09150566946

شعب و آدرس بانک توسعه تعاون در استان اصفهان

ردیف عنوان استان/شهر توضیحات
۱ زرین شهر اصفهان/ زرین شهر
کد مرکز : ۱۴۰۵
آدرس : زرین شهر-خیابان امام شمالی
کد پستی : ۸۴۷۱۹۸۸۱۳۱
تلفن : ۰۳۱۵۲۲۲۹۸۸۰-۱-۵۲۲۲۸۸۱۰
نمابر : ۰۳۱۵۲۲۲۹۸۸۰
۲ شهرضا اصفهان/ شهرضا
کد مرکز : ۱۴۰۶
آدرس : شهرضا ، چهارراه شهرداری ، خیابان ولیعصر ، روبروی ساختمان مرکزی
مخابرات
کد پستی : ۸۶۱۴۶۸۵۱۷۴
تلفن : ۰۳۱۵۳۲۴۳۰۷۲-۵۳۲۳۹۰۱۲
نمابر : ۰۳۱۵۳۲۳۹۰۱۳
۳ شاهین شهر اصفهان/ شاهین شهر
کد مرکز : ۱۴۰۷
آدرس : شاهین شهر ، بلوار امام خمینی (ره)، بعد از چهارراه حافظ
کد پستی : ۸۳۱۴۹۶۱۸۱۲
تلفن : ۰۳۱۴۵۲۴۹۳۷۳-۴
نمابر : ۰۳۱۴۵۲۷۷۳۸۲
۴ گلپایگان اصفهان/ گلپایگان
کد مرکز : ۱۴۰۸
آدرس : گلپایگان -خیابان امام خمینی -خیابان آیت ا.. سعیدی – ابتدای ورودی بازار
کد پستی : ۸۷۷۱۸۵۶۵۴۸
تلفن : ۰۳۱۵۷۴۲۳۰۴۰-۵۷۴۵۱۴۱۰
نمابر : ۰۳۱۵۷۴۵۰۵۹۷
۵ اردستان اصفهان/ اردستان
کد مرکز : ۱۴۰۹
آدرس : اردستان -خیابان امام خمینی – نبش فلکه نماز
کد پستی : ۸۳۸۱۹۶۵۴۱۱
تلفن : ۰۳۱۵۴۲۴۶۰۳۲-
نمابر : ۰۳۱۵۴۲۴۶۰۳۳
۶ نطنز اصفهان/ نطنز
کد مرکز : ۱۴۱۰
آدرس : نطنز -میدان معلم ـ ابتدای بلوار طالقانی
کد پستی : ۸۷۶۱۹۹۸۴۴۶
تلفن : ۰۳۱۵۴۲۲۶۸۸۰-۱
نمابر : ۰۳۱۵۴۲۲۴۵۷۴
۷ خمینی شهر اصفهان/ خمینی شهر
کد مرکز : ۱۴۱۱
آدرس : خمینی شهر-خیابان شریعتی شمالی
کد پستی : ۸۴۱۵۸۴۳۴۹۱
تلفن : ۰۳۱۳۳۶۲۷۱۰۰-
نمابر : ۰۳۱۳۳۶۲۹۹۹۹
۸ آران وبیدگل اصفهان/ آران وبیدگل
کد مرکز : ۱۴۱۲
آدرس : آران و بیدگل -خیابان شهدا -سه راه جمهوری
کد پستی : ۸۷۴۱۶۷۵۵۳۵
تلفن : ۰۳۱۵۴۷۲۰۰۰۹-
نمابر : ۰۳۱۵۴۷۳۸۴۸۴
۹ فریدن اصفهان/ فریدن
کد مرکز : ۱۴۱۳
آدرس : فریدن – خیابان شهید بهشتی غربی -پلاک ۱۶
کد پستی : ۸۵۶۱۹۴۵۵۷۷
تلفن : ۰۳۱۵۷۲۲۵۸۷۰-
نمابر : ۰۳۱۵۷۲۲۵۵۸۲
۱۰ جمهوری اصفهان اصفهان/ اصفهان
کد مرکز : ۱۴۱۴
آدرس : اصفهان – میدان جمهوری اسلامی
کد پستی : ۸۱۳۹۶۱۳۴۸۷
تلفن : ۰۳۱۳۳۳۷۶۵۶۸-
نمابر : ۰۳۱۳۳۳۶۳۶۲۹
🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *