09150566946

لیست شعب و آدرس بانک ملی ایران در استان یزد

نام شعبه کد منطقه نشانى
ابرکوه ابرقو ۷۵۲۱ ابرکوه – ابرکوه – میدان امام حسین
اسفندابادابرکوه ۷۵۳۲ ابرکوه – ابرکوه – اسفندآباد- خ امام خمینی
امام خمینی ابرکوه ۷۵۲۲ ابرکوه – ابرکوه – خ امام
خیابان شهیدصدوقی ابرکوه ۷۵۲۴ ابرکوه – ابرکوه – خ آیت اله صدوقی
مهردشت ابرکوه ۷۵۴۰ ابرکوه – ابرکوه – مهرآباد
احمداباداردکان ۳۵۷۴ اردکان – اردکان – احمدآباد- خ امام
اردکان یزد ۳۵۷۱ اردکان – یزد- اردکان – میدان امام خمینی
اموزش وپرورش اردکان یزد ۳۵۷۶ اردکان – اردکان -میدان آیت ا..خاتمی
بازاراردکان یزد ۳۵۷۵ اردکان – اردکان – خ خامنه ای
خیابان صدراباداردکان یزد ۳۵۷۳ اردکان – اردکان – خ صدر آباد
عقدا ۳۵۸۶ اردکان – اردکان -عقدا- خ شهید اقبال
اهن شهر ۳۵۶۵ بافق – یزد- بافق – آهن شهر
بافق ۳۵۶۲ بافق – یزد- بافق – خ وحشی بافقی
بهاباد یزد ۳۵۸۸ بافق – یزد- بهاباد- خ اصلی
چهارده معصوم ۳۵۶۴ بافق – یزد- بافق – خ وحشی بافقی
اموزش وپرورش تفت ۳۵۳۰ تفت – تفت – خ امام خمینی
تفت ۳۵۲۸ تفت – تفت – میدان امام – خ ساحلی
دهشیرتفت ۳۵۲۱ تفت – یزد- تفت – بخش دهشیر
علی ابادپیشکوه تفت ۳۵۲۶ تفت – تفت – علی آباد-خ اصلی – نبش کوچه ۶ متری
نصرابادتفت ۳۵۲۷ تفت – تفت – خ اصلی نصرآباد پیشکوه
ندوشن یزد ۳۵۲۲ صدوق بلوارابوالفضل – یزد ندوشن
خیابان امام خمینی طبس ۹۰۸۲ طبس – طبس – گلشن- خ امام خمینی
خیابان نواب صفوی طبس ۸۹۹۹ طبس – طبس – خ نواب صفوی- بعدازمیدان امام خمینی – سمت راست
طبس ۹۰۸۱ طبس – طبس – خ خرمشهر- جنب پمپ بنزین
عشق ابادطبس ۹۰۸۷ طبس – طبس – بخش دستگردان -عشق آباد
اموزش وپرورش مهریز ۳۵۴۱ مهریز – یزد- مهریز- بلوارامام خمینی – جنب شهرداری
بغدادابادمهریز ۳۵۳۷ مهریز – یزد- مهریز- بغداد آباد
خورمیز ۳۵۴۲ مهریز – یزد- مهریز- خورمیز
مزویرابادمهریز ۳۵۳۹ مهریز – یزد- مهریز- مزویرآباد
مهریزیزد ۳۵۳۵ مهریز – یزد- مهریز-خ شهیدمصطفی خمینی
اموزش وپرورش میبد ۳۶۸۲ میبد – میبد- خ امام خمینی- آموزش وپرورش
بفروئیه میبد ۳۶۸۵ میبد – میبد- خ امام خمینی – جنب اداره پست
دانشگاه ازاداسلامی میبد ۳۶۸۶ میبد – میبد – کیلومتر۵ جاده میبد به یزد
ده ابادمیبد ۳۶۸۷ میبد – میبد- ده آباد- خ آیت الله کاشانی – نرسیده به بیمارستان
شهرک صنعتی جهان ابادمیبد ۳۶۸۸ میبد – میبد- شهرک صنعتی جهان آباد
فلکه شهرداری میبد ۳۶۸۴ میبد – میبد- میدان ۱۵خرداد
فیروزابادمیبد ۳۵۸۳ میبد – میبد- خ سلمان فارسی- چهارراه دروازه امام
مهرجرد ۳۶۲۴ میبد – میبد- مهرجرد
میبد ۳۶۸۱ میبد میبد خ امام خمینی – – روبروی پارک فلسطین
یخدان ۳۶۹۰ میبد – میبد- یخدان
بازار یزد ۳۵۲۰ یزد یزد – بازار خان
اداره برق یزد ۳۵۱۴ یزد – یزد- بلوارمنتظر قائم – جنب اداره برق
اشگذر ۳۵۲۳ یزد – یزد- اشکذر- خ امام خمینی
امام علی یزد ۳۶۳۲ یزد
اموزش وپرورش ۳۵۶۳ یزد – یزد- بافق -خ وحشی بافقی- جنب اموزش و پرورش
بازاریزد ۳۵۲۰ یزد – یزد- بازار خان
بخ گاریزات ۳۵۳۴ یزد – یزد- نیر – بخ و گاریزات
بلوار۱۷شهریوریزد ۳۶۳۶ یزد – یزد- بلوارهفده شهریور- جنب اداره بازرگانی
بلوار۲۲بهمن یزد ۳۵۴۶ یزد – یزد- اول بلوار۲۲ بهمن
بلوارازادشهریزد ۳۵۴۷ یزد – یزد- آزاد شهر- فلکه اول
بلوارامامزاده جعفریزد ۳۵۰۵ یزد – یزد- بلوارامامزاده جعفر
بلوارپاکنژادیزد ۳۶۳۳ یزد – یزد- بلوارپاک نژاد- روبروی سه راه پاکنژاد(سه راه آب نما)
بلوارجمهوری اسلامی یزد ۳۵۱۶ یزد – یزد- بلوارجمهوری اسلامی- جنب بیمارستان افشار
بلوارشهیددشتی یزد ۳۶۳۸ یزد بلوارشهیددشتی – یزد- بلوارشهید دشتی
بلوارصدوقی یزد ۳۵۰۳ یزد – یزد- بلوارصدوقی – روبروی انبارداروئی
بلوارطالقانی یزد ۳۵۵۹ یزد – یزد- بلوارطالقانی – روبروی بیمه ایران
بلوارنواب صفوی یزد ۳۵۶۸ یزد – یزد- بلوارنواب صفوی
چهارراه فرهنگیان یزد ۳۵۱۵ یزد – یزد- خ شهیدمطهری – چهارراه فرهنگیان
خیابان امام خمینی یزد ۳۵۱۲ یزد – یزد- خ امام خمینی – روبروی تعاونی ۱۵
خیابان انقلاب یزد ۳۵۰۹ یزد – یزد- خ انقلاب
خیابان ایت اله کاشانی یزد ۳۵۰۲ یزد – یزد- خ آیت اله کاشانی – روبروی پمپ بنزین کاشانی
خیابان ایرانشهریزد ۳۵۰۷ یزد – یزد- خ ایرانشهر
خیابان سیدگلسرخ یزد ۳۵۳۳ یزد سیدگلسرخ – یزد- انتهای خ شهید مدنی
خیابان شهیدچمران یزد ۳۵۲۴ یزد – یزد- خ شهید چمران
خیابان شهیدرجائی یزد ۳۵۵۵ یزد – یزد- انتهای خ شهید رجایی
خیابان قیام یزد ۳۵۱۳ یزد – یزد- خ قیام- جنب بازار
دادگستری یزد ۳۵۴۵ یزد – یزد- خ فرخی – جنب دادگستری
دارائی یزد ۳۵۴۳ یزد – یزد- بلوار حمیدیا – ساختمان دارائی
دانشگاه ازاداسلامی یزد ۳۵۵۰ یزد – یزد- صفائیه – دانشگاه ازاد اسلامی
راه اهن یزد ۳۵۱۹ یزد – یزد- راه آهن ناحیه جنوب شرق
رضوانشهریزد ۳۵۲۵ یزد – یزد- رضوانشهر- خ آیت اله صدوقی
زارج ۳۵۶۶ یزد – یزد- زارچ – خ امام خمینی
سلمان پارسی یزد ۳۵۰۸ یزد – یزد- خ سلمان پارسی -پ ۵۶۱
سه راه سیلویزد ۳۶۳۷ یزد – یزد- بلواردانشجو- نرسیده به سالن غذاخوری سادات اخوی
سیدالشهدایزد ۳۵۱۸ یزد – یزد- انتهای خ امام خمینی شمالی
شاهدیه یزد ۳۵۶۰ یزد – یزد- شاهدیه – خ امام خمینی
شرکت نفت یزد ۳۵۵۶ یزد – یزد- خ آیت اله کاشانی – جنب پمپ بنزین
شهرک صنعتی یزد ۳۵۵۲ یزد – یزد-جاده خضرآباد – شهرک صنعتی
صفائیه یزد ۳۵۱۷ یزد – یزد- صفائیه – میدان ابوذر
غدیریزد ۳۵۶۷ یزد – یزد- بلوار جمهوری
فجریزد ۳۵۳۱ یزد – یزد- خ سلمان پارسی – جنب حسینیه چهارده معصوم
فولادالیاژی یزد ۳۵۸۴ یزد – یزد-خضرآباد- ۳۵ کیلومتری جاده اختصاصی فولاد آلیاژی یزد
مروست ۳۵۴۰ یزد – یزد- مروست – خ امام
مرکزی یزد-یزد ۳۵۴۹ یزد – میدان امام حسین – جنب استانداری
میدان ازادی یزد ۳۵۰۴ یزد – یزد- میدان آزادی
میدان اطلسی یزد ۳۶۴۱ یزد – یزد – فلکه اطلسی صفائیه – نبش میدان
میدان امام حسین یزد ۳۵۵۱ یزد – یزد- بلواردانشجو- جنب جهادسازندگی
میدان شهیدبهشتی یزد ۳۵۵۳ یزد – یزد- ابتدای خیابان دهم فروردین
میدان مارکاریزد ۳۵۰۶ یزد – یزد- خ دهم فروردین- میدان مارکار
میدان همافریزد ۳۵۵۸ یزد – یزد- بلوارصدوقی- میدان همافر- جنب چاپخانه شهپر
نعیم ابادیزد ۳۵۱۱ یزد – یزد- نعیم آباد
نیریزد ۳۵۳۲ یزد – یزد- نیر
هرات ومروست ۸۲۰۷ یزد – یزد- هرات – خیابان امام
هفتم تیریزد ۳۶۴۰ یزد – یزد-خ آیت الله کاشانی – جنب پارک هفتم تیر
کوثریزد ۳۵۶۹ یزد – یزد- آزاد شهر- بلوارشهیددهقان منشادی
یزد ۳۵۰۱ یزد – یزد- خ امام خمینی – جنب مسجدجامع
🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *