09150566946

لیست شعب و آدرس بانک ملی ایران در استان هرمزگان

نام شعبه کد منطقه نشانى
جزیره ابوموسی ۷۹۹۱ ابوموسی – جزیره ابوموسی
بستک ۷۶۶۳ بستک – بستک – خیابان امام خمینی جنب بازار
تدرویه بستک ۷۸۹۸ بستک خیابان اصلی – بستک – روستای تدرویه
جناح بستک ۷۶۷۴ بستک بوستان – بستک – بخش جناح
عالی احمدان بستک ۷۹۳۵ بستک – بستک – روستای عالی احمدان
فتوئیه بستک ۷۹۳۳ بستک – بستک – دهستان فتوئیه
میدان بسیج بستک ۷۸۹۹ بستک – بستک – میدان بسیج – جنب فرمانداری
هرنگ بستک ۷۸۹۶ بستک – بستک – روستای هرنگ
کوخردبستک ۷۹۳۴ بستک – بستک – کوخرد- خ اصلی- جنب مسجد فکری
بشاگرد ۷۸۴۸ بشاگرد – بشاگرد- سردشت- جنب مخابرات
استانداری هرمزگان ۷۸۰۹ بندرعباس – بندرعباس – بلوارشهیدچمران – جنب استانداری
امام خمینی بندرعباس ۷۸۰۶ بندرعباس – بندرعباس – خ امام خمینی- نرسیده به میدان شهدا- مقابل پاساژنصر
ایسین بندرعباس ۷۸۲۰ بندرعباس – بندرعباس- دوراهی بندرلنگه- روستای ایسین – مقابل پاسگاه انتظامی
بازاربندرعباس ۷۸۱۱ بندرعباس – بندرعباس- بلوارطالقانی – بازارلاریها
بازارزیتون بندرعباس ۷۸۷۴ بندرعباس – بندرعباس – چهارراه بلوکی – بازارزیتون
بازارستاره جنوب بندرعباس ۷۸۰۷ بندرعباس – بندرعباس – بلوارطالقانی- بازارستاره جنوب
بلوارازادگان بندرعباس ۷۸۷۸ بندرعباس – بندرعباس – سه راه آزادگان – ابتدای بلوارفلسطین -جنب تربیت بدنی
بلوارامامت بندرعباس ۷۸۳۵ بندرعباس – بندرعباس – چهارراه نخل – ابتدای بلوار امامت
بلوارپاسداران بندرعباس ۷۸۷۶ بندرعباس – بندرعباس – بلوار پاسداران- تقاطع بلوار۲۲ بهمن
بلوارجمهوری اسلامی بندرعباس ۷۸۷۱ بندرعباس – بندرعباس – بلوارجمهوری اسلامی – نبش چهارراه برق
بلواردانشگاه بندرعباس ۷۸۶۹ بندرعباس خ دانشگاه – بندرعباس خ دانشگاه جنب هتل فروغ
بلوارسیدجمال الدین بندرعباس ۷۸۶۴ بندرعباس – بندرعباس – بلوارسیدجمال الدین اسدآبادی- نبش چهارراه مرادی
بندرعباس ۷۸۰۱ بندرعباس – بندرعباس – بلوارامام خمینی – میدان ۱۷شهریور
بندرودریانوردی بندرعباس ۷۸۲۱ بندرعباس – بندرعباس – مجتمع بندری شهیدرجائی- ساختمان اداره بنادروکشتیرانی
جزیره هرمز ۷۸۲۶ بندرعباس – بندرعباس – جزیره هرمز
چهارراه جهانباربندرعباس ۷۸۶۵ بندرعباس – بندرعباس – چهارراه جهانبار- ابتدای بلوارجمهوری
چهارراه فاطمیه بندرعباس ۷۸۱۲ بندرعباس – بندرعباس – چهارراه فاطمیه
حاجی ابادبندرعباس ۸۱۹۶ بندرعباس – حاجی آبادبندرعباس خیابان امام خمینی
خلیج فارس بندرعباس ۷۸۷۲ بندرعباس – بندرعباس- بلوارامام خمینی – مقابل صداوسیما
خونسرخ بندرعباس ۷۸۷۷ بندرعباس – جاده اسکله شهیدرجایی – منطقه ویژه صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس
خیابان استادمطهری بندرعباس ۷۸۰۵ بندرعباس – بندرعباس – بلوار امام خمینی- نبش چهارراه استاد مطهری
خیابان شهیدنظری بندرعباس ۷۸۰۳ بندرعباس شهیدنظریبندرعباس – میدان قدس بندرعباس
خیابان کمربندی بندرعباس ۷۸۵۹ بندرعباس – بندرعباس- بلوار جمهوری اسلامی- دوراهی ایسینی
دادسرای انقلاب اسلامی بندرعباس ۷۸۶۳ بندرعباس – بندرعباس – چهارراه مطهری – نرسیده به بیمارستان شریعتی – جنب دادسرا
دادگستری بندرعباس ۷۸۶۱ بندرعباس – بندرعباس – میدان ابوذر- ساختمان دادگستری
دارائی بندرعباس ۷۸۲۲ بندرعباس – بندرعباس – خ امام خمینی – ساختمان اداره دارایی
سوروبندرعباس ۷۸۲۳ بندرعباس بلواردانشمند – بندرعباس- محله سورو- بلواردانشمند
سیریک بندرعباس ۷۸۳۷ بندرعباس – میناب – سیریک – بلوارمعلم
شرکت ملی گازهرمزگان ۷۸۱۸ بندرعباس – بندرعباس- گلشهرشمالی- بلواردانشگاه – درب ورودی شرکت گاز
شرکت نفت بندرعباس ۷۸۱۰ بندرعباس بلوارپاسداران م فائم – بندرعباس – اسکله شهید باهنر- نبش میدان- مقابل شرکت نفت
شهرداری بندرعباس ۷۸۰۲ بندرعباس – بندرعباس – خ امام خمینی- مقابل ترببت بدنی – ساختمان شهرداری
فرودگاه بندرعباس ۷۸۱۴ بندرعباس – بندرعباس- بلوارامام خمینی- فرودگاه بین المللی – سالن پروازهای داخلی
گلشهربندرعباس ۷۸۷۳ بندرعباس امام خمینی ره – بندرعباس – بلوارامام خمینی – گلشهر- نبش خ داروپخش
گمرک بندرعباس ۷۸۰۴ بندرعباس – بندرعباس- ورودی اسکله شهیدرجائی- ساختمان گمرک
معلم بندرعباس ۷۸۱۷ بندرعباس – بندرعباس- بلوارامام خمینی – میدان ولایت – جنب آموزش و پرورش
میدان ابوذربندرعباس ۷۸۶۲ بندرعباس – بندرعباس- خ امام خمینی- نرسیده به میدان ابوذر
میدان بلوکی بندرعباس ۷۸۱۳ بندرعباس – بندرعباس- چهارراه بلوکی
میدان شهدای بندرعباس ۷۸۷۵ بندرعباس – بندرعباس- میدان شهدا- ابتدای بلوارپاسداران
وحدت بندرعباس ۷۸۶۶ بندرعباس – بندرعباس -خ امام موسی صدر- بازاراوزیها- روبروی حوزه علمیه
کمشک بستک ۷۶۷۳ بندرعباس – بستک – روستای کمشک
اموزش وپرورش بندرلنگه ۷۹۱۵ بندرلنگه – بندر لنگه- بلوارشهید چمران- میدان ۲۲ بهمن- جنب اداره آموزش و پرورش
بازاربندرلنگه ۷۸۹۳ بندرلنگه – بندرلنگه- بازار
بازارپردیس ۲کیش ۷۹۱۰ بندرلنگه – جزیره کیش – بازار پردیس ۲
بندرچارک ۷۸۹۵ بندرلنگه – هرمزگان- بندر چارک
بندرلنگه ۷۸۹۱ بندرلنگه – بندرلنگه- خ طالقانی
بندرکنگ ۷۸۹۷ بندرلنگه – بندرکنگ هرمزگان – خ امام خمینی
بوچیرپارسیان ۷۸۹۲ بندرلنگه – ۶۰کیلومتری پارسیان بوچیرپشت پایگاه مقاومت بسیج
پردیس کیش ۷۹۰۹ بندرلنگه – جزیره کیش – بازار پردیس ۱
جزیره لاوان ۷۹۰۴ بندرلنگه – هرمزگان – جزیره لاوان
جزیره کیش ۷۹۰۱ بندرلنگه – جزیره کیش – خ سنایی
فرودگاه جزیره کیش ۷۹۰۶ بندرلنگه – فرودگاه بین المللی جزیره کیش
گمرک بندرلنگه ۷۸۹۴ بندرلنگه – بندرلنگه – اسکله – ساختمان گمرک
مرجان کیش ۷۹۱۱ بندرلنگه بازار مرجان کیش – بازارمرجان کیش شماره ۳۸
میرمهناکیش ۷۹۰۸ بندرلنگه – جزیره کیش – بازارعربها – غرفه ۲۴
ونوس کیش ۷۹۱۲ بندرلنگه – جزیره کیش – بازار ونوس
پارسیان ۷۹۱۳ پارسیان – بندرلنگه – پارسیان – میدان اصلی
بازاربندرجاسک ۷۹۲۲ جاسک – بندر جاسک -خ امام خمینی- بازار
بندرجاسک ۷۹۲۱ جاسک – بندرجاسک- خ حر
بندرپل ۷۸۲۵ خمیر – بندرپل هرمزگان
بندرخمیر ۷۸۲۴ خمیر امام خمینی – بندرخمیر- خ امام خمینی
رویدربندرخمیر ۷۸۵۸ خمیر – بندرخمیر- مقابل درمانگاه شهید پرخاری
بلوارانقلاب اسلامی رودان ۷۸۴۹ رودان – رودان – بلوار انقلاب
رودان ۷۸۴۶ رودان – رودان – دهبارز – نبش میدان امام خمینی
اسکله بهمن قشم ۷۸۳۰ قشم خیابان شهید بهشتی – جزیره قشم – روبروی هتل بین الملی قشم
بازارستاره قشم ۷۸۵۵ قشم ولیعصر – بازار بین المللی ستاره قشم
بندردرگهان قشم ۷۸۲۹ قشم – بندر درگهان – بازارقدیم
بندرلافت قشم ۷۸۴۳ قشم – جزیره قشم – لافت
جزیره قشم ۷۸۲۸ قشم م پاسداران – جزیره قشم – میدان پاسداران
رمکان قشم ۷۸۴۵ قشم اصلی – جزیره قشم -روستای رمکان -نرسیده به سه راهی سوزا
بلوارولیعصرمیناب ۷۸۳۲ میناب – میناب – بلوار ولیعصر
بندرکوهستک میناب ۷۸۴۷ میناب – میناب – بندر کوهستک
بندزرک میناب ۷۸۴۲ میناب – میناب – روستای بندزرک
تیاب میناب ۷۸۴۰ میناب – میناب- بندر تیاب
حافظمیناب ۷۸۳۶ میناب – میناب – خ شهید جهانگیرامینی- مقابل شهرداری
سندرک میناب ۷۸۳۹ میناب – میناب – بخش سندرک- مقابل مجتمع فرهنگی امام علی
شیخ ابادمیناب ۷۸۳۳ میناب – میناب – بلوارامام خمینی – محله شیخ آباد
گوربندمیناب ۷۸۳۸ میناب – میناب- گوربند- جنب بهزیستی
میناب ۷۸۳۱ میناب – میناب – نبش میدان شهدا
🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *