09150566946

شعب و آدرس بانک توسعه تعاون در استان همدان

ردیف عنوان استان/شهر توضیحات
۱ همدان همدان/همدان
کد مرکز : ۳۷۰۰
آدرس : همدان-میدان جهاد -ابتدای خ جهانما
کد پستی : ۶۵۱۵۷۳۴۳۳۱
تلفن : ۰۸۱-۳۸۲۱۸۴۲۵-۶
۲ اسدآباد همدان/اسد آباد
کد مرکز : ۳۷۰۱
آدرس : اسد آباد-بلوارشهید بهشتی
کد پستی : ۶۵۴۱۸۱۸۸۳۴
تلفن : ۰۸۱۳۳۱۲۵۴۶۸-
نمابر : ۰۸۱۳۳۱۲۵۱۰۲
۳ ملایر همدان/ملایر
کد مرکز : ۳۷۰۲
آدرس : ملایر-خیابان شهدا-میدان زندیه
کد پستی : ۶۵۱۹۱۱۴۴۵۹
تلفن : ۰۸۱۳۲۲۲۲۵۵۶-۳۲۲۲۱۲۸۰-۹۰
نمابر : ۰۸۱۳۲۲۳۳۵۵۶
۴ نهاوند همدان/نهاوند
کد مرکز : ۳۷۰۳
آدرس : نهاوند- بلوار معلم- ابتدای خیابان خاقانی برج تعاون
کد پستی : ۶۵۹۱۷۱۳۸۷۷
تلفن : ۰۸۱۳۳۲۴۵۱۸۵-
نمابر : ۰۸۱۳۳۲۲۴۰۲۲
۵ تویسرکان همدان/تویسرکان
کد مرکز : ۳۷۰۴
آدرس : توسرکان – خیابان انقلاب- سه راه حافظ
کد پستی : ۶۵۸۱۹۳۳۴۱۶
تلفن : ۰۸۱۳۴۹۴۶۲۵۴-
نمابر : ۰۸۱۳۴۹۴۷۷۵۴
۶ بهار همدان/ بهار
کد مرکز : ۳۷۰۵
آدرس : بهار- خیابان ۱۷ شهریور – نرسیده به چهارراه فرجی
کد پستی : ۶۵۳۱۷۱۳۹۸۱
تلفن : ۰۸۱۳۴۵۰۷۴۰۱-
نمابر : ۰۸۱۳۴۵۰۵۳۰۵
۷ کبودرآهنگ همدان/ کبودرآهنگ
کد مرکز : ۳۷۰۶
آدرس : کبودرآهنگ – میدان شهدا- ابتدای خ شهید رجایی
کد پستی : ۶۵۵۱۷۳۴۱۱۷
تلفن : ۰۸۱۳۵۲۲۵۷۱۶-
نمابر : ۰۸۱۳۵۲۲۵۷۱۵
۸ رزن همدان/ رزن
کد مرکز : ۳۷۰۷
آدرس : رزن – بلوار امام خمینی- بالاتر دو راهی دمق
کد پستی : ۶۵۶۸۱۱۹۶۱۳
تلفن : ۰۸۱۳۶۲۲۴۲۲۹-۳۶۲۲۷۸۱۰
نمابر : ۰۸۱۳۶۲۲۴۲۲۹
۹ شهید مدنی همدان همدان/ همدان
کد مرکز : ۳۷۰۸
آدرس : همدان – میدان پروانه ها خیابان شهداءغربی بالاتر از پاساژ میدانچی
کد پستی : ۶۵۱۳۶۴۶۱۴۸
تلفن : ۰۸۱۳۲۵۳۰۳۶۱-
نمابر : ۰۸۱۳۲۵۳۰۳۶۰
🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *