09150566946

شعب و آدرس بانک توسعه تعاون در استان فارس

ردیف عنوان استان/شهر توضیحات
۱ جهرم فارس/ جهرم
کد مرکز : ۲۴۰۷
آدرس : جهرم – اول بلوار معلم روبروی اداره تعاون
کد پستی : ۷۴۱۷۷۲۳۸۶۸
تلفن : ۰۷۱۵۴۲۳۴۵۶۵-
نمابر : ۰۷۱۵۴۲۳۴۵۶۶
۲ اقلید فارس/ اقلید
کد مرکز : ۲۴۰۸
آدرس : اقلید – میدان شهدا خیابان شهید چمران
کد پستی : ۷۳۸۱۶۳۶۳۷۱
تلفن : ۰۷۱۴۴۵۳۰۴۸۸-۴۴۵۲۴۹۲۹
نمابر : ۰۷۱۴۴۵۲۸۷۳۶
۳ لامرد فارس/ لامرد
کد مرکز : ۲۴۰۹
آدرس : لامرد- خیابان ۱۵ خرداد ابتدای خیابان کارگر
کد پستی : ۷۴۳۴۱۶۳۷۸۵
تلفن : ۰۷۱۵۲۷۲۴۴۶۴-۵۲۷۲۸۰۷۵
نمابر : ۰۷۱۵۲۷۲۵۸۹۲
۴ فیروزآباد فارس/ فیروز آباد
کد مرکز : ۲۴۱۰
آدرس : فیروزآباد – خیابان امام خمینی جنوبی حد فاصل سه راه بروجردی و چهارراه نظامی
کد پستی : ۷۴۷۱۶۴۵۸۹۴
تلفن : ۰۷۱۳۸۷۳۳۳۲۶-۳۸۷۳۶۵۰۷
۵ حافظ شیراز فارس/ شیراز
کد مرکز : ۲۴۱۱
آدرس : شیراز – بلوار آزادی نبش کوچه ۱۸
کد پستی : ۷۱۴۳۹۳۷۳۹۶
تلفن : ۰۷۱۳۲۲۷۱۱۷۲-
۶ لار فارس/ لار
کد مرکز : ۲۴۱۲
آدرس : لار – بلوار فرهنگ بین فرهنگ ۶ و ۸
کد پستی : ۷۴۳۱۸۷۱۶۳۵
تلفن : ۰۷۱۵۲۲۵۳۳۷۰-
نمابر : ۰۷۱۵۲۲۵۳۳۸۰
۷ استقلال فارس/ شیراز
کد مرکز : ۲۴۱۳
آدرس : شیراز – بلوار استقلال نرسیده به تقاطع بعثت سمت چپ
کد پستی : ۷۱۷۵۸۷۳۱۸۶
تلفن : ۰۷۱۳۸۲۰۷۷۵۳-
نمابر : ۰۷۱۳۸۳۰۰۷۳۲
۸ داراب فارس/ داراب
کد مرکز : ۲۴۱۴
آدرس : داراب – خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ، سه راه بهار
کد پستی : ۷۴۸۱۸۶۶۱۳۶
تلفن : ۰۷۱۵۳۵۲۵۲۰۰-
نمابر : ۰۷۱۵۳۵۶۳۶۲۷
۹ استهبان فارس/ استهبان
کد مرکز : ۲۴۱۵
آدرس : استهبان – بلوار قائم روبروی آبشار
کد پستی : ۷۴۵۱۹۴۴۴۸۸
تلفن : ۰۷۱۵۳۲۳۲۰۶۵-
نمابر : ۰۷۱۵۳۲۳۳۷۷۴
۱۰ انقلاب شیراز فارس/ شیراز
کد مرکز : ۲۴۱۶
آدرس : شیراز – خیابان انقلاب چها ر راه گمرک
کد پستی : ۷۱۸۳۹۹۶۴۷۶
تلفن : ۰۷۱۳۲۳۲۵۴۶۱-
نمابر : ۰۷۱۳۲۳۲۲۲۶۰
🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *