بزرگمهر جنب مسجدالکریم
کد پستی : ۸۱۵۳۹۹۵۹۷۱
تلفن : ۳۲۶۸۳۷۰۰-۵
نمابر : ۲۶۵۹۶۴۷
امکانات :
۲۸ شعبه شهدای کرج شعب البرز/ کرج
کد مرکز : ۱۶۰۱
آدرس : میدان شهدا
تلفن : ۳۲۲۵۰۹۱۴
۳۲۲۵۰۳۸۸
۳۲۲۵۰۳۷۱
نمابر : ۳۲۲۰۶۷۹۳
امکانات :
۲۹ شعبه گلشهر کرج شعب البرز/ کرج
کد مرکز : ۱۶۰۲
آدرس : ۴۵ متری گلشهر، روبه‌روی خیابان انوشیروان، نبش کوچه مینا
تلفن : ۳۳۵۳۴۰۶۰-۷۰-۸۰
نمابر : ۳۳۵۳۴۰۱۰
امکانات :
۳۰ شعبه گوهردشت کرج (جابجایی موقت به شعبه گلشهر) شعب البرز/ کرج
کد مرکز : ۱۶۰۳
آدرس : ۴۵ متری گلشهر، روبه‌روی خیابان انوشیروان، نبش کوچه مینا
امکانات :
۳۱ شعبه طالقانی کرج شعب البرز/ کرج
کد مرکز : ۱۶۰۴
آدرس : خیابان طالقانی جنوبی، نبش خیابان زرندی
تلفن : ۳۲۷۵۴۱۴۶-۸
نمابر : ۳۲۷۵۴۱۴۶
امکانات :
۳۲ شعبه ایلام شعب ایلام/ ایلام
کد مرکز : ۱۴۰۱
آدرس : خیابان آیت‌الله حیدری، روبروی فروشگاه اتکا، جنب کوچه میلاد
کد پستی : ۶۹۳۱۸۵۴۵۱۹
تلفن : ۳۳۳۸۱۷۰۱-۵
نمابر : ۳۳۳۳۴۶۰۳
۳۳ شعبه امام بوشهر شعب بوشهر/ بوشهر
کد مرکز : ۱۵۰۱
آدرس : خیابان امام خمینی روبروی دادگستری
کد پستی : ۷۵۱۴۹۶۵۷۹۱
تلفن : ۳۳۵۴۰۵۲۱-۶
نمابر : ۳۳۵۴۰۵۲۷
امکانات :
۳۴ شعبه بازار بوشهر شعب بوشهر/ بوشهر
کد مرکز : ۱۵۰۲
آدرس : نبش خیابان شهدا، مقابل مسجد جامع عطار، ساختمان هومن
کد پستی : ۷۵۱۳۸۸۸۶۴۱
تلفن : ۳۳۳۳۴۷۸۶-۸
نمابر : ۲۵۳۴۸۱۸
۳۵ شعبه قائن شعب خراسان جنوبی/ قائن
کد مرکز : ۱۸۷۱
آدرس : خیابان طالقانی پلاک ۲۵
کد پستی : ۹۷۶۱۸۳۷۸۱۵
تلفن : ۳۲۵۳۱۱۰۱
نمابر : ۳۲۵۳۱۱۰۳
۳۶ شعبه بجنورد شعب خراسان شمالی/ بجنورد
کد مرکز : ۳۸۰۱
آدرس : خیابان شریعتی جنوبی نبش کوچه ولی نژاد پ۱۷۲
کد پستی : ۹۴۱۴۸۴۸۶۷۱
تلفن : ۳۲۲۲۱۶۶۰
نمابر : ۳۲۲۲۱۶۳۶
۳۷ سرپرستی شعب منطقه جنوب غربی ایران سرپرستی های شعب خوزستان/ اهواز
کد مرکز : ۱۴
آدرس : پاداد، خیابان دهم، ساختمان توحید، روبروی شهرداری منطقه یک
تلفن : ۳۵۵۲۰۹۶۳ – ۴ ، ۳۵۵۲۰۹۶۱
امکانات :
۳۸ شعبه کیانپارس اهواز شعب خوزستان/ اهواز
کد مرکز : ۱۹۰۱
آدرس : فلکه سوم کیانپارس، بازار امام رضا
کد پستی : ۶۱۵۵۹۱۳۱۱۱
تلفن : ۳۳۳۷۹۰۹۰
نمابر : ۳۳۳۸۶۴۰۴
امکانات :
۳۹ شعبه پاداد شهر اهواز شعب خوزستان/ اهواز
کد مرکز : ۱۹۰۲
آدرس : خیابان ۱۰ پاداد شهر، روبروی شهرداری منطقه ۱، ساختمان توحید پلاک ۴۴
کد پستی : ۶۱۸۳۸۹۴۸۸۳
تلفن : ۳۵۵۳۸۱۵۵
۳۵۵۳۹۷۷۲
نمابر : ۳۵۵۳۹۷۷۴
۴۰ شعبه زنجان شعب زنجان/ زنجان
کد مرکز : ۲۰۰۱
آدرس : خیابان امام، ساختمان ممتاز
کد پستی : ۴۵۱۴۶۳۴۷۴۵
تلفن : ۳۳۳۶۰۴۷۱
نمابر : ۳۳۳۶۰۴۷۲
امکانات :
۴۱ شعبه ابهر شعب زنجان/ ابهر
کد مرکز : ۲۰۲۱
آدرس : خیابان ولیعصر
کد پستی : ۴۵۶۱۸۶۸۳۷۹
تلفن : ۳۵۲۳۲۳۶۹
نمابر : ۳۵۲۳۲۳۶۹
امکانات :
۴۲ شعبه سمنان شعب سمنان/ سمنان
کد مرکز : ۲۱۰۱
آدرس : چهارراه مازندران، جنب بانک تجارت مرکزی
کد پستی : ۳۵۱۳۸۱۳۶۵۶
تلفن : ۳۳۳۴۹۲۰۱-۳
نمابر : ۳۳۳۴۹۲۱۰
امکانات :
۴۳ شعبه ۲۲بهمن شاهرود شعب سمنان/ شاهرود
کد مرکز : ۲۱۲۱
آدرس : خیابان ۲۲بهمن، میدان امام، پلاک ۱۳۵
کد پستی : ۳۶۱۶۶۱۳۳۱۴
تلفن : ۳۲۲۳۹۵۰۶-۸
نمابر : ۳۲۲۳۷۴۰۳
۴۴ شعبه زاهدان شعب سیستان و بلوچستان/ زاهدان
کد مرکز : ۲۲۰۱
آدرس : خیابان شریعتی، حدفاصل شریعتی ۱۲ و ۱۴
کد پستی : ۹۸۱۳۶۸۴۵۴۳
تلفن : ۳۳۲۳۸۱۰۱-۶
نمابر : ۳۳۲۳۸۱۰۷
۴۵ سرپرستی شعب منطقه جنوب ایران سرپرستی های شعب فارس/ شیراز
کد مرکز : ۱۳
آدرس : شعبه زند شیراز واقع در شیراز، خیابان کریم‌خان زند، روبروی دانشکده مهندسی شیراز
تلفن : ۳۲۳۵۳۰۳۶ – ۷ ، ۳۲۳۰۴۲۳۱
امکانات :
۴۶ شعبه عفیف آباد شیراز شعب فارس/ شیراز
کد مرکز : ۲۳۰۱
آدرس : خیابان عفیف آباد، روبروی کوچه ششم
کد پستی : ۷۱۸۳۷۵۴۶۶۱
تلفن : ۳۶۲۹۴۴۵۴
۳۶۲۹۴۲۵۲
۳۶۲۹۰۱۹۲
۳۶۲۹۰۱۹۱
نمابر : ۳۶۲۶۲۴۱۶
امکانات :
۴۷ شعبه مدرس لار شعب فارس/ لار
کد مرکز : ۲۳۰۲
آدرس : شهر قدیم، خیابان مدرس جنوبی
کد پستی : ۷۴۳۱۹۳۹۵۶۹
تلفن : ۵۲۳۳۹۰۹۱
نمابر : ۵۲۳۳۹۱۰۲
۴۸ شعبه آزادی قزوین شعب قزوین/ قزوین
کد مرکز : ۲۴۰۱
آدرس : میدان آزادی، ساختمان چهار انبیا
کد پستی : ۳۴۱۳۶۶۴۴۷۹
تلفن : ۳۳۲۴۲۰۷۰
نمابر : ۳۲۲۴۲۰۷۶
امکانات :
۴۹ شعبه عدل قزوین شعب قزوین/ قزوین
کد مرکز : ۲۴۰۲
آدرس : میدان عدل قزوین
کد پستی : ۳۴۱۳۸۸۶۶۴۵
تلفن : ۳۳۳۶۸۵۰۰
نمابر : ۳۳۳۶۸۵۰۵
امکانات :
۵۰ شعبه خیام قزوین شعب قزوین/ قزوین
کد مرکز : ۲۴۰۴
آدرس : خیابان خیام جنوبی
کد پستی : ۳۴۱۳۶۹۷۶۳۸
تلفن : ۳۳۲۴۸۰۳۸
نمابر : ۳۳۲۴۸۰۳۶
امکانات :
۵۱ شعبه بلوار امین قم شعب قم/ قم
کد مرکز : ۲۵۰۱
آدرس : بلوار امین، نبش کوچه ۳۱
کد پستی : ۳۷۱۳۹۴۴۹۹۹
تلفن : ۳۲۹۰۸۶۶۰-۵
نمابر : ۲۹۰۸۶۶۴
امکانات :
۵۲ شعبه جهاد قم شعب قم/ قم
کد مرکز : ۲۵۰۲
آدرس : فلکه جهاد، ابتدای خیابان باجک ۲ پلاک۶۴۱
کد پستی : ۳۷۱۹۱۶۴۶۸۷
تلفن : ۳۷۷۲۱۹۸۸-۹
۵۳ سرپرستی شعب منطقه شمال ایران سرپرستی های شعب گیلان/ رشت
کد مرکز : ۱۰
آدرس : خیابان گلسار، روبروی خیابان ۹۳، طبقه فوقانی شعبه گلسار رشت
تلفن : ۳۲۱۲۵۰۲۳ – ۴ ، ۳۲۱۲۵۰۱۷ ، ۳۲۱۲۵۰۱۹
امکانات :
۵۴ شعبه صیقلان رشت شعب گیلان/ رشت
کد مرکز : ۳۱۰۱
آدرس : میدان بسیج
کد پستی : ۴۱۷۳۷۳۷۵۸۸
تلفن : ۳۳۲۵۳۵۳۵
نمابر : ۳۳۲۵۰۸۱۱
امکانات :
۵۵ شعبه گلسار رشت شعب گیلان/ رشت
کد مرکز : ۳۱۰۲
آدرس : خیابان گلسار، روبروی خیابان ۹۳
کد پستی : ۴۱۶۵۶۱۳۶۶۹
تلفن : ۳۳۱۱۷۶۱۱
نمابر : ۳۳۱۱۷۶۱۶
امکانات :
۵۶ بلوار معلم رشت شعب گیلان/ رشت
کد مرکز : ۳۱۰۳
آدرس : بلوار معلم، مابین میدان مادر و میدان معلم
کد پستی : ۴۱۵۵۶۴۶۸۹۵
تلفن : ۳۳۵۱۵۶۵۰ – ۵۴
امکانات :
۵۷ شعبه پورسینا رشت شعب گیلان/ رشت
کد مرکز : ۳۱۰۵
آدرس : خیابان حافظ، چهارراه پورسینا
کد پستی : ۴۱۶۹۸۵۶۹۸۵
تلفن : ۳۳۳۴۶۳۴۱
نمابر : ۳۳۳۴۶۳۱۰
امکانات :
۵۸ شعبه لاهیجان شعب گیلان/ لاهیجان
کد مرکز : ۳۱۴۱
آدرس : میدان شهدا، خیابان امام خمینی
کد پستی : ۴۴۱۴۶۱۳۸۵۹
تلفن : ۴۲۳۴۵۰۰۱
نمابر : ۴۲۳۴۵۰۰۴
۵۹ شعبه نهارخوران گرگان شعب گلستان/ گرگان
کد مرکز : ۳۰۰۱
آدرس : روبروی عدالت ۷۳
کد پستی : ۴۹۱۶۷۱۳۵۴۴
تلفن : ۳۲۵۲۹۲۱۶-۸
نمابر : ۳۲۵۲۹۲۱۷
امکانات :
۶۰ شعبه گنبد کاووس شعب گلستان/ گنبدکاووس
کد مرکز : ۳۰۲۱
آدرس : خیابان امام خمینی جنوبی، بانک اقتصاد نوین
کد پستی : ۴۹۷۱۸۷۵۹۱۳
تلفن : ۳۳۲۴۰۹۰۱-۵
نمابر : ۳۳۲۴۰۹۰۵
امکانات :
۶۱ شعبه ولیعصر گرگان شعب گلستان/ گرگان
کد مرکز : ۳۰۳۱
آدرس : خیابان ولیعصر، بین عدالت ۱۰ و ۱۲
کد پستی : ۴۹۱۶۶۵۳۱۱۹
تلفن : ۳۲۳۴۶۴۰۰-۴
نمابر : ۳۲۳۴۶۴۰۴
🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *