09150566946

لیست شعب و آدرس بانک ملی ایران در استان چهارمحال بختیاری

نام شعبه کد منطقه نشانى
بروجن ۳۳۱۱ بروجن – بروجن -بلوارمدرس – میدان آزادی -(فلکه شهرداری )
بلداجی ۳۳۲۸ بروجن – بلداجی – بلوارشهیدبهشتی
چهارراه رازی بروجن ۳۳۱۵ بروجن – بروجن – تقاطع رازی و خیام
دارائی بروجن ۳۳۱۳ بروجن – بروجن – بلوار سعدی – ساختمان دارایی
غدیربروجن ۳۳۱۴ بروجن – بروجن – خ ۱۵ خردادجنوبی
فرادنبه ۳۳۲۱ بروجن ازادی – بلوارازادی
گندمان بروجن ۳۳۱۲ بروجن – بروجن – گندمان – بلوارآزادی
اردل شهرکرد ۳۳۱۹ شهر کرد – شهرکرد- اردل – بلوارشهدا
اموزش وپرورش شهرکرد ۳۲۷۶ شهر کرد – شهرکرد- چهارراه فردوسی
بازارشهرکرد ۳۲۷۵ شهر کرد ملت – شهرکردخ ملت چهاربازار
بلوارپانزده خردادفرخ شهر ۳۲۶۶ شهر کرد – فرخ شهر-بلوار پانزده خرداد- میدان معلم
بلوارخواجه نصیرالدین شهرکرد ۳۲۷۷ شهر کرد – شهرکرد- بلوارخواجه نصیر- دروازه فارسان
بن شهرکرد ۳۲۸۲ شهر کرد – شهرکرد- بن – خ ملت
جونقان شهرکرد ۳۲۸۳ شهر کرد – شهرکرد- جونقان – میدان امام خمینی
خیابان دکترشریعتی شهرکرد ۳۲۹۲ شهر کرد – شهرکرد-خ دکترشریعتی روبروی مرکزتحقیقات منابع طبیعی
خیابان سعدی شهرکرد ۳۲۷۴ شهر کرد – شهرکرد- چهارراه فصیحی
دارایی شهرکرد ۳۲۷۲ شهر کرد – شهرکرد- خ شریعتی – اداره دارائی
دانشگاه ازاداسلامی شهرکرد ۳۳۱۷ شهر کرد – شهر کرد منطقه رحمتیه مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
سامان شهرکرد ۳۲۶۷ شهر کرد – سامان – خ شهید جعفرزاده
سورشجان ۳۳۰۸ شهر کرد – سورشجان – بلوارانقلاب
شلمزارشهرکرد ۳۲۸۵ شهر کرد – شهرکرد- شلمزار- خ امام
شهرداری شهرکرد ۳۲۸۹ شهر کرد – شهرکرد- بلواردکترشریعتی – ساختمان شهرداری
شهرکرد ۳۲۷۱ شهر کرد – شهرکرد- فلکه آبی
غدیرشهرکرد ۳۳۱۸ شهر کرد – شهرکرد- چهارراه دولت
فارسان شهرکرد ۳۲۷۹ شهر کرد – فارسان – خ شهید بهشتی
فرخ شهر ۳۲۶۵ شهر کرد – فرخشهر – خ شهدا
گهروشهرکرد ۳۲۹۵ شهر کرد گهرو-بلوارولیعصر – شهرکرد – گهرو- بلوارولیعصر
میدان امام حسین شهرکرد ۳۲۸۴ شهر کرد – شهر کرد – میدان امام حسین
میدان انقلاب شهرکرد ۳۲۷۳ شهر کرد – شهرکرد- میدان انقلاب
میدان دانش شهرکرد ۳۲۹۰ شهر کرد – شهرکرد- میدان دانش
میدان شهداشهرکرد ۳۲۸۸ شهر کرد – شهرکرد- میدان چهارمحال
میرابادشهرکرد ۳۲۹۴ شهر کرد – شهر کرد انتهای خ فردوسی شمالی – میرآبادشرقی
هفشجان شهرکرد ۳۲۸۷ شهر کرد – شهرکرد- هفشجان- خ ۲۲بهمن
کیان شهرکرد ۳۲۸۶ شهر کرد – شهرکرد- کیان- میدان امام خمینی
باباحیدرفارسان ۳۲۹۶ فارسان – شهرکرد- شهرباباحیدر – خ امام خمینی
بازارفارسان ۳۲۸۰ فارسان – فارسان -خ شهید داوودی
الونی لردگان ۳۳۲۳ لردگان – آلونی – بلواراصلی
غدیرلردگان ۳۳۲۶ لردگان – لردگان – خ شهدا
لردگان ۳۳۲۵ لردگان – لردگان – خ چشمه برم (‌خ امام )
مال خلیفه ۳۳۲۲ لردگان – لردگان – مال خلیفه- خ بخشداری
ناغان ۳۳۲۰ کیار – هشتادکیلومتری شهرکرد – ناغان- خ انقلاب
🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *