09150566946

شعب و آدرس بانک توسعه تعاون در استان چهارمحال و بختیاری

ردیف عنوان استان/شهر توضیحات
۱ مرکزی شهرکرد چهارمحال و بختیاری/شهرکرد
کد مرکز : ۱۸۰۰
آدرس : شهرکرد، بلوار حافظ حد فاصل چهاراه سعدی و میدان انقلاب
کد پستی : ۸۸۱۶۸۱۳۷۳۳
تلفن : ۰۳۸۳۲۲۴۳۷۳۸-۳۲۲۴۳۷۳۴-۵
نمابر : ۰۳۸۳۲۲۲۲۰۳۰
۲ بروجن چهارمحال و بختیاری/بروجن
کد مرکز : ۱۸۰۱
آدرس : بروجن-میدان شهید ناغانی کوچه شهید اسفندیار پور
کد پستی : ۸۸۷۱۸۱۶۹۴۹
تلفن : ۰۳۸۳۴۲۲۶۴۲۰-۳۴۲۲۶۴۳۰
نمابر : ۰۳۸۳۴۲۲۶۴۵۰
۳ لردگان چهارمحال و بختیاری/لردگان
کد مرکز : ۱۸۰۲
آدرس : بلوار شهدا – جنب مسجد امام خمینی ( ره )
کد پستی : ۸۸۹۱۶۵۳۳۵۳
تلفن : ۰۳۸۳۴۴۴۳۲۰۵-۳۴۴۴۷۰۹۰
نمابر : ۰۳۸۳۴۴۴۷۰۹۱
۴ فارسان چهارمحال و بختیاری/فارسان
کد مرکز : ۱۸۰۳
آدرس : فارسان- میدان امام خمینی (ره)
کد پستی : ۸۸۶۱۸۴۴۴۷۱
تلفن : ۰۳۸۳۳۲۲۴۳۵۵-۳۳۲۲۴۴۱۷
نمابر : ۰۳۸۳۳۲۲۶۸۳۰
۵ اردل چهارمحال و بختیاری/اردل
کد مرکز : ۱۸۰۴
آدرس : اردل – بلوار شهداء
کد پستی : ۸۸۸۱۸۱۳۶۴۱
تلفن : ۰۳۸۳۴۳۴۴۱۳۰-
۶ آیت ا.. کاشانی شهرکرد چهارمحال و بختیاری/شهرکرد
کد مرکز : ۱۸۰۵
آدرس : شهر کرد بلوار کاشانی نبش کوچه۳۸
کد پستی : ۸۸۱۶۷۳۶۷۹۱
تلفن : ۰۳۸۳۲۲۶۱۶۸۸-۳۲۲۲۸۱۰۰
نمابر : ۰۳۸۳۲۲۵۱۷۳۳
۷ بلداجی چهارمحال و بختیاری/بلداجی
کد مرکز : ۱۸۰۶
آدرس : میدان انقلاب-ابتدای خیابان امام حسین
کد پستی : ۸۸۷۶۱۸۹۷۸۲
تلفن : ۰۳۸۳۴۶۴۱۷۲۴-
نمابر : ۰۳۸۳۴۶۴۱۷۲۵
🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *