09150566946

شعب و آدرس بانک توسعه تعاون در استان خراسان رضوی

ردیف عنوان استان/شهر توضیحات
۱ قوچان خراسان رضوی/قوچان
کد مرکز : ۱۹۰۸
آدرس : قوچان – میدان امام خمینی ضلع شمال شرقی نبش خیابان شهید مطهری
کد پستی : ۹۴۷۱۶۱۳۱۱۲
تلفن : ۰۵۱۴۷۲۱۷۸۱۰ – ۴۷۲۱۷۸۱۱ – ۴۷۲۴۷۶۸۸
۲ کاشمر خراسان رضوی/کاشمر
کد مرکز : ۱۹۰۹
آدرس : کاشمر ،خیابان مدرس روبروی مدرس ۱۰
کد پستی : ۹۶۷۱۹۳۴۶۴۹
تلفن : ۰۵۱۵۵۲۴۱۰۹۰-۵۵۲۴۱۰۹۱
۳ تربت جام خراسان رضوی/تربت جام
کد مرکز : ۱۹۱۰
آدرس : تربت جام – خیابان المهدی – جنب بیمه مرکزی ایران
کد پستی : ۹۵۷۱۸۹۳۸۹۷
تلفن : ۰۵۱۵۲۵۴۲۷۷۷-۵۲۵۲۲۲۰۹
۴ خواف خراسان رضوی/خواف
کد مرکز : ۱۹۱۳
آدرس : خواف – ابتدای خیابان حافظ ابرو
کد پستی : ۹۵۶۱۷۷۷۱۴۱
تلفن : ۰۵۱۵۴۲۲۹۴۳۹-۵۴۲۲۹۳۹۷
۵ هاشمیه مشهد خراسان رضوی/سرخس
کد مرکز : ۱۹۱۴
آدرس : مشهد-بلوار وکیل آباد-بلوار هاشمیه-بین هاشمیه ۱۴ و ۱۶
کد پستی : ۹۱۷۸۶۴۵۶۸۴
تلفن : ۰۵۱۳۸۸۱۷۶۹۷-
نمابر : ۰۵۱۳۸۸۱۷۶۹۲
۶ تایباد خراسان رضوی/تایباد
کد مرکز : ۱۹۱۶
آدرس : تایباد – خ امام خمینی- چهاراه مخابرات- روبروی اداره مخابرات مرکزی
کد پستی : ۹۵۹۱۷۵۶۳۹۴
تلفن : ۰۵۱۵۴۵۲۱۹۱۹-۵۴۵۲۲۶۳۷
۷ ملاصدرا مشهد خراسان رضوی/مشهد
کد مرکز : ۱۹۱۷
آدرس : مشهد – بلوار احمد آباد- بلوار ملاصدرا- بین ملاصدرا۴ و ۶
کد پستی : ۹۱۷۶۶۵۳۱۵۷
تلفن : ۰۵۱۳۸۴۷۵۶۲۹-۳-۳۸۴۷۵۶۳۳
۸ بردسکن خراسان رضوی/بردسکن
کد مرکز : ۱۹۱۸
آدرس : بردسکن – خ قائم – نبش قائم ۶
کد پستی : ۹۶۸۱۹۴۴۴۵۳
تلفن : ۰۵۱۵۵۴۲۶۸۳۱-
نمابر : ۰۵۱۵۵۴۲۶۸۳۲
۹ بلوارمعلم مشهد خراسان رضوی/مشهد
کد مرکز : ۱۹۱۹
آدرس : مشهد- بلوار معلم – حدفاصل معلم ۱۲ و ۱۴ پلاک ۲۷۲
کد پستی : ۹۱۸۸۸۶۶۶۵۳
تلفن : ۰۵۱۳۶۰۹۶۰۶۲-
۱۰ فریمان خراسان رضوی/فریمان
کد مرکز : ۱۹۲۰
آدرس : فریمان – بلوار امام رضا غربی – نبش امام رضا غربی ۲
کد پستی : ۹۳۹۱۹۱۴۴۶۳
تلفن : ۰۵۱۳۴۶۲۱۴۰۰-۳۴۶۲۰۹۰۵
🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *