09150566946

لیست شعب و آدرس بانک ملی ایران در استان خراسان رضوی

نام شعبه کد منطقه نشانى
باخزر ۸۷۶۱ باخرز – تربت جام – باخزر- بلوارامام خمینی
بجستان ۸۹۲۳ بجستان – بجستان -خ امام خمینی
بردسکن ۸۸۰۷ بردسکن – بردسکن- خ عدالت – نرسیده به میدان صاحب الزمان
خیابان عدالت بردسکن ۸۸۰۸ بردسکن – عدالت -روبروی کمیته امداد امام خمینی
تایباد ۸۷۶۴ تایباد – تایباد-خ شهید رجایی – نرسیده به فلکه سعدی
چهارراه یوسف ابادتایباد ۸۷۶۵ تایباد – تایباد- خ امام خمینی- روبروی نیروی مقاومت بسیج
شهرک امام حسین تایباد ۸۷۶۷ تایباد – تایباد- شهرک امام حسین – بلوارامام حسین – روبروی مسجدامیرحمزه
امام حسن مجتبی تربت جام ۸۷۵۹ تربت جام – تربت جام – نبش خ امام خمینی ۲۳ (ارتش)
تربت جام ۸۷۵۱ تربت جام امام خمینی – تربت جام – میدان امام خمینی
خیابان امام خمینی ۸۷۵۵ تربت جام – تربت جام – بلوارامام خمینی – مقابل دفترگچ پزان
خیابان شهیدبهشتی تربت جام ۸۷۵۶ تربت جام – تربت جام – خ شهیدبهشتی
شهرداری تربت جام ۸۷۵۳ تربت جام – تربت جام – بلوارامام خمینی – میدان شهدا
صالح ابادتربت جام ۸۷۵۸ تربت جام خ ۲۲بهمن – تربت جا م- صالح آباد-خ ۲۲بهمن
میدان قدس تربت جام ۸۷۵۴ تربت جام – تربت جام – میدان قدس
بازارتربت حیدریه ۸۷۲۷ تربت حیدریه – تربت حیدریه – خ فردوسی جنوبی – بازارگمرک
بایگ تربت حیدریه ۸۷۳۲ تربت حیدریه – تربت حیدریه – بخش بایگ- خ امام خمینی
تربت حیدریه ۸۷۲۱ تربت حیدریه – تربت حیدریه – میدان مرکزی – ابتدای خ فردوسی شمالی
خیابان ایت اله کاشانی تربت حیدریه ۸۷۲۹ تربت حیدریه – تربت حیدریه -خ آیت ا… کاشانی – جنب کاشانی ۸
خیابان طالقانی تربت حیدریه ۸۷۳۴ تربت حیدریه – تربت حیدریه – خ طالقانی – طالقانی ۱۸
خیابان فردوسی تربت حیدریه ۸۷۳۱ تربت حیدریه – تربت حیدریه -خ فردوسی جنوبی – جنب مسجدفولاد
دولت اباد زواره ۸۷۴۳ تربت حیدریه – تربت حیدریه – دولت آباد – بلوارامام رضا
شرکت نفت تربت حیدریه -تربت حیدریه ۸۷۲۴ تربت حیدریه – تربت حیدریه – انتهای خ فردوسی شمالی – جنب شرکت نفت
شهرداری تربت حیدریه ۸۷۳۰ تربت حیدریه – تربت حیدریه – خ فردوسی شمالی – جنب شهرداری
فیض اباد ۸۷۸۵ تربت حیدریه – تربت حیدریه – فیض آباد- خ امام خمینی
نقاب جوین ۸۸۵۱ جوین – نقاب- بلوارامام رضا
چناران مشهد ۸۶۱۳ چناران – چناران – بلوار امام خمینی
خیابان طالقانی چناران ۸۶۲۲ چناران – چناران -خ طالقانی – نبش طالقانی ۳
خلیل اباد ۸۸۰۴ خلیل آباد – خلیل آباد- خ امام خمینی – نبش امام ۸
خواف ۸۷۴۶ خواف خواف – خیابان شهاب الدین – خواف – خیابان شهاب الدین
سنگان خواف ۸۷۴۹ خواف – خواف – سنگان – خ امام خمینی
ولیعصرخواف ۸۷۴۷ خواف – خواف – ابتدای خیابان وحدت
چاپشلو ۸۸۲۳ درگز – درگز- بخش چاپشلو
خیابان امام خمینی درگز ۸۸۱۲ درگز – درگز- بلوارشهید بهشتی – روبروی هلال احمر
درگز ۸۸۱۱ درگز – درگز- خ امام خمینی
لطف اباددرگز ۸۸۲۵ درگز – درگز- بخش لطف آباد
نوخندان درگز ۸۸۲۸ درگز – درگز- بخش نوخندان
رشتخوار ۸۷۳۸ رشتخوار – رشخوار- میدان شهرداری
ابن یمین سبزوار ۸۸۳۵ سبزوار – سبزوار خ کاشفی شمالی
برق سبزوار ۸۸۵۲ سبزوار – سبزورا- خ اسدآبادی – جنب اداره برق
بیهق سبزوار ۸۸۵۸ سبزوار بیهق – سبزوار- خ بیهق – روبروی مسجدجامع
جغتای سبزوار ۸۸۵۳ سبزوار – جغتای – خ امام خمینی
خیابان امیرکبیرشمالی سبزوار ۸۸۳۸ سبزوار – سبزوار- خ اسدآبادی – نرسیده به چهارراه کوشک
خیابان طالقانی سبزوار ۸۸۵۴ سبزوار – سبزوار- خ طالقانی – روبروی هنرستان
سبزوار ۸۸۳۱ سبزوار – سبزوار- خ اسرارشمالی
شهیدچمران سبزوار ۸۸۴۳ سبزوار – سبزوار- خ شهیدچمران – نبش کوی شهیدشجیعی
فلکه اسرارسبزوار ۸۸۴۹ سبزوار – فلکه اسرار- بلوارمدرس – مدرس ۱۹
فلکه عراق سبزوار ۸۸۴۱ سبزوار – سبزوار- خ بیهق – فلکه دروازه عراق
فلکه کارگرسبزوار ۸۸۳۷ سبزوار – سبزوار- فلکه کارگر – ابتدای خ ابومسلم
میدان ۲۲بهمن سبزوار ۸۸۴۲ سبزوار – سبزوار- خ بیهق – اول خ قائم
میدان امام خمینی سبزوار ۸۸۳۴ سبزوار – سبزوار- میدان رسالت – ابتدای خ امام خمینی
میدان بارسبزوار ۸۸۵۵ سبزوار – سبزوار – روبروی میدان بار
بازارسرخس ۸۶۲۹ سرخس – سرخس – خ امام خمینی – چهارراه پلیس
سرخس ۸۶۲۸ سرخس – سرخس – میدان بسیج – جنب سینماقدس
شهرک صنعتی کاویان فریمان ۸۶۵۸ فریمان – کیلومتر۴۵جاده مشهدبه فریمان – ابتدای شهرک صنعتی کاویان
فریمان ۸۵۸۹ فریمان – فریمان -خ آیت اله طالقانی
میدان امام رضافریمان ۸۵۹۰ فریمان – فریمان – میدان امام رضا
کارخانه قندفریمان ۸۵۹۱ فریمان – فریمان – کارخانه قند
اترک قوچان ۸۶۴۲ قوچان – قوچان – خ شهیدبهشتی- چهارراه دوم
باجگیران ۸۶۴۹ قوچان – قوچان – باجگیران
خیابان شهیدمطهری قوچان ۸۶۳۳ قوچان – قوچان – خ شهید مطهری – چهارراه سوم
خیابان ولیعصرقوچان ۸۶۳۲ قوچان – خیابان ولیعصر- چهارراه چهارم- شماره ۱۶۷
قوچان ۸۶۳۱ قوچان – قوچان – ابتدای خ امام – چهارراه اول
ازادگان گناباد ۸۸۸۳ گناباد – گناباد-خ امام خمینی
بازارگناباد ۸۸۸۲ گناباد – گناباد- خ ناصرخسرو
بیدخت گناباد ۸۸۹۶ گناباد – بیدخت -بلوارطالقانی
شهرداری گناباد ۸۸۸۴ گناباد – گناباد- میدان غدیر- جنب شهرداری
گناباد ۸۸۸۱ گناباد – گناباد- خ آیت ا… غفاری – روبروی صندوق قرض الحسنه
نوغاب گناباد ۸۸۹۱ گناباد – گناباد- نوغاب – خ قائم
کاخک ۸۹۱۲ گناباد – کاخک – خ انقلاب
اداره غله مشهد ۸۶۵۳ مشهد – مشهد-خ رسالت- مقابل رسالت ۷ – جنب ورودی اداره غله
استان قدس مشهد ۸۵۳۱ مشهد – مشهد-اول خ خسروی نو
استانداری خراسان رضوی ۸۶۵۴ مشهد – مشهد- خ بهار- داخل ساختمان استانداری خراسان رضوی
الماس شرق مشهد ۸۶۵۱ مشهد – مشهد- انتهای بلوارخیام – مجنمع تجاری الماس شرق
اموزشکده فنی رضاشهرمشهد ۸۶۴۷ مشهد – مشهد- ابتدای بلوارپیروزی – آموزشکده فنی رضاشهر{حاشیه فلکه }
اوقاف مشهد ۸۵۳۲ مشهد – مشهد- خ آبکوه – مقابل پمپ بنزین – اداره کل اوقاف خراسان رضوی
ایستگاه سراب مشهد ۸۵۸۳ مشهد – مشهد- خ امام خمینی – روبروی سازمان آموزش و پرورش
بازارخشکبارمصلی مشهد ۸۶۸۸ مشهد – مشهد- انتهای بلوارمصلی – مجتمع خشکبارمصلی
بازاررضامشهد ۸۵۶۱ مشهد – مشهد- میدان بیت المقدس (فلکه آب) – بازار سوم بازاررضا
بازارمرکزی مشهد ۸۶۲۵ مشهد – مشهد- چهارراه شهدا- بازارمرکزی – فاز۲ پ۱۳۶/ ۲
بلوارابوطالب مشهد ۸۶۱۲ مشهد – مشهد- میدان ابوطالب
بلوارتوس مشهد ۸۶۰۵ مشهد – مشهد- جاده قدیم قوچان- بعد ازسه راه دانش
بلوارخیام مشهد ۸۵۴۷ مشهد – مشهد- بلوارخیام جنوبی – خیام ۳۱
بلواردانشجومشهد ۸۶۱۴ مشهد – مشهد- بلوار دانشجو- نبش دانشجوی ۸
بلواردوم طبرسی مشهد ۸۶۵۲ مشهد – مشهد- بلواردوم طبرسی- نبش طبرسی ۸
بلوارسازمان اب مشهد ۸۵۵۴ مشهد – مشهد- بلوار سازمان آب – نبش صادقی ۷
بلوارسجادمشهد ۸۵۹۹ مشهد – مشهد- بلوار سجاد- بین بهارو بزرگمهر- ساختمان اداره امور
بلوارعبدالمطلب مشهد ۸۶۲۰ مشهد – مشهد- بلوارعبدالمطلب – روبروی عبدالمطلب ۱۸
بلوارفردوسی مشهد ۸۶۲۴ مشهد – مشهد- بلوارفردوسی – چهارراه مهدی
بلوارمصلی مشهد ۸۶۳۶ مشهد – مشهد- بلوار مصلی – بین مصلی ۸ و ۱۰
بلوارمعلم مشهد ۸۵۵۰ مشهد بلوارمعلم نبش معلم ۷ – مشهد- بلوارمعلم – نبش معلم ۷
بلوارمیلادمشهد ۸۶۱۷ مشهد – مشهد- بلواراستقلال- بین استقلال یک و سه
بلواروکیل ابادمشهد ۸۵۹۷ مشهد – مشهد- انتهای بلواروکیل آباد – جنب زائرسرای بانک
بیمارستان امام رضامشهد ۸۵۳۴ مشهد بهار – خیابان بهارروبروی بیمارستان لشگر
بیمارستان قائم مشهد ۸۵۴۵ مشهد – مشهد- بیمارستان قائم
پردیس مشهد ۸۵۷۴ مشهد – مشهد- وکیل آباد۲- داخل ساختمان دانشگاه فردوسی
پریشادمشهد ۸۵۵۸ مشهد – مشهد- بلوارقرنی – بین قرنی ۱۹ و ۲۰
تبادکان مشهد ۸۶۴۵ مشهد – مشهد- کارخانه آبکو- نبش آموزش وپرورش
ثامن الائمه مشهد ۸۵۱۶ مشهد – مشهد- میدان بسیج – اول خ تهران – روبروی شرکت برق
ثبت اسنادمشهد ۸۵۵۵ مشهد – مشهد- خ امام خمینی -اداره کل ثبت اسناد
چهارراه حافظمشهد ۸۵۰۳ مشهد – مشهد- بلوارجمهوری – چهارراه گاراژدارها
چهارراه حجاب مشهد ۸۶۴۴ مشهد – مشهد- قاسم آباد – بلوارشریعتی – بین ۱۵و ۱۳
چهارراه حجت مشهد ۸۵۲۸ مشهد – مشهد-خ آزادی – بعدازچهارراه زرینه – مقابل دبیرستان آقامصطفی خمینی
چهارراه دانش اموز ۸۶۱۰ مشهد بلوار معلم – مشهد- بلوارمعلم – نبش معلم ۴۱
چهارراه ششصددستگاه مشهد ۸۵۵۶ مشهد – مشهد- بلوارشهیدصادقی – نبش چهارراه ۶۰۰دستگاه
چهارراه شهدای مشهد ۸۵۲۶ مشهد آزادی – مقابل باغ نادری
چهارراه شهیدمطهری مشهد ۸۶۰۹ مشهد – مشهد- چهارراه شهیدمطهری – ابتدای مطهری شمالی
چهارراه گازغربی مشهد ۸۵۹۲ مشهد – مشهد- خ مطهری شمالی – نبش مطهری ۶۰
چهارراه ورزش مشهد ۸۶۲۶ مشهد – مشهد- قاسم آباد- بلوارشاهد
خسروی نومشهد ۸۵۳۹ مشهد – مشهد- چهارراه خسروی – بین چهارراه و پمپ بنزین
خیابان ابوذرغفاری مشهد ۸۶۳۵ مشهد – مشهد- سی متری دوم احمد آباد – بلوارابوذرغفاری – بین ابوذر ۲۰و ۲۲
خیابان احمدابادمشهد ۸۵۴۶ مشهد – مشهد- خ احمد آباد- بین عدالت و محتشمی
خیابان ایت ا۰۰۰عبادی مشهد ۸۵۸۱ مشهد – مشهد- میدان شهدا- جنب پایانه اتوبوسرانی
خیابان بهارمشهد ۸۵۲۲ مشهد – مشهد- خ بهار- چهارراه استانداری – نبش انقلاب اسلامی ۱۲
خیابان پاستور ۸۵۵۹ مشهد – مشهد-خ پاستور- نبش پاستور ۱۶
خیابان پاسداران مشهد ۸۵۳۰ مشهد – مشهد- خ پاسداران – نبش کوچه سالاری
خیابان تربیت مشهد ۸۵۷۵ مشهد – مشهد- بلوار وکیل آباد- سه راه زندان – نبش وکیل آباد ۵۳
خیابان دانشگاه مشهد ۸۵۴۴ مشهد – مشهد- خ دانشگاه – جنب مسجدامام صادق
خیابان دریای مشهد ۸۵۳۶ مشهد – مشهد- خ وحید- بین وحید۱۱ و ۱۳
خیابان دکترچمران مشهد ۸۵۲۹ مشهد – مشهد- خ دکترچمران – جنب چمران ۹
خیابان راهنمائی مشهد ۸۵۲۴ مشهد – مشهد- خ راهنمائی – نبش راهنمائی ۱۱
خیابان رسالت مشهد ۸۵۷۰ مشهد – مشهد- خ رسالت – نبش رسالت ۴۶
خیابان سعدی مشهد ۸۵۰۵ مشهد – مشهد- ابتدای خ سعدی – جنب پاساژمهتاب
خیابان شهیدبهشتی مشهد ۸۶۰۸ مشهد – مشهد-خ شهیدبهشتی – بین بهشتی ۳۱و۳۳- جنب مسجد حضرت زینب
خیابان شهیدعباسی مشهد ۸۵۸۸ مشهد – مشهد- بلوارشهید فرامرزعباسی- بین ۲۹ و ۳۱
خیابان شهیدکلاهدوزمشهد ۸۶۴۳ مشهد – مشهد- بلوارشهیدکلاهدوز- کلاهدوز۵۰ نبش بلوار
خیابان طبرسی مشهد ۸۵۶۹ مشهد طبرسی مشهد – مشهد- فلکه طبرسی – ابتدای خ طبرسی
خیابان فدائیان اسلام مشهد ۸۶۱۹ مشهد – مشهد- خ کوشش – بین کوشش ۲ و ۴
خیابان فلسطین مشهد ۸۶۳۸ مشهد – مشهد- بلوارفلسطین – نبش فلسطین ۲۴
خیابان گازمشهد ۸۵۵۲ مشهد – مشهد- خ خواجه ربیع – اول خ گاز
خیابان مطهری شمالی مشهد ۸۶۰۶ مشهد – مشهد- خ مطهری شمالی – بین مطهری ۱۴ و ۱۶
خیابان نخریسی مشهد ۸۵۶۷ مشهد – مشهد- خ فدائیان اسلام – نبش فدائیان ۱۸ پ ۱
خیابان نواب صفوی مشهد ۸۵۶۰ مشهد خ نواب صفوی مشهد – داخل سرای مرتضوی
خیابان کوشش مشهد ۸۵۶۸ مشهد – مشهد- خ کوشش – بین کوشش ۲۷ و ۲۹
خیابان کوهسنگی مشهد ۸۵۴۹ مشهد – مشهد- خ کوهسنگی – نبش کوهسنگی ۲۵
دادگستری مشهد ۸۵۲۱ مشهد – مشهد- بلوارمدرس – ساختمان دادگستری کل استان
دارائی مشهد ۸۵۵۱ مشهد – مشهد- خ امام خمینی – سه راه دارائی – جنب شرکت تعاونی دارائی
دانشگاه ازاداسلامی مشهد ۸۵۹۳ مشهد – مشهد- قاسم آباد- تقاطع شاهد وامامیه
دقیقی مشهد ۸۵۷۶ مشهد – مشهد- خ امام رضا- نبش امام رضای ۶
راه اهن مشهد ۸۵۱۲ مشهد – مشهد- داخل ساختمان راه آهن
سپادمشهد ۸۶۴۶ مشهد – مشهد- بلوارخیام شمالی – بازار کاوه (غرفه ۱۴۷)
سرای بلورمشهد ۸۶۲۷ مشهد – مشهد-خ امام- نبش امام رضا ۲۳
سمزقندمشهد ۸۵۸۲ مشهد – مشهد- خ خواجه ربیع- بین آیت اله عبادی ۴۸ و ۵۰
سنابادمشهد ۸۵۰۷ مشهد – مشهد- خ سناباد- پنج راه سناباد
سه راه گلریزمشهد ۸۵۲۳ مشهد – مشهد- ابتدای خ سرخس – نرسیده به بیمارستان امام رضا
شاندیزمشهد ۸۵۹۴ مشهد – مشهد- شاندیز- میدان امام خمینی
شاهدمشهد ۸۵۴۳ مشهد – مشهد- بلوارمدرس – مدرس ۱۲- ساختمان بنیادشهید- طبقه همکف
شرکت مخابرات مشهد ۸۵۰۲ مشهد – مشهد- خ امام خمینی – طبقه همکف ساختمان اداره مخابرات
شرکت نفت مشهد ۸۵۸۵ مشهد بلوارجانبازجنوبی-شرکت پخش فراوردههای نفتی-بانک ملی شرکت نفت – مشهد- بلوارجانبازجنوبی – ساختمان شرکت نفت
شهرداری مشهد ۸۵۸۴ مشهد – مشهد- میدان شهدا- ساختمان شهرداری مرکزی مشهد
شهرک شهیدرجائی مشهد ۸۵۶۳ مشهد نبش حر ۱۸ – مشهد- شهرک شهید رجائی – بین حر۱۶ و ۱۸
شهرک صنعتی طوس مشهد ۸۶۳۷ مشهد – مشهد- جاده قوچان – شهرک صنعتی طوس
شهیدهاشمی نژادمشهد ۸۵۱۱ مشهد – مشهد- خ شهیدهاشمی نژاد- مقابل شهرداری منطقه ۳
صنعتی مشهد ۸۶۴۸ مشهد – مشهد – کیلومتر ۱۵جاده کلات – شهرک صنعتی مشهد
طرقبه مشهد ۸۵۸۶ مشهد – مشهد- طرقبه- نبش میدان صاحب الزمان
عدالت مشهد ۸۵۸۰ مشهد کوهسنگی ۹ عدالت ۲۰ – مشهد-خ کوهسنگی -خ عدالت ۲۰- جنب شرکت تعاونی دادگاه انقلاب
فاطمیه مشهد ۸۶۵۰ مشهد – مشهد- بلوارابوریحان – بعدازخ ایثار پ ۱۴۲
فجرمشهد ۸۶۰۳ مشهد – مشهد- بلوار اول طبرسی – نبش چهارراه المهدی
فرودگاه مشهد ۸۵۴۰ مشهد – مشهد- فرودگاه بین المللی شهیدهاشمی نژاد
فلکه تختی مشهد ۸۵۱۵ مشهد – مشهد- میدان سعدآباد (فلکه تختی)
گمرک مشهد ۸۵۰۸ مشهد بلوارشهیدکاوه – مشهد- چهارراه مقدم طبرسی – داخل ساختمان گمرک
مدرس مشهد ۸۵۰۹ مشهد – مشهد – چهارراه مدرس
مرکز بهداشت شماره یک مشهد ۸۶۵۷ مشهد مشهد-بلوار وکیل آباد-بین وکیل آباد ۶۶ و ۶۷
مسلم مشهد ۸۶۱۸ مشهد – مشهد- خ گاز- چهارراه پنجم و ششم
مشهد ۸۵۰۱ مشهد – مشهد- خ امام خمینی – روبروی باغ ملی
میدان ۱۵خردادمشهد ۸۵۳۳ مشهد – مشهد- بلوارجمهوری اسلامی – بین ۳ و ۵
میدان امام خمینی مشهد ۸۵۳۷ مشهد – مشهد- میدان امام خمینی – ابتدای خ خرمشهر
میدان باررضوی مشهد ۸۵۶۵ مشهد – مشهد- ابتدای جاده سرخس – جنب درب ورودی میدان باررضوی
میدان بسیج مشهد ۸۵۶۴ مشهد – مشهد-خ بهار- نرسیده به میدان بسیج
میدان توحیدمشهد ۸۵۴۸ مشهد – مشهد- خ توحید – مقابل مسجد حیدریها
میدان شریعتی مشهد ۸۵۲۵ مشهد کوهسنگی ۴ – مشهد- خ کوهسنگی – نبش کوهسنگی ۴
هفده شهریورمشهد ۸۵۳۸ مشهد – مشهد- میدان ۱۷ شهریور- نبش دانش
کارخانه قطعات اتومبیل مشهد ۸۵۷۹ مشهد – مشهد- کیلومتر۱۴جاده سنتو- بزرگراه آسیائی – جنب شرکت قطعات اتومبیل
کوی اب وبرق مشهد ۸۵۷۲ مشهد – مشهد- بلواروکیل آباد- انتهای بلوار۷تیر
کوی المهدی مشهد ۸۶۰۱ مشهد – مشهد- سیدی – چهارراه ۳۵متری – نبش خ قائم
کوی امام هادی مشهد ۸۶۱۶ مشهد – مشهد- جاده سنتو- کوی امام هادی ۲۰
کوی امیرالمومنین مشهد ۸۵۹۵ مشهد – مشهد- بلوارتوس – بین توس ۱و۳جنب آهن آلات قلی پور
کوی طلاب مشهد ۸۵۲۷ مشهد – مشهد- خ شهیدمفتح – بین مفتح ۶ و ۸
بازارنیشابور ۸۶۷۲ نیشابور – نیشابور – خ امام – روبروی داروخانه ترقی
بلواردانشگاه نیشابور ۸۶۷۱ نیشابور – نیشابور- شهرک قدس- بلوار فضل بن شاذان
خروعلیا ۸۶۲۳ نیشابور – نیشابور- خرو علیا
خیابان طالقانی نیشابور ۸۶۶۸ نیشابور – نیشابور- خ شریعتی – تقاطع طالقانی
خیابان فردوسی جنوبی نیشابور ۸۶۶۴ نیشابور – نیشابور- خ فردوسی جنوبی – مقابل ابزارفروشی میلانی
خیابان قائم نیشابور ۸۶۶۷ نیشابور – نیشابور- خ قائم شمالی – سه راه تختی
دررودنیشابور ۸۶۵۹ نیشابور – نیشابور- درود- خ امام – مقابل شهرداری
عطارنیشابور ۸۶۶۲ نیشابور – نیشابور- خ امام – نبش کوچه لاله شیوا
فضل نیشابور ۸۶۷۳ نیشابور – نیشابور- خ راه آهن- نبش خ کمال
میدان بارنیشابور ۸۶۶۶ نیشابور – نیشابور- خ سی متری طالقانی – ضلع غربی میدان بار
نیشابور ۸۶۶۱ نیشابور – نیشابور- خ امام خمینی – جنب کال منوچهری
خیابان خرمشهرکاشمر ۸۷۹۵ کاشمر – کاشمر- خ خرمشهر
خیابان مدرس کاشمر ۸۷۹۲ کاشمر – کاشمر- خ مدرس – روبروی خ امام موسی صدر
ریوش کاشمر ۸۷۹۸ کاشمر – کاشمر- ریوش
کاشمر ۸۷۹۱ کاشمر – کاشمر- خیابان قائم
کلات ۸۶۰۷ کلات – کلات نادر – خ امام خمینی – روبروی قصرخورشید
🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *