09150566946

شعب و آدرس بانک صادرات

Saderat Bank 1000 Way2pay 95 11 06 1 - شعب و آدرس بانک صادرات

خراسان رضوی : 

۱۵ مشهد مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ میدان جانباز ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ ساختمان برج سپهر رضوی ـ طبقه همکف
۳۵ سبزوار سبزوار استان خراسان رضوی ـ شهرستان سبزوار ـ بخش مرکزی ـ خیابان بیهق ـ پلاک ۷۸۲
۳۶ نیشابور نیشابور استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش نیشابور ـ خیابان امام خمینی ـ چهار راه انقلاب ـ پلاک ۳۶
۶۷ تربت حیدریه استان خراسان رضوی ـ شهرستان تربیت حیدریه ـ بخش مرکزی ـ خیابان فردوسی ـ میدان امام علی ـ فلکه باغ سلطانی
۹۲ قوچان قوچان استان خراسان رضوی ـ شهرستان قوچان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ نرسیده به چهار راه اول ـ پلاک ۳۴
۱۰۰ شهید مدرس مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بلوار مدرس ـ مقابل بنیاد شهید ـ پلاک ۲۴
۱۱۲ کاشمر کاشمر استان خراسان رضوی ـ شهرستان کاشمر ـ میدان مرکزی ـ ابتدای خیابان مدرس
۱۴۳ گناباد گناباد استان خراسان رضوی ـ شهرستان گناباد ـ میدان امام خمینی ـ خیابان ناصر خسرو ـ پلاک ۲۶
۱۴۴ درگز درگز استان خراسان رضوی ـ شهرستان درگز ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک ۲۵۰
۲۲۲ میدان شهدا مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ خیابان توحید ـ پلاک ۵۲۰
۲۳۱ فریمان فریمان استان خراسان رضوی ـ شهرستان فریمان ـ بخش مرکزی فریمان ـ نبش میدان امام رضا (ع)
۲۳۲ رضوی مشهد استان خراسان رضوی ـ شهرستان مشهد ـ بخش مشهد ـ خیابان نواب صفوی ـ جنب کوچه حاج ابراهیم ـ پلاک ۳۲۲
۲۴۴ بجستان استان خراسان رضوی ـ شهرستان بجستان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ چهار راه وحدت

آذربایجان شرقی :

۱۸ رضوی تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ خیابان دارایی ـ کوچه پنبه فروشان.
۱۰۸ مراغه مراغه استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مراغه ـ خیابان شهید بهشتی
۱۴۵ مرند مرند استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مرند ـ خیابان امام خمینی (ره)
۱۶۳ میانه میانه استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان میانه ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام ـ چهار راه آزادی ـ پلاک ۶۹۷
۱۶۴ بناب بناب استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان بناب ـ میدان امام حسین (ع) ـ پلاک ۱۶۴
۲۲۹ میدان تره بار تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ خیابان دیزل آباد ـ پلاک ۲۶۶
۲۵۱ منطقه آزاد جلفا جلفا استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان جلفا ـ منطقه آزاد ارس ـ ضلع جنوبی میدان عاشورا
۲۶۰ باغ گلستان تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ خیابان بیست و دو بهمن ـ میدان قونقا ـ پلاک ۶۴۹
۲۶۱ آبرسان تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک ۸۸۱
۲۶۳ سراب سراب استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان سراب ـ بخش مرکزی ـ خیابان فردوسی شرقی ـ پلاک ۳۶۴
۲۶۴ اهر استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان اهر ـ خیابان طالقانی
۲۷۱ چهارراه بهشتی تبریز استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش منطقه ـ خیایان امام خمینی (ره) ـ چهارراه بهشتی ـ پلاک ۱
۳۰۱ ملکان ملکان استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان ملکان ـ خیابان امام خمینی (ره)

آذربایجان غربی : 

۳۷ خوی خوی استان آذربایجان غربی ـ شهرستان خوی ـ بخش خوی ـ خیابان شریعتی ـ میدان قیام
۴۷ ارومیه استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک ۵۰۰
۸۱ سلماس سلماس استان آذربایجان غربی ـ شهرستان سلماس ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام ـ خیابان سوره ای ـ پلاک ۳۶
۱۵۳ مهاباد مهاباد استان آذربایجان غربی ـ شهرستان مهاباد ـ بخش مرکزی ـ خیابان طالقانی شرقی ـ پلاک ۸۷
۱۵۴ میاندوآب میاندوآب استان آذربایجان غربی ـ شهرستان میاندوآب ـ بخش میاندوآب ـ خیابان امام
۱۵۶ بوکان بوکان استان آذربایجان غربی ـ شهرستان بوکان ـ بخش مرکزی ـ خیابان انقلاب ـ چهار راه شهرداری
۱۸۲ میدان ولایت فقیه استان آذربایجان غربی ـ شهرستان ارومیه ـ بخش مرکزی ـ میدان ولایت فقیه
۱۸۷ نقده نقده استان آذربایجان غربی ـ شهرستان نقده ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام ـ پلاک ۱۸۷

اردبیل :

۶۸ بازار استان اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک ۴۰
۲۶۲ خلخال خلخال استان اردبیل ـ شهرستان خلخال ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان آزادی ـ پلاک ۱۸۷
۲۷۳ پارس آباد پارس آباد استان اردبیل ـ شهرستان پارس آباد ـ بخش منطقه ـ خیابان امام ـ چهار راه امام ـ پلاک ۲۲۰
۲۷۴ گیوی استان اردبیل ـ شهرستان گیوی ـ خیابان شهید باهنر ـ پلاک ۲۴۱
۳۱۸ مشگین شهر استان اردبیل ـ شهرستان مشگین شهر ـ بخش منطقه ـ خیابان آیت اله مشکینی ـ میدان امام علی (ع) ـ پلاک ۴۸۷
۳۲۰ بیله سوار بیله سوار استان اردبیل ـ شهرستان بیله سوار ـ بخش منطقه ـ خیابان امام خمینی (ره)
۳۲۱ گرمی گرمی استان اردبیل ـ شهرستان گرمی ـ بخش منطقه ـ میدان امام خمینی ـ خیابان امام خمینی
۳۷۶ میدان آزادی اردبیل استان اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ بخش منطقه ـ خیابان کاشانی ـ چهار راه پیر عبدالملک
۴۹۱ بازار اردبیل استان اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک ۴۰
۵۴۰ کاشانی استان اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ میدان قیام ـ خیابان کاشانی
۷۲۵ چهارراه امام خمینی (ره) اردبیل استان اردبیل ـ شهرستان اردبیل ـ میدان قیام ـ خیابان کاشانی
۷۲۶ نمین نمین خیابان امام خمینی (ره)، نبش میدان طالقانی
۸۷۸ نیر نیر نیر خیابان امام خمینی جنب آب و فاضلاب
۱۲۲۶ شهدا استان اردبیل ـ شهرستان مشگین شهر ـ بخش منطقه ـ سه راه شهدا ـ میدان جانبازان

اصفهان :

۱۰ میدان امام استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش اصفهان ـ خیابان حافظ ـ ابتدای بازار قیصریه ـ میدان امام ـ پلاک ۱
۱۷ زاینده رود استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش اصفهان ـ خیابان دکتر بهشتی
۲۲ نجف آباد نجف آباد استان اصفهان ـ شهرستان نجف آباد ـ بخش نجف آباد ـ میدان امام خمینی (ره)
۴۰ خمینی شهر خمینی شهر استان اصفهان ـ شهرستان خمینی شهر ـ بخش خمینی شهر ـ خیابان امام شمالی
۵۴ کاشان کاشان استان اصفهان ـ شهرستان کاشان ـ بخش کاشان ـ خیابان شهید رجائی ـ خیابان میر عماد ـ میدان فیض
۵۵ شهرضا شهرضا استان اصفهان ـ شهرستان شهرضا ـ بخش شهرضا ـ انقلاب اسلامی ـ بعد از سه راه حکیم فرزانه
۱۱۳ نطنز نطنز استان اصفهان ـ شهرستان نظنز ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره)
۱۵۱ گلپایگان گلپایگان استان اصقهان ـ شهرستان گلپایگان ـ بخش گلپایگان ـ خیابان امام خمینی
۱۵۸ جلفا استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ خیابان حکیم نظامی ـ چهار راه حکیم نظامی
۱۷۲ فلاورجان استان اصفهان ـ شهرستان فلاورجان ـ بخش بابل ـ خیابان طالقانی
۱۷۵ خوراسگان استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ خیابان جی غربی
۲۰۸ اردستان استان اصفهان ـ شهرستان اردستان ـ بخش اردستان ـ خیابان امام خمینی (ره)
۲۲۶ چهار باغ استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش اصفهان ـ میدان امام حسین (ع) ـ ابتدای خیابان چهار باغ عباسی
۲۳۰ خواجو استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ چهار راه نقاشی

ایلام :

۱۹۰ ایلام استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ خیابان فردوسی ـ بالاتر از میدان بیست و دو بهمن
۸۲۷ ایوانغرب ایوان غرب استان ایلام ـ شهرستان ایوان ـ خیابان امام خمینی (ره)، میدان امام خمینی (ره)
۱۰۲۹ دهلران دهلران استان ایلام ـ شهرستان دهلران ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک ۵۰
۱۳۷۸ شهدای گمنام استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ خیابان ۲۴ متری ـ خیابان ولی عصر (عج)
۱۵۷۶ غدیر شاد آباد استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ خیابان آیت اله حیدری ـ کوچه رئیسی
۱۵۹۵ میدان امام ایلام استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ بلوار سیدالشهدا ـ پلاک ۳۲۸۴
۲۱۰۹ بلوار سید الشهدا استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ بلوار سیدالشهدا ـ پلاک ۳۲۸۴
۲۱۱۲ بلوار جمهوری اسلامی ایلام استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ بلوار سیدالشهدا ـ پلاک ۳۲۸۴
۲۲۴۲ مورموری ابدانان استان ایلام ـ شهرستان آبدانان ـ خیابان ولیعصر
۲۳۲۱ بلوار امام استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ بلوار سیدالشهدا ـ پلاک ۳۲۸۴
۲۳۴۳ رسالت استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ خیابان رسالت
۲۳۵۹ خرمشهر ایلام استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ خیابان ۲۴ متری ـ خیابان ولی عصر (عج)
۲۳۶۶ پهله زرین آباد پهله استان ایلام ـ شهرستان دهلران ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک ۹
۲۳۶۷ میدان امام ایوان ایوان استان ایلام ـ شهرستان ایوان ـ خیابان امام خمینی (ره)، میدان امام خمینی (ره)
۲۳۷۵ چوار ایلام استان ایلام ـ شهرستان ایلام ـ خیابان آیت اله حیدری ـ کوچه رئیسی
۲۳۹۵ دره شهر دره شهر استان ایلام ـ شهرستان دره شهر ـ چهار راه شهید نوروزی
۲۴۰۲ ولیعصر آبدانان دره شهر استان ایلام ـ شهرستان آبدانان ـ خیابان ولیعصر
۲۴۰۵ شباب سرابله استان ایلام ـ شهرستان چرداول ـ سرآبله ـ خیابان ولی عصر

بوشهر :

۳۲ شهید سعیدی استان بوشهر ـ شهرستان بوشهر ـ بخش بوشهر ـ خیابان انقلاب، پلاک ۶۴
۲۵۴ برازجان استان بوشهر ـ شهرستان دشتستان ـ برازجان ـ بخش دشتستان ـ میدان امام خمینی (ره)
۲۷۹ پیروزی گناوه گناوه استان بوشهر ـ شهرستان بندر گناوه ـ بخش گناوه ـ خیابان پیروزی
۳۶۲ دیلم استان بوشهر ـ شهرستان بندر دیلم ـ بندر دیلم، خیابان شریعتی ـ پلاک ۱۰
۳۶۳ جزیره خارک خارک بوشهر،جزیره خارک، میدان امام خمینی (ره)
۴۱۵ بندر ریگ استان بوشهر ـ شهرستان گناوه ـ بخش بندر ریگ ـ بندر لیگ ـ خیابان پاسداران ـ پلاک ۱۰
۵۱۶ خورموج خورموج استان بوشهر ـ شهرستان دشتی ـ خورموج ـ بخش دشتی ـ جنب فلکه شهید مهدوی
۵۱۷ دیر استان بوشهر ـ شهرستان دیر ـ بخش دیر ـ بلوار ساحلی ـ پلاک ۵۱۷
۵۱۸ کنگان بندرکنگان استان بوشهر ـ شهرستان کنگان بخش کنگان ـ خیابان وحدت ـ پلاک ۲۹
۶۵۳ اهرم استان بوشهر ـ شهرستان تنگستان ـ بخش اهرم ـ خیابان انقلاب ـ بازار قدیم شهرستان تنگستان
۸۵۳ دالکی استان بوشهر ـ شهرستان دشتستان ـ برازجان ـ بخش دالکی ـ جاده اصلی به شیراز ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک ۱۷
۸۵۴ بندر سیراف بندرکنگان استان بوشهر ـ شهرستان گنگان ـ بخش بندرسیراف ـ کیلومتر ۳۵جاده کنگان ـ عسلویه
۸۶۹ هلالی بوشهر استان بوشهر ـ شهرستان بوشهر ـ خیابان شهید مطهری ـ بخش مرکزی ـ نرسیده به چهار راه باهنر
۸۷۰ امام خمینی (ره) بوشهر استان بوشهر ـ شهرستان بوشهر ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره)

چهارمحال و بختیاری :

۹۴ غدیر شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان ملت ـ چهار راه بازار و فلکه دوازده محرم
۱۷۰ بروجن بروجن استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان بروجن ـ بخش مرکزی ـ خیابان ۱۵ خرداد ـ روبروی خیابان کاشانی ـ پلاک ۷۶۴
۱۷۴ فرخ شهر فرخشهر استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان هفده شهریور ـ پلاک ۵۰
۶۹۰ فارسان فارسان استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان فارسان ـ خیابان شهید بهشتی ـ تقاطع شهید رجایی
۱۱۵۵ سامان سامان استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان سامان ـ بخش سامان ـ خیابان شهید جعفر زاده ـ کوچه ستوده ـ پلاک ۲
۱۱۵۶ هفشجان هفشجان استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ میدان امام خمینی (ره)
۱۳۶۱ خواجه نصیر شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان ملت ـ چهار راه بازار و فلکه دوازده محرم
۱۵۳۲ گهرو استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شلمزار ـ بخش گهرو ـ بلوار ولیعصر ـ خیابان شهباز ـ پلاک ۲
۱۶۶۸ بلداجی بلداجی استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان بروجن ـ بخش بلداجی ـ بلوار مدرس ـ نبش میدان انقلاب
۱۷۷۱ امام رضا (ع) شهرکرد استان چهار محال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بلوار آیت اله کاشانی ـ نرسیده به میدان آیت اله دهک
۱۷۸۴ دستنا استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شلمزار ـ بخش کیار ـ خیابان شهدا ـ پلاک ۶
۱۹۵۴ هفت تیر فرخ شهر فرخشهر استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان هفده شهریور ـ پلاک ۵۰
۱۹۶۵ بلوار ملت بروجن استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان بروجن ـ بخش مرکزی ـ میدان امام
۲۰۰۶ مجتمع امام صادق (ع) شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان ۱۲محرم ـ چهارراه فصیحی ـ پلاک ۱۱
۲۰۴۹ هرچگان خیابان هرچگان، میدان انقلاب، پلاک ۶۵۹
۲۰۵۷ میدان انقلاب شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ میدان انقلاب ـ پلاک ۲۱
۲۰۶۲ میدان معلم شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ میدان معلم ـ پلاک ۳۶
۲۱۷۶ فرادنبه فرادنبه استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان بروجن ـ بخش مرکزی ـ کیلومتر ۵۰ جاده شهرکرد ـ فرادنبه ـ خیابان مولوی
۲۳۲۳ لردگان لردگان استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان لردگان ـ بخش مرکزی ـ خیابان چشمه برم ـ پلاک ۱۱
۲۷۰۴ فردوسی شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان شهرکرد ـ بخش مرکزی ـ خیابان ملت ـ چهار راه بازار ـ پلاک ۵

خراسان جنوبی :

۱۰۵ بیرجند بیرجند استان خراسان جنوبی ـ شهرستان بیرجند ـ بخش مرکزی ـ میدان امام خمینی (ره) ـ پلاک ۳۵
۲۳۵ قاین استان خراسان جنوبی ـ شهرستان قائنات ـ قائن ـ بخش مرکزی ـ میدان امام خمینی (ره) ـ پلاک ۱
۲۴۸ فردوس فردوس استان خراسان جنوبی ـ شهرستان فردوس ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید مطهری ـ نبش خیابان بیست و پنجم شهید مطهری
۲۸۹ طبس طبس استان خراسان جنوبی ـ شهرستان طبس ـ بخش طبس ـ خیابان خرمشهر ـ میدان واعظ طبسی
۳۸۶ سرایان فردوس استان خراسان جنوبی ـ شهرستان سرایان ـ بخش آیسک ـ خیابان امام خمینی (ره)
۶۷۱ سربیشه بیرجند استان خراسان جنوبی ـ شهرستان سربیشه ـ بخش مرکزی / سربیشه ـ خیابان مطهری ـ میدان امام خمینی (ره)
۸۱۳ نهبندان نهبندان استان خراسان جنوبی ـ شهرستان نهبندان ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهدا ـ نبش کوچه شهدای پنجم ـ پلاک ۷۴
۱۰۰۴ بازار بیرجند استان خراسان جنوبی ـ شهرستان بیرجند ـ بخش مرکزی ـ بیرجندـ خیابان جمهوری اسلامی ـ کوچه بیست و یکم جمهوری اسلامی ـ پلاک ۲۹۰
۱۱۹۳ بشرویه بشرویه استان خراسان جنوبی ـ شهرستان بشرویه ـ بخش مرکزی ـ میدان امام خمینی (ره)
۱۴۳۸ مود بیرجند استان خراسان جنوبی ـ شهرستان بیرجند ـ بخش مرکزی ـ خیابان معلم ـ کوچه ۱۴
۱۴۵۶ خوسف بیرجند استان خراسان جنوبی ـ شهرستان بیرچند ـ بخش مرکزی ـ بیرجند ـ خیابان شهید بهشتی ـ کوچه شهید بهشتی یکم
۱۴۹۰ خضری فردوس استان خراسان جنوبی ـ شهرستان قائنات ـ قائن ـ بخش مرکزی ـ قائنات ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ خیابان شهید بهشتی
۱۷۶۵ شوسف نهبندان خیابان معلم، نبش خیابان کوثر

خراسان شمالی :

۶۵ بجنورد بجنورد استان خراسان شمالی ـ شهرستان بجنورد ـ بخش مرکزی ـ خیابان طالقانی ـ میدان شهید بهشتی ـ پلاک ۶۵۳
۱۲۱ اسفراین اسفراین استان خراسان شمالی ـ شهرستان اسفراین ـ بخش مرکزی ـ میدان امام اسفراین ـ پلاک ۲
۱۸۰ فاروج فاروج استان خراسان شمالی ـ شهرستان فاروج ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ میدان آزادی ـ پلاک ۴۰۳
۱۸۴ شیروان شیروان استان خراسان شمالی ـ شهرستان شیروان ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ نرسیده به کوچه خانلق ـ پلاک ۱۸۹
۹۰۶ میدان کارگر بجنورد استان خراسان شمالی ـ شهرستان بجنورد ـ بخش مرکزی ـ میدان کارگر ـ پلاک ۴۵۸
۱۱۸۳ آشخانه بجنورد استان خراسان شمالی ـ شهرستان آشخانه ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید بهشتی ـ خیابان جهاد ـ پلاک ۱۲۷
۱۱۹۴ گرمه بجنورد استان خراسان شمالی ـ شهرستان گرمه ـ بخش مرکزی گرمه جاجرم ـ خیابان انقلاب اسلامی ـ چهار راه مرکزی ـ پلاک ۱۳۹
۱۱۹۵ جاجرم جاجرم استان خراسان شمالی ـ شهرستان جاجرم ـ خیابان شهید بهشتی ـ پلاک ۱۴
۱۳۳۵ شهید بهشتی شمالی بجنورد استان خراسان شمالی ـ شهرستان بجنورد ـ بخش مرکزی بجنورد ـ خیابان شهید بهشتی ـ پلاک ۴۲۶
۱۳۵۸ چهار راه هفده شهریور بجنورد استان خراسان شمالی ـ شهرستان بجنورد ـ بخش مرکزی بجنورد ـ خیابان طالقانی شرقی ـ نبش چهار راه هفده شهریور ـ پلاک ۲۶۶
۱۶۲۴ روئین اسفراین استان خراسان شمالی ـ شهرستان اسفراین ـ بخش روئین ـ بازار مرکزی ـ پلاک ۳۲
۱۷۲۵ میدان انقلاب شیروان استان خراسان شمالی ـ شهرستان شیروان ـ بخش مرکزی ـ میدان انقلاب ـ پلاک ۲۷
۱۸۷۴ شهید چمران بجنورد استان خراسان شمالی ـ شهرستان بجنورد ـ بخش مرکزی ـ خیابان چمران ـ نرسیده به چهار راه شهدا ـ پلاک ۸۳۵
۱۹۲۷ پیش قلعه آشخانه استان خراسان شمالی ـ شهرستان آشخانه ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید بهشتی ـ خیابان جهاد ـ پلاک ۱۲۷

خوزستان :

۶ منطقه آزاد آبادان آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ خیابان امیرکبیر ـ خیابان زند ـ پلاک ۶
۷ اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش اهواز ـ خیابان سلمان فارسی ـ نبش خیابان شهید نظر پور ـ پلاک ۸
۹ منطقه آزاد جهان آراء خرمشهر خرمشهر استان خوزستان ـ شهرستان خرمشهر ـ منطقه آزاد اروند ـ خیابان چهل متری ـ پلاک ۵۳
۱۲ دزفول دزفول استان خوزستان ـ شهرستان دزفول ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره)،
۲۰ منطقه آزاد احمد آباد آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ منطقه آزاد اروند ـ احمد آباد ـ خیابان یک اصلی
۳۰ بهبهان بهبهان استان خوزستان ـ شهرستان بهبهان ـ بخش بهبهان ـ خیابان عدالت
۵۳ اندیمشک استان خوزستان ـ شهرستان اندیمشک ـ بخش اندیشمک ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان امام خمینی (ره)
۵۶ سه راه پشت برج شعبه به محل شعبه ادغام شونده کد ۳۵۱ خیابان مسجد سلیمان موقتاجابجا گردید . (استان خوزستان ـ شهرستان مسجد سلیمان ـ بخش مسجد سلیمان ـ خیابان آزادی ـ سه راه پشت برج)
۷۲ کارون اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ خیابان شریعتی
۷۳ شهید دلیر اهواز استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ فلکه لشگر آباد
۹۰ دکتر فاطمی آبادان استان خوزستان ـ شهرستان آبادان ـ بخش منطقه آزاد اروند ـ ایستگاه ۳ کوی قدس ـ فلکه ۳ ـ نرسیده به فرمانداری
۱۰۹ شوشتر شوشتر استان خوزستان ـ شهرستان شوشتر ـ بخش شوشتر ـ میدان هفده شهریور

زنجان :

۱۳۰ مرکزی زنجان زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ سبزه میدان
۲۱۹ ابهر استان زنجان ـ شهرستان ابهر ـ ابتدای خیابان ولیعصر ـ پلاک ۱۲
۲۵۲ اسد آبادی استان زنجان ـ شهرستان خرمدره ـ خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ـ پلاک ۶۱
۳۶۶ بازار پایین زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ بازار پایین ـ نرسیده به خیابان مسگرها ـ پلاک ۲۴۸
۵۹۵ صایین قلعه استان زنجان ـ شهرستان ابهر ـ بخش صایین قلعه ـ بیست و پنج کیلومتری جاده زنجان
۸۳۶ دروازه ارک زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ میدان ارک ـ نبش خیابان طالقانی ـ پلاک ۲۳۹
۸۳۷ فردوسی زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ خیابان فردوسی ـ پایین تر از بازار ـ پلاک ۸۷
۹۰۰ آزادی زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ خیابان امام ـ میدان آزادی ـ پلاک ۶۵
۱۱۵۷ خیابان خیام زنجان استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ سبزه میدان
۱۲۴۲ سلطانیه زنجان استان زنجان ـ شهرستان سلطانیه ـ کیلومتر ۴۰ جاده زنجان تهران ـ شهرستان سلطانیه ـ خیابان قدس ـ پلاک ۱۱۶
۱۵۱۵ هیدج استان زنجان ـ شهرستان ابهر ـ خیابان حکیم هیدجی ـ کوچه بهرامی ـ پلاک ۴۰۳

سمنان :

۸۶ شاهرود شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ بخش مرکزی ـ خیابان ۲۲ بهمن ـ نرسیده به میدان امام خمینی (ره) ـ روبروی ساعت گل
۸۹ سمنان سمنان استان سمنان ـ شهرستان سمنان ـ بخش سمنان ـ خیابان امام خمینی
۹۸ دامغان دامغان استان سمنان ـ شهرستان دامغان ـ خیابان امام خمینی (ره)
۱۰۲ مهدیشهر استان سمنان ـ شهرستان مهدی شهر ـ خیابان امام خمینی (ره)
۱۹۴ گرمسار گرمسار استان سمنان ـ شهرستان گرمسار ـ خیابان امام خمینی (ره)
۲۹۳ ایوانکی استان سمنان ـ شهرستان گرمسار ـ بخش ایوانکی ـ خیابان پانزده خرداد
۲۹۸ آرادان گرمسار استان سمنان ـ شهرستان آرادان ـ میدان امام خمینی
۳۱۲ شهید ذاکری)قلعه نو شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ خیابان شهید بهشتی
۵۶۴ کلاته خیج شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ بخش بیارجمند ـ ۵۰ کیلومتری شمال شاهرود
۵۷۵ شهید ذاکری شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ خیابان تهران ـ پلاک ۱۰
۱۰۴۹ حکیم الهی سمنان استان سمنان ـ شهرستان سمنان ـ میدان امام خمینی (ره)
۱۰۶۷ صاحب الزمان شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ خیابان شهدا
۱۰۷۲ میدان امام خمینی (ره) سمنان استان سمنان ـ شهرستان سمنان ـ میدان امام خمینی (ره)
۱۰۷۴ خیابان تهران شاهرود شاهرود استان سمنان ـ شهرستان شاهرود ـ خیابان تهران ـ پلاک ۱۰

سیستان و بلوچستان :

۹۹ زاهدان زاهدان استان سیستان و بلوچستان ـ شهرستان زاهدان ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ تقاطع خیابان طالقانی
۱۳۴ زابل زابل استان سیستان و بلوچستان ـ شهرستان زابل ـ تقاطع خیابان امام خمینی (ره) و خیابان فردوسی ـ چهار راه شهربانی
۲۲۵ خاش خاش استان سیستان و بلوچستان ـ شهرستان خاش ـ خیابان امام خمینی (ره)
۴۳۰ ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان ـ شهرستان ایرانشهر ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک ۲۵
۵۹۰ چابهار چاه بهار استان سیستان و بلوچستان ـ شهرستان چابهار ـ بلوار امام خمینی (ره)
۵۹۴ سراوان سراوان استان سیستان و بلوچستان ـ شهرستان سراوان ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ خیابان آزادی ـ پلاک ۲۰
۵۹۷ شهید بهشتی زاهدان استان سیستان و بلوچستان ـ شهرستان زاهدان ـ خیابان خیام
۸۴۵ بنجار زابل زابل- بنجار روبروی مسجد جامع
۸۵۷ فنوج استان سیستان و بلوچستان ـ شهرستان ایرانشهر ـ بخش فنوج ـ خیابان امام خمینی
۸۷۴ نیکشهر استان سیستان و بلوچستان ـ شهرستان نیک شهر ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ نبش میدان بسیج ـ پلاک ۴۲
۹۳۷ کنارک کنارک استان سیستان و بلوچستان ـ شهرستان کنارک ـ خیابان خاتم الانبیا ـ فلکه شورا ـ پلاک ۹۳۷

فارس :

۱۴ شیراز شیراز استان فارس ـ شهرستان شیراز ـ بخش مرکزی ـ خیابان زند ـ خیابان طالقانی ـ پلاک ۶۶
۳۱ سپیدان استان فارس ـ شهرستان سپیدان ـ بخش سپیدان ـ خیابان امام ـ پلاک ۷۳۶
۳۴ کازرون کازرون استان فارس ـ شهرستان کازرون ـ بخش کازرون ـ میدان شهدا ـ پلاک ۷۵۲
۴۱ لار لار استان فارس ـ شهرستان لارستان ـ بخش لار ـ خیابان ایت اله خامنه ای ـ خیابان طالقانی
۴۵ جهرم جهرم استان فارس ـ شهرستان جهرم ـ بخش مرکزی ـ میدان شهدا ـ پلاک ۱
۴۶ توحید شیراز استان فارس ـ شهرستان شیراز ـ بخش مرکزی ـ چهار راه مشیر ـ خیابان قا آنی کهنه
۵۷ شهید مطهری شیراز استان فارس ـ شهرستان شیراز ـ بخش مرکزی ـ بلوار زند ـ میدان نمازی ـ درمانگاه شهید مطهری ـ پلاک ۱
۱۱۵ مرودشت مرودشت استان فارس ـ شهرستان مرودشت ـ بخش مرکزی ـ خیابان سعدی ـ نبش خیابان فرهنگ
۱۱۸ آباده استان فارس ـ شهرستان آباده ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ خیابان دهخدا
۱۲۵ فسا فسا استان فارس ـ شهرستان فسا ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ چهار راه فرمانداری ـ پلاک ۲۰
۱۹۱ قاآنی شمالی شیراز استان فارس ـ شهرستان شیراز ـ بخش مرکزی ـ خیابان قاآنی نو
۱۹۲ احمدی شیراز استان فارس ـ شهرستان شیراز ـ بخش مرکزی ـ خیابان حضرتی
۲۰۰ اقلید اقلید استان فارس ـ شهرستان اقلید ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ نرسیده به میدان شهدا ـ نبش کوچه محمد تفی ظهیری
۲۰۲ صغاد صغاد استان فارس ـ شهرستان آباده ـ بخش صغاد ـ خیابان امام خمینی (ره)
۲۰۶ گراش گراش استان فارس ـ شهرستان گراش ـ خیابان امام خمینی (ره)

قزوین :

۲۳ قزوین قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ بخش قزوین ـ خیابان امام خمینی (ره)
۱۴۲ تاکستان تاکستان استان قزوین ـ شهرستان تاکستان ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ روبروی شهرداری
۲۱۸ زاکان قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان شهدا ـ مقابل بازارچه ـ پلاک ۱۱۸
۳۳۲ آبیک استان قزوین ـ شهرستان آبیک ـ خیابان طالقانی ـ خیابان شهید رجائی ـ پلاک ۲۴۱
۴۲۰ طالقانی قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان طالقانی ـ پلاک ۲۹۳
۴۶۵ سعدی قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان سعدی ـ مقابل منبع آب ـ پلاک ۱۹
۵۹۱ اقبالیه قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ بخش اقبالیه ـ کیلومتر ۶ قزوین تاکستان ـ شهرک اقبالیه ـ پلاک ۱۰۲
۶۱۸ بازار قزوین قزوین قزوین، خیابان امام خمینی (ره)، داخل بازار قزوین، کوچه روغنگیرها
۶۶۰ فلکه رشت قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان اسد آبادی ـ پلاک ۱۸۱
۸۳۴ مولوی قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ بخش قزوین ـ خیابان امام خمینی (ره)
۸۷۱ فردوسی قزوین استان قزوین ـ شهرستان قزوین ـ خیابان فردوسی جنوبی ـ روبروی خیابان شهرداری ـ پلاک ۲۱
۹۷۲ ضیا آباد تاکستان استان قزوین ـ شهرستان تاکستان ـ بخش ضیاآباد ـ میدان امام خمینی (ره)
۱۰۳۲ آبگرم تاکستان استان قزوین ـ شهرستان تاکستان ـ آبگرم ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک ۳۹۰

قم :

۴۳ قم قم استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش مرکزی ـ خیابان طالقانی ـ سه راه بازار ـ پلاک ۱۰۳
۳۸۷ میدان مطهری قم استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان سعیدی ـ پلاک ۸۳۵
۴۱۷ نیروگاه قم استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش مرکزی ـ خیابان نیروگاه ـ بعد از میدان شهید امینی بیات ـ پلاک ۹۲۰
۵۰۲ حرم قم استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش مرکزی ـ خیابان معلم ـ حد فاصل هتل المپیک و صفا ـ پلاک ۱۱
۵۸۷ طالقانی قم استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش مرکزی ـ خیابان طالقانی ـ روبروی خیابان پامنار ـ پلاک ۶۶۱
۶۳۰ فرهنگیان قم استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش مرکزی ـ خیابان نوزده دی ـ نبش خیابان شهید بیطرفان ـ پلاک ۱۱۷۸
۶۷۳ میدان سعیدی قم استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان سعیدی ـ پلاک ۸۳۵
۱۲۳۹ غدیر قم استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش قم ـ چهار راه شهدا ـ تقاطع پل حجتیه و بلوار بهار ـ پلاک ۲۵۶
۱۴۲۵ امامزاده ابراهیم قم استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش مرکزی ـ خیابان امامزاده ابراهیم ـ نبش کوچه ۴ ـ پلاک ۲۳۰
۱۶۹۹ چهار مردان قم استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش مرکزی ـ خیابان چهار مردان ـ بین کوچه ۲۰ و ۲۲ ـ پلاک ۵۰۲
۱۷۰۰ نوزده دی قم استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش مرکزی ـ خیابان نوزده دی ـ پلاک ۱۷۵
۱۷۰۱ چهارراه رهبر قم استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید رجایی ـ نبش کوچه ۶۵ ـ پلاک ۲۶۸
۱۷۰۲ پانزده خرداد قم استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش قم ـ چهار راه شهدا ـ تقاطع پل حجتیه و بلوار بهار ـ پلاک ۲۵۶
۱۷۰۳ نبش انقلاب قم استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش مرکزی ـ خیابان ارم ـ نبش خیابان انقلاب
۱۷۰۵ شهید زین الدین قم استان قم ـ شهرستان قم ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ فلکه شهید زین الدین ـ پلاک ۲۴۱

کردستان :

۱۲۷ میدان انقلاب سنندج سنندج استان کردستان ـ شهرستان سنندج ـ میدان انقلاب
۱۶۵ آزادی سقز سقز استان کردستان ـ شهرستان سقز ـ خیابان آزادی ـ پلاک ۵۳
۱۸۳ بانه اسنان کردستان ـ شهرستان بانه ـ میدان قدس
۳۰۲ قروه قروه استان کردستان ـ شهرستان قروه ـ سید جمال الدین اسد آبادی
۳۰۳ بیجار بیجار استان کردستان ـ شهرستان بیجار ـ خیابان شهید اردلان
۴۶۴ مریوان مریوان استان کردستان ـ شهرستان مریوان ـ خیابان جمهوری
۵۰۱ دیواندره دیواندره استان کردستان ـ شهرستان دیواندره ـ میدان امام
۷۰۹ کامیاران کامیاران استان کردستان ـ شهرستان کامیاران ـ خیابان امام خمینی (ره)
۷۲۳ یاسوکند بیجار استان کردستان ـ شهرستان بیجار ـ خیابان شهید اردلان
۷۵۹ خیابان صلاح الدین ایوبی سنندج خیابان صلاح الدین ایوبی، پلاک ۹۷
۱۲۷۶ خیابان امام خمینی (ره) سقز استان کردستان ـ شهرستان سقز ـ خیابان امام
۱۳۸۴ میدان آزادی سنندج استان کردستان ـ شهرستان سنندج ـ میدان آزادی
۱۳۹۳ بازار مریوان مریوان استان کردستان ـ شهرستان مریوان ـ خیابان جمهوری
۱۴۵۷ بلوار شبلی سنندج استان کردستان ـ شهرستان سنندج ـ بلوار شبلی

کرمان :

۷۱ کرمان کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ خیابان شریعتی ـ چهار راه فلسطین ـ پلاک ۱۰
۸۳ رفسنجان رفسنجان استان کرمان ـ شهرستان رفسنجان ـ بخش مرکزی ـ میدان ابراهیم ـ پلاک ۷
۱۰۱ سیرجان سیرجان استان کرمان ـ شهرستان سیرجان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ پلاک ۱۰۱
۱۳۳ بم بم استان کرمان ـ شهرستان بم ـ بخش مرکزی ـ خیابان طباطبایی ـ چهار راه بو علی ـ پلاک ۱۰
۱۳۵ جیرفت جیرفت استان کرمان ـ شهرستان جیرفت ـ بخش مرکزی ـ خیابان دولت ـ پلاک ۱۳۵
۱۳۷ بردسیر بردسیر استان کرمان ـ شهرستان بردسیر ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی ـ میدان امام خمینی ـ پلاک ۱
۱۳۸ بازار کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ کوچه شماره ۱۹ بازار وکیل ـ پلاک ۱۳۸
۱۶۱ ارگ کرمان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ کوچه شماره ۱۹ بازار وکیل ـ پلاک ۱۳۸
۲۱۲ زرند زرند استان کرمان ـ شهرستان زرند ـ بخش مرکزی ـ خیابان فلسطین ـ پلاک ۱۲۵
۲۱۳ ماهان ماهان استان کرمان ـ شهرستان کرمان ـ بخش ماهان ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ نبش میدان امام خمینی (ره)
۲۱۴ راور راور استان کرمان ـ شهرستان راور ـ بخش مرکزی ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک ۳۱

کرمانشاه :

۲۵ نواب صفوی کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان نواب صفوی
۲۶ سرچشمه کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان شهید رجایی
۱۱۷ سنقر سنقر استان کرمانشاه ـ شهرستان سنقر ـ بخش مرکزی ـ میدان معلم
۱۴۱ شهدای قصر شیرین کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان نواب صفوی
۱۷۷ کنگاور کنگاور استان کرمانشاه ـ شهرستان کنگاور ـ خیابان شهدا ـ بلوار انقلاب
۱۷۸ سر پل ذهاب سرپل ذهاب استان کرمانشاه ـ شهرستان سرپل ذهاب ـ خیابان امام
۱۸۸ کرند غرب کرندغرب استان کرمانشاه ـ شهرستان کرند غرب ـ خیابان ولیعصر ـ میدان مدرس
۱۸۹ اسلام آباد استان کرمانشاه ـ شهرستان اسلام آباد غرب ـ بلوار راه کربلا
۱۹۷ هرسین هرسین استان کرمانشاه ـ شهرستان هرسین ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان امام (ره)
۱۹۸ صحنه صحنه استان کرمانشاه ـ شهرستان صحنه ـ میدان مطهری
۲۳۴ شهدا کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ چهار راه مصطفی امامی
۲۸۵ گیلانغرب استان کرمانشاه ـ شهرستان گیلانغرب ـ میدان جمهوری
۳۴۹ میدان جلیلی کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ میدان آزادی ـ سه راه سیلو
۳۹۱ پزشکان کرمانشاه استان کرمانشاه ـ شهرستان کرمانشاه ـ بخش کرمانشاه ـ خیابان مدرس ـ نرسیده به میدان شهرداری

گلستان :

۶۰ گرگان گرگان استان گلستان ـ شهرستان گرگان ـ میدان وحدت
۶۱ خیابان حافظ گنبد استان گلستان ـ شهرستان گنبدکاووس ـ امام خمینی جنوبی ـ پلاک ۱۷۱۷
۸۴ بندر ترکمن استان گلستان ـ شهرستان بندر ترکمن ـ خیابان آزادی
۱۱۱ علی آباد علی آباد استان گلستان ـ شهرستان علی آباد کتول ـ بخش علی آباد ـ ابتدای خیابان هنرستان
۱۶۸ آق قلا استان گلستان ـ شهرستان آق قلا ـ بخش مرکزی ـ خیابان شهید رجایی ـ پلاک ۲۹
۱۷۹ بندر گز بندرگز استان گلستان ـ شهرستان بندر گز ـ بخش نوکنده ـ خیابان شهید اسدی
۲۵۷ آزاد شهر استان گلستان ـ شهرستان آزادشهر ـ بخش مرکزی ـ فلکه مرکزی
۲۷۵ فاضل آباد علی آباد استان گلستان ـ شهرستان گرگان ـ بخش بهاران ـ فاضل آباد ـ خیابان امام خمینی (ره)
۲۹۴ مینودشت مینودشت استان گلستان ـ شهرستان مینودشت ـ مینودشت ـ فلکه مرکزی ـ پلاک ۳۵۶
۲۹۷ کلاله گنبد استان گلستان ـ شهرستان کلاله ـ خیابان امام خمینی جنوبی ـ جنب فلکه مرکزی ـ پلاک ۷۹
۳۰۹ گمیشان بندر ترکمن استان گلستان ـ شهرستان بندر ترکمن ـ خیابان آزادی
۳۲۹ گالیکش گنبد استان گلستان ـ شهرستان گالیکش ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک ۵۶۶
۳۶۸ شهید غفاری گنبد استان گلستان ـ شهرستان گنبدکاووس ـ امام خمینی جنوبی ـ پلاک ۱۷۱۷

گیلان :

۱۱ لاهیجان استان گیلان ـ شهرستان لاهیجان ـ بخش لاهیجان ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان شهدا ـ پلاک ۳۷۹
۱۹ لنگرود لنگرود استان گیلان ـ شهرستان لنگرود ـ بخش لنگرود ـ خیابان شریعتی ـ پلاک ۳۸۳۳
۲۴ فومن فومن استان گیلان ـ شهرستان فومن ـ بخش فومن ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک ۳۷۲۶
۲۷ بندر انزلی استان گیلان ـ شهرستان بندرانزلی ـ بخش بندرانزلی ـ خیابان مطهری ـ پلاک ۲۲
۲۹ رودسر رودسر استان گیلان ـ شهرستان رودسر ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ میدان شهرداری ـ پلاک ۱۱۹
۴۲ آستانه اشرفیه استان گیلان ـ شهرستان آستانه اشرفیه ـ خیابان شهید بهشتی ـ پلاک ۲۵۵
۴۹ خیابان شریعتی رشت رشت استان گیلان ـ شهرستان رشت ـ خیابان شریعتی ـ نبش کوچه بازار مهران
۷۰ سیاهکل استان گیلان ـ شهرستان سیاهکل ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ نبش کوچه فاضل خان محله
۷۵ کلاچای رودسر استان گیلان ـ شهرستان رودسر ـ بخش کلاچای ـ خیابان امام خمینی (ره)
۷۷ آستارا استان گیلان ـ شهرستان آستارا ـ خیابان امام
۱۰۶ صومعه سرا صومعه سرا استان گیلان ـ شهرستان صومعه سرا ـ میدان پاسداران
۱۱۶ تالش استان گیلان ـ شهرستان طوالش ـ هشتپر ـ خیابان امام خمینی (ره)
۱۸۱ خمام رشت استان گیلان ـ شهرستان بندرانزلی ـ بخش خمام ـ خیابان امام خمینی ـ روبروی سه راه بوعلی ـ پلاک ۳۸۵
۱۸۵ ساغریسازان رشت استان گیلان ـ شهرستان رشت ـ بخش رشت ـ خیابان مطهری ـ پلاک ۱۲
۲۲۳ غازیان استان گیلان ـ شهرستان بندرانزلی ـ خیابان طالقانی ـ پلاک ۴۷
۲۲۷ منجیل رودبار منجیل خیابان امام خمینی-روبروی پاساژجباری
۲۳۶ رودبار رودبار استان گیلان ـ شهرستان رودبار ـ بخش خلیل آباد ـ خیابان بلوار امام خمینی (ره)

لرستان :

۹۷ بروجرد بروجرد استان لرستان ـ شهرستان بروجرد ـ بخش بروجرد ـ خیابان جعفری ـ میدان جعفری ـ پلاک ۳۹۶
۱۲۳ خرم آباد خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ خیابان امام خمینی ـ سبزه میدان
۱۴۰ مجاهدین اسلام خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ خیابان معلم ـ روبروی بیمارستان باختر
۲۳۳ کوهدشت کوهدشت استان لرستان ـ شهرستان کوهدشت ـ بخش کوهدشت ـ میدان امام ـ ابتدای بازارچه ـ پلاک ۱۱۸
۲۴۲ دورود استان لرستان ـ شهرستان دورود ـ بخش دورود ـ میدان امام خمینی (ره) ـ پلاک ۱۴
۲۶۷ آیت اله کاشانی بروجرد استان لرستان ـ شهرستان بروجرد ـ بخش بروجرد ـ خیابان آیت اله کاشانی شمالی ـ پلاک ۲۲
۲۸۷ ازنا ازنا استان لرستان ـ شهرستان ازنا ـ بخش ازنا ـ خیابان انقلاب ـ میدان راه آهن ـ خیابان امام ـ پلاک ۳۲۵
۳۲۵ الیگودرز استان لرستان ـ شهرستان الیگودرز ـ بخش الیگودرز ـ خیابان طالقانی جنوبی
۴۵۰ الشتر الشتر استان لرستان ـ شهرستان سلسله ـ الشتر ـ بخش الشتر ـ خیابان آیت اله کاشانی ـ پلاک ۲۱
۴۵۱ پلدختر استان لرستان ـ شهرستان پلدختر ـ بخش پلدختر ـ خیابان امام ـ پلاک ۱۴
۴۸۸ اسد آبادی بروجرد بروجرد استان لرستان ـ شهرستان بروجرد ـ بخش بروجرد ـ خیابان صفا ـ میدان اسد آبادی ـ پلاک ۳۶۹
۵۱۹ بازار خرم آباد استان لرستان ـ شهرستان خرم آباد ـ بخش خرم آباد ـ خیابان امام خمینی ـ سبزه میدان
۵۲۰ نور آباد دلفان استان لرستان ـ شهرستان دلفان ـ نورآباد ـ بخش نورآباد ـ میدان امام خمینی (ره)
۵۸۰ شهدای کوهدشت کوهدشت استان لرستان ـ شهرستان کوهدشت ـ بخش کوهدشت ـ میدان امام ـ ابتدای بازارچه ـ پلاک ۱۱۸

مازندران :

۲۱ تنکابن تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش تنکابن ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ پلاک ۱
۳۹ سعید العلما استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ چهاراه شهدا ـ خیابان نواب صفوی
۵۹ شهید ایکانی چالوس استان مازندران ـ شهرستان چالوس ـ میدان آزادی
۶۹ شهید بهشتی استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ خیابان شهید بهشتی
۷۴ بابلسر استان مازندران ـ شهرستان بابلسر ـ میدان بیت المقدس ـ خیابان شهید باهنر ـ نبش کوچه نفیسی
۷۸ امیر کلا استان مازندران ـ شهرستان بابل ـ بخش امیرکلا ـ خیابان امام خمینی (ره)
۸۰ مدرس ساری استان مازندران ـ شهرستان ساری ـ خیابان مدرس
۸۲ فریدون کنار استان مازندران ـ شهرستان فریدونکنار ـ خیابان شهدا
۸۷ خرم آباد تنکابن تنکابن استان مازندران ـ شهرستان تنکابن ـ بخش خرم آباد ـ خیابان میرزا کوچک خان ـ پلاک ۸۷
۸۸ میدان انقلاب نوشهر نوشهر میدان انقلاب، پلاک ۸۸
۱۱۴ قائمشهر قائم شهر استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ خیابان ساری ـ چهار راه فرهنگ ـ پلاک ۱۱۴
۱۱۹ آیت اله کوهستانی بهشهر استان مازندران ـ شهرستان بهشهر ـ خیابان امام خمینی
۱۲۰ محمود آباد استان مازندران ـ شهرستان آمل ـ خیابلان آزادی ـ پلاک ۵۷
۱۲۶ جویبار جویبار استان مازندران ـ شهرستان جویبار ـ میدان سپاه
۱۲۸ نکا نکاء استان مازندران ـ شهرستان نکا ـ بخش مرکزی ـ خیابان انقلاب
۱۵۲ شیرگاه شیرگاه استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ بخش شیرگاه ـ خیابان شهید تیموری
۱۶۰ کیاکلا قائم شهر استان مازندران ـ شهرستان قائم شهر ـ میدان امام خمینی (ره)

مرکزی :

۶۳ اراک استان مرکزی ـ شهرستان اراک ـ بخش اراک ـ خیابان پاسداران (حصار) ـ پلاک ۶۳۷۹
۱۵۰ خمین خمین استان مرکزی ـ شهرستان خمین ـ بخش خمین ـ خیابان شریعتی ـ روبرو خیابان فردوسی
۲۲۸ محلات محلات استان مرکزی ـ شهرستان محلات ـ بخش محلات ـ خیابان انقلاب
۲۳۷ ساوه ساوه استان مرکزی ـ شهرستان ساوه ـ بخش ساوه ـ خیابان امام خمینی (ره)
۲۴۰ دلیجان دلیجان استان مرکزی ـ شهرستان دلیجان ـ بخش دلیجان ـ میدان مدرس
۲۴۳ تفرش تفرش استان مرکزی ـ شهرستان تفرش ـ بخش تفرش ـ خیابان شهید محمد منتظری ـ پلاک ۲۱
۲۸۱ آشتیان استان مرکزی ـ شهرستان آشتیان ـ بخش آشتیان ـ بلوار امام خمینی
۴۰۷ قورچی باشی خمین استان مرکزی ـ شهرستان خمین ـ بخش خمین ـ خیابان شریعتی ـ روبرو خیابان فردوسی
۶۳۹ شازند شازند استان مرکزی ـ شهرستان شازند ـ سربند ـ بخش شازند ـ خیابان امام خمینی ـ میدان امام خمینی (ره)
۷۳۷ هفت تیر استان مرکزی ـ شهرستان اراک ـ بخش اراک ـ میدان هفت تیر ـ خیابان شهید دکتر چمران
۷۶۱ پاسداران استان مرکزی ـ شهرستان اراک ـ خیابان سیدالشهدا ـ تقاطع ایت اله سعیدی ـ پلاک ۶۱
۷۹۱ زاویه زاویه میدان عاشورا
۱۱۰۵ نراق دلیجان استان مرکزی ـ شهرستان دلیجان ـ بخش دلیجان ـ میدان مدرس
۱۱۰۶ نیم ور محلات استان مرکزی ـ شهرستان محلات ـ بخش نیم ور ـ خیابان امام خمینی
۱۱۴۸ شهید مدنی اراک استان مرکزی ـ شهرستان اراک ـ بخش اراک ـ خیابان پاسداران (حصار) ـ پلاک ۶۳۷۹

هرمزگان :

۱۰۳ بندر عباس استان هرمزگان ـ شهرستان بندرعباس ـ بخش مرکزی ـ بلوار طالقانی
۱۳۶ میناب میناب استان هرمزگان ـ شهرستان میناب ـ بخش میناب ـ خیابان شهید امینی ـ میدان شهدا
۵۳۳ بندر لنگه بندرلنگه استان هرمزگان ـ شهرستان بندرلنگه ـ خیابان شهید دستغیب
۶۰۵ بندر کنگ بندرلنگه استان هرمزگان ـ شهستان بندرلنگه ـ خیابان طالقانی، عارف شرقی پنجم
۷۶۷ چاه مسلم بندرلنگه استان هرمزگان ـ شهرستان بندرلنگه ـ بخش گریز ـ بلوار کشاورز ـ میدان طلا ـ خیابان سعدی
۷۷۱ پارسیان استان هرمزگان ـ شهرستان پارسیان ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ میدان جمهوری اسلامی
۸۰۱ بستک بستک استان هرمزگان ـ شهرستان بستک ـ خیابان امام خمینی (ره)
۸۱۱ منطقه آزاد قشم قشم استان هرمزگان ـ شهرستان قشم ـ منطقه آزاد قشم ـ خیابان ولیعصر ـ بلوار ۲۲ بهمن ـ پلاک ۳۷۹۴
۸۶۱ منطقه آزاد کیش بندرلنگه استان هرمزگان ـ شهرستان کیش ـ بخش منطقه آزاد کیش ـ خیابان سنایی ـ مجتمع بانک ها ـ پلاک ۱۳۱
۸۷۲ بندر خمیر استان هرمزگان ـ شهرستان خمیر ـ بندر خمیر ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ نرسیده به میدان آزادی
۸۹۰ بندر مغویه بندرلنگه مسجد جامع، پلاک ۱۴
۹۰۲ منطقه آزاد درگهان درگهان استان هرمزگان ـ شهرستان قشم ـ بخش منطقه آزاد قشم ـ بلوار ساحلی ـ پشت بازار نور ـ پلاک ۱۱۱
۹۰۳ بندر چارک بندرلنگه استان هرمزگان ـ شهرستان بندرلنگه ـ بخش شیبکوه شهر بندر چارک ـ بلوار ساحلی
۹۰۴ بندر مقام گاوبندی استان هرمزگان ـ شهرستان پارسیان ـ روستا بندر مقام ـ ورودی اصلی
۹۰۵ کهورستان بندرلنگه استان هرمزگان ـ شهرستان خمیر ـ بخش کهورستان ـ جاده لار بندر عباس
۹۶۷ جناح بستک استان هرمزگان ـ شهرستان بستک ـ بخش جناح ـ خیابان ۲۰ فروردین ـ خیابان بخشداری

همدان :

۵۱ همدان همدان استان همدان ـ شهرستان همدان ـ ابتدای خیابان شریعتی ـ نبش خیابان یوسفی ـ پلاک ۱
۵۸ ملایر ملایر استان همدان ـ شهرستان ملایر ـ میدان امام ـ پلاک ۱۱۱۸۰
۹۱ تویسرکان تویسرکان استان همدان ـ شهرستان تویسرکان ـ میدان امام خمینی
۹۵ شورین همدان استان همدان ـ شهرستان همدان ـ خیابان شهدا ـ نرسیده به میدان چاپارخانه ـ پلاک ۵۳۹۶۵
۱۱۰ بهار بهار استان همدان ـ شهرستان بهار لاچین ـ خیابان هفده شهریو ـ خیابان سید جمال الدین ـ پلاک ۱۳۴۳۷
۱۲۴ کبودر آهنگ استان همدان ـ شهرستان کبودرآهنگ ـ میدان امام خمینی (ره) ـ پلاک ۴۳۹۴۰
۱۳۹ اسد آباد استان همدان ـ شهرستان اسدآباد ـ میدان طالقانی ـ پلاک ۹۹۶
۱۴۶ نهاوند نهاوند استان همدان ـ شهرستان نهاوند ـ خیابان ابوذر ـ نبش خیابان آقا نور ـ پلاک ۴۶
۱۸۶ شهدای ملایر ملایر استان همدان ـ شهرستان ملایر ـ میدان امام ـ پلاک ۱۱۱۸۰
۲۹۹ لالجین بهار استان همدان ـ شهرستان بهار لاه چین ـ خیابان امام ـ سه راهی توحید ـ پلاک ۵۸۸۶
۳۱۳ بازار فلسطین همدان استان همدان ـ شهرستان همدان ـ بازار فلسطین ـ راسته حسین خانی ـ پلاک ۱۵
۳۹۶ میدان انقلاب ملایر ملایر خیابان شهدا، میدان انقلاب، پلاک ۱
۵۳۱ خیابان بوعلی همدان استان همدان ـ شهرستان همدان ـ میدان آرامگاه بوعلی ـ پلاک ۳۷۳۴
۵۷۷ اکباتان همدان خیابان اکباتان، نبش کوچه روحیه، پلاک ۱۲۷
۵۹۳ شهدا همدان استان همدان ـ شهرستان همدان ـ خیابان شهدا ـ نرسیده به میدان چاپارخانه ـ پلاک ۵۳۹۶۵
۶۷۸ قروه در جزین رزن استان همدان ـ شهرستان رزن ـ قروه درجزین ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ پلاک ۶۴۵۳
۶۹۵ شهید دانشگر مقدم همدان استان همدان ـ شهرستان همدان ـ خیابان شهدا ـ نرسیده به میدان چاپارخانه ـ پلاک ۵۳۹۶۵
۷۴۸ میدان شریعتی همدان استان همدان ـ شهرستان همدان ـ میدان شریعتی ـ ابتدای خیابان پاسداران ـ پلاک ۳۰
۷۹۲ سامن ملایر ملایر میدان امام خمینی، پلاک ۱۱۴۳
۷۹۸ هفده شهریور نهاوند استان همدان ـ شهرستان نهاوند ـ خیابان ابوذر ـ نبش خیابان آقا نور ـ پلاک ۴۶
۹۱۹ فامنین فامنین استان همدان ـ شهرستان فامنین ـ خیابان سی متری امام خمینی ـ پلاک ۱۳۳۷۷
۹۵۲ میدان آزادی همدان استان همدان ـ شهرستان همدان ـ میدان آزادی ـ خیابان جهاد
۱۰۳۰ مریانج همدان استان همدان ـ شهرستان همدان ـ بلوار بهشتی ـ میدان کربلا ـ کوچه حافظ ـ پلاک ۲۶۰
۱۰۳۱ سرابی نژاد تویسرکان استان همدان ـ شهرستان تویسرکان ـ میدان امام خمینی

یزد :

۵۰ یزد یزد استان یزد ـ شهرستان یزد ـ میدان شهدا
۱۵۹ تفت تفت استان یزد ـ شهرستان تفت ـ خیابان ساحلی ـ جنب کوچه دربند میرزا
۱۷۱ میبد میبد استان یزد ـ شهرستان میبد ـ خیابان امام
۱۷۳ اردکان استان یزد ـ شهرستان اردکان ـ بلوار آیت اله خامنه ای ـ پلاک ۱۲۸
۲۰۱ امام خمینی (ره) یزد استان یزد ـ شهرستان یزد ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ روبروی کوچه برخوردار
۵۰۹ قیام یزد استان یزد ـ شهرستان یزد ـ خیابان قیام
۵۶۷ خیابان دهم فروردین یزد استان یزد ـ شهرستان یزد ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ روبروی کوچه برخوردار
۵۷۶ مهریز مهریز استان یزد ـ شهرستان مهریز ـ خیابان سید مصطفی خمینی (ره)
۶۰۷ بازار خان یزد استان یزد ـ شهرستان یزد ـ خیابان قیام ـ بازار خان
۶۸۹ ابرکوه استان یزد ـ شهرستان ابرکوه ـ خیابان شهیدبهشتی
۷۲۴ سلمان فارسی یزد استان یزد ـ شهرستان یزد ـ خیابان سلمان فارسی ـ بعد از چهار راه بسیج
۷۳۸ هرات هرات استان یزد ـ شهرستان هرات ـ خیابان امام خمینی (ره)
۸۶۸ خیابان ایرانشهر یزد استان یزد ـ شهرستان یزد ـ چهار راه ایرانشهر ـ پلاک ۴۹۵۹
۸۹۳ فیروزآباد میبد میبد استان یزد ـ شهرستان میبد ـ بلوار مدرس ـ میدان شهید صدوقی
۹۵۳ اشکذر یزد استان یزد ـ شهرستان اشکذر ـ خیابان امام خمینی (ره)
۹۶۴ خیابان مهدی یزد استان یزد ـ شهرستان یزد ـ خیابان مهدی
۹۷۰ نعیم آباد یزد استان یزد ـ شهرستان یزد ـ خیابان کاشانی ـ خیابان دکتر مسعود
۱۰۸۲ بافق استان یزد ـ شهرستان بافق ـ خیابان وحشی بافقی
۱۳۷۹ بلوار امامزاده جعفر یزد استان یزد ـ شهرستان یزد ـ بلوار امامزاده جعفر(ع)

 

 

کهگیلویه و بویراحمد :

۲۴۷ دوگنبدان دوگنبدان استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان گچساران ـ دوگنبدان ـ چهار راه بلادیان و بشارت
۴۶۶ بازار شرکت نفت دوگنبدان استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان گچساران ـ دوگنبدان ـ بخش دوگنبدان ـ میدان الـله ـ جنب بانک ملی ایران
۱۵۲۴ امام خمینی (ره) دوگنبدان استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان گچساران ـ بخش دوگنبدان ـ خیابان شیراز ـ روبروی زیر گذر
۱۵۳۴ یاسوج یاسوج استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان بویراحمد‌ ـ یاسوج ـ چهار راه طالقانی
۱۶۵۹ دهدشت دهدشت استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان کهکیلویه ـ دهدشت ـ بخش دهدشت ـ خیابان امام خمینی جنوبی
۱۶۶۱ باشت دوگنبدان استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان باشت ـ بخش باشت ـ خیابان اصلی
۲۱۲۰ هجرت دهدشت استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان کهکیلویه ـ دهدشت ـ بخش دهدشت ـ خیابان امام خمینی جنوبی
۲۱۲۲ معاد یاسوج استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان یاسوج ـ بخش مرکزی ـ میدان هفت تیر ـ نبش سه راه بیمارستان
۲۱۲۳ آزادی یاسوج استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان بویر احمد ـ بخش یاسوج ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ نبش گلستان ۸
۲۱۷۴ شهیدامینی دوگنبدان استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان گچساران ـ دوگنبدان ـ چهار راه بلادیان و بشارت
۲۲۳۴ قدس دوگنبدان استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان گچساران ـ بخش دوگنبدان ـ خیابان شیراز ـ روبروی زیر گذر
۲۲۳۸ مدرس دوگنبدان استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان گچساران ـ بخش دوگنبدان ـ خیابان شیراز ـ روبروی زیر گذر
۲۳۸۹ قلعه رئیسی دهدشت استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان دهدشت ـ بخش چارسو شهر قلعه رئیسی ـ خیابان امام خمینی (ره)
۲۳۹۱ سی سخت یاسوج استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان سی سخت ـ بخش سی سخت ـ خیابان اصلی
۲۴۲۲ جهاد دوگنبدان استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان گچساران ـ دوگنبدان ـ چهار راه بلادیان و بشارت
۳۴۴۸ هفت تیر یاسوج استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان بویر احمد و یاسوج ـ بخش یاسوج ـ بلوار شهید مطهری ـ نرسیده به میدان شهدا
۳۴۴۹ لیکک دهدشت استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان لیکک ـ بخش لیکک ـ بهمئی ـ خیابان امام خمینی ـ جنب باشگاه انتظامی
۳۴۶۲ جمهوری اسلامی یاسوج استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان بویر احمد و یاسوج ـ بخش یاسوج ـ خیابان جمهوری اسلامی ـ ابتدای جاده آ بشار
۳۴۶۳ لنده دهدشت استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان لنده ـ بخش لنده ـ خیابان امام خمینی (ره)
۳۴۹۳ شهید مطهری یاسوج استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان بویر احمد و یاسوج ـ بخش یاسوج ـ بلوار شهید مطهری ـ نرسیده به میدان شهدا
۳۵۰۶ دایره حسابداری (کهکیلویه و بویر احمد) یاسوج
۳۵۸۳ بعثت دهدشت استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان کهکیلویه و دهدشت ـ بخش دهدشت ـ خیابان دکتر علی شریعتی
۳۶۲۲ سوق دهدشت استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان کهکیلویه و دهدشت ـ بخش دهدشت ـ خیابان دکتر علی شریعتی
۳۶۲۳ پاتاوه یاسوج استان کهکیلویه و بویر احمد ـ شهرستان دنا ـ بخش پاتاوه ـ خیابان اصلی
🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *