09150566946

لیست شعب بانک تجارت در استان کردستان

ردیف کد عنوان شهر تلفن آدرس
۱ ۱۱۲۰۰ دیواندره دیواندره ۳۸۷۲۳۶۳۵ دیواندره خیابان امام
۲ ۱۱۱۸۰ یاسوکند یاسوکند ۳۸۴۲۲۳۱۷ یاسوکند سهراه امام خمینی
۳ ۱۱۲۲۰ مرکزی سقز سقز ۳۶۳۰۰۲۱۶ سقز ابتدای خیابان آزادی
۴ ۱۱۲۳۰ امام خمینی سقز سقز ۳۶۲۲۷۳۲۶ سقز میدان جمهوری ابتدای خیابان جمهوری
۵ ۱۱۲۵۰ بلوار کشاورز سقز سقز ۳۶۲۳۹۷۳۴ سقز بلوار کردستان
۶ ۱۱۲۱۰ کامیاران کامیاران ۳۵۵۲۲۹۵۵ کامیاران خیابان انتظام ۴راه اصلی
۷ ۱۱۲۹۰ سریش آباد سریش آباد ۳۵۴۲۲۳۳۰ سریش آباد
۸ ۱۱۲۸۰ مرکزی قروه قروه ۳۵۲۲۱۹۱۹ قروه میدان اتحاد
۹ ۱۱۳۰۰ تختی قروه قروه ۳۵۲۳۱۵۱۵ قروه خیابان تختی
۱۰ ۱۱۱۵۰ دهگلان دهگلان ۳۵۱۲۴۵۴۲ دهگلان خیابان استقلال
۱۱ ۱۱۲۶۰ بعثت مریوان مریوان ۳۴۵۳۱۹۰۰ بلواربعثت نرسیده به تامین اجتماعی
۱۲ ۱۱۳۶۰ رسالت مریوان مریوان ۳۴۵۳۱۴۴۰ میدان جهاد بلواررسالت
۱۳ ۱۱۲۷۰ مرکزی مریوان مریوان ۳۴۵۲۳۰۵۳ خیابان شهیدرجایی
۱۴ ۱۱۳۲۰ مرکزی بانه بانه ۳۴۲۶۶۰۱۹ بانه خیابان امام جنب پاساژ رسول پناه
۱۵ ۱۱۳۷۰ شهدا بانه بانه ۳۴۲۳۰۵۰۵ بانه خیابان شهدا جنب شهرداری
۱۶ ۱۱۰۸۰ دانشگاه سنندج ۳۳۶۲۳۵۴۵ خیابان پاسداران جنب بیمارستان تامین اجتماعی
۱۷ ۱۱۴۳۰ باجه بهاران سنندج ۳۳۷۷۴۰۹۲ شهرک بهاران
۱۸ ۱۱۰۶۰ سعدی سنندج ۳۳۶۱۴۹۶۳ سنندج خیابان سعدی
۱۹ ۱۱۳۸۰ باجه عباس آباد سنندج ۳۳۵۱۸۵۲۵ سنندج انتهای خیابان اکباتان کانی کوزله میدان کاوه
۲۰ ۱۱۱۱۰ گلشن سنندج ۳۳۲۹۰۵۸۵ سنندج میدان نبوت ابتدای خیابان گلشن
۲۱ ۱۱۱۴۰ مردوخ سنندج ۳۳۲۸۸۰۰۴ ۴راه کشاورز
۲۲ ۱۱۳۴۰ باجه۲۲بهمن سنندج ۳۳۲۸۶۶۷۵ سنندج شهرک صنعتی تعمیر کاران
۲۳ ۱۱۰۹۰ جامی سنندج ۳۳۲۴۰۶۱۷ سنندج خیابان جامی
۲۴ ۱۱۰۰۰ مرکزی سنندج سنندج ۳۳۲۴۰۲۱۵ سنندج میدان آزادی اول خیابان فردوسی
۲۵ ۱۱۰۱۰ طالقانی سنندج ۳۳۱۶۴۶۷۸ خیابان طالقانی ۴راه طالقانی
۲۶ ۱۱۱۳۰ فیض آباد سنندج ۳۳۱۶۹۴۲۴ سنندج میدان سهروردی ابتدای خیابان کارگر
۲۷ ۱۱۰۳۰ فردوسی سنندج ۳۳۱۶۷۸۸۲ خیابان فردوسی نبش ناصرخسرو روبروی پاساژآشنا
۲۸ ۱۱۱۷۰ مرکزی بیجار بیجار ۳۸۲۲۵۷۴۲ بیجار خیابان توحید روبروی بازار
۲۹ ۱۱۰۲۰ پاسداران سنندج ۳۳۲۳۱۷۱۷ سنندج خیابان پاسداران نبش شهید تعریف
۳۰ ۱۱۱۲۰ میدان بار سنندج ۳۳۲۳۱۱۴۰ سنندج بلواربسیج جنب میدان تره بار
🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *