09150566946

لیست شعب و آدرس بانک ملی ایران در استان آذربایجان غربی

نام شعبه کد منطقه نشانى
ارومیه ۵۱۰۱ ارومیه – ارومیه – اول خیابان کاشانی
بازاراورمیه ۵۱۱۳ ارومیه – ارومیه – خ امام – نرسیده به چهارراه بعثت
برق ارومیه ۵۱۳۳ ارومیه – ارومیه – خ شهید باکری – ساختمان اداره برق
بعثت ارومیه ۵۱۲۰ ارومیه – اول راسته بازار- روبروی مسجداعظم
بلوارازادگان ارومیه ۵۱۳۶ ارومیه – ارومیه – ابتدای بلوارآزادگان
بلوارشهیددستغیب ارومیه ۵۱۴۲ ارومیه – ارومیه- ابتدای بلوارشهید دستغیب
بلوارفرهنگیان ارومیه ۵۱۳۸ ارومیه بلوارفرهنگیان – ارومیه – ابتدای بلوار فرهنگیان
پردیس نازلوارومیه ۵۱۳۲ ارومیه – ارومیه – داخل دانشگاه نازلو
چهارراه دانش ارومیه ۵۱۱۶ ارومیه – ارومیه – چهارراه دانش
چی چیست ارومیه ۵۱۰۹ ارومیه – ارومیه – خ طالقانی
خیابان ازادی ارومیه ۵۱۱۷ ارومیه – ارومیه – بلوارشهدا
خیابان امام ارومیه ۵۱۰۶ ارومیه – ارومیه – خ امام – جنب پاساژنیکخواه
خیابان خیام جنوبی ارومیه ۵۱۴۱ ارومیه – ارومیه – خیابان خیام جنوبی – نرسیده به فلکه جهاد
خیابان شهیدامینی ارومیه ۵۱۲۷ ارومیه – ارومیه – خ شهید امینی – روبروی اداره غله
خیابان شهیدباکری ارومیه ۵۱۱۴ ارومیه – ارومیه – خ شهید باکری – چهارراه بعثت پ ۳۲۱
خیابان عطایی ارومیه ۵۱۳۷ ارومیه – ارومیه – خ عطائی
خیابان قیام ارومیه ۵۱۰۷ ارومیه – ارومیه -خیابان شهیدمنتظری – سه راه باکری
خیابان مطهری ارومیه ۵۱۱۵ ارومیه – ارومیه – خیابان مطهری
خیابان ولیعصرارومیه ۵۱۲۹ ارومیه – ارومیه – خ ولیعصر – تقاطع ابوذر
دارائی ارومیه ۵۱۱۱ ارومیه – ارومیه – خ کاشانی – جنب اداره دارائی
دانشگاه ارومیه ۵۱۰۳ ارومیه – ارومیه – خ شهیدبهشتی – جنب دانشگاه
دخانیات ارومیه ۵۱۱۸ ارومیه – ارومیه – خ میرزای شیرازی – جنب شرکت دخانیات
سه راه خیابان ایت اله کاشانی ارومیه ۵۱۰۲ ارومیه – ارومیه – خ کاشانی – اول خ شهیدباکری
شرکت اب وفاضلاب ارومیه ۵۱۲۱ ارومیه – ارومیه -خ ارتش – فلکه مخابرات
شرکت نفت ارومیه ۵۱۲۶ ارومیه – ارومیه – بلوار شهدا- ساختمان پخش فرآورده های نفتی
شهرداری ارومیه ۵۱۲۸ ارومیه – ارومیه – خ شهیدرجائی – ساختمان شهرداری
شهیدپادارارومیه ۵۱۳۱ ارومیه – ارومیه – خ مطهری -خ شیره پزخانه – نبش پاساژکمیته امداد
شیخ شلتوت ارومیه ۵۱۳۵ ارومیه – ارومیه – بلوارشیخ شلتوت
عسگرخان اورمیه ۵۱۰۵ ارومیه – ارومیه – خ حافظ – چهار راه عسگرخان
گمرگ ارومیه ۵۱۲۵ ارومیه – ارومیه – بلوارآزادی – جاده سلماس – اداره گمرک
گمرک مرزسرو ۵۱۲۲ ارومیه – ارومیه – بخش صومای برادوست – گمرک مرزسرو
مدرس ارومیه ۵۱۳۹ ارومیه – ارومیه – بلوارمدرس – نبش عمار
مسجداعظم ارومیه ۵۱۱۰ ارومیه – ارومیه – خ بعثت – روبروی مسجداعظم – اول بازار
میدان امام حسین ارومیه ۵۱۰۸ ارومیه – ارومیه – سه راه خ خیام شمالی
میدان تره بارارومیه ۵۱۲۴ ارومیه – ارومیه – بلوارشیخ شلتوت – میدان میوه وتره بار
میدان ولایت ارومیه ۵۱۱۲ ارومیه – ارومیه – میدان ولایت فقیه – نبش ح طالقانی
نبوت ارومیه ۵۱۲۳ ارومیه شیخ تپه(نبوت ) – باندپایین پلاک۱۳۷
نوشین شهر ۵۱۱۹ ارومیه – نوشین شهر- خ امام خمینی – روبروی کارخانه قند
اشنویه ۵۱۳۴ اشنویه – اشنویه – بلوار انقلاب
بازاربوکان ۵۴۵۳ بوکان – بوکان – خ مولوی شرقی
بوکان ۵۴۵۱ بوکان – بوکان – خیابان انقلاب
خیابان انقلاب بوکان ۵۴۵۲ بوکان – بوکان – روبروی بنیادشهید
بازارپیرانشهر ۵۲۳۷ پیرانشهر – پیرانشهر-خ امام خمینی – روبروی پاسگاه نیروی انتظامی
پیران شهر ۵۲۳۶ پیرانشهر – پیرانشهر – خ امام خمینی
تکاب ۵۳۵۱ تکاب – تکاب – خیابان امام خمینی
میدان ازادی تکاب ۵۳۵۴ تکاب – تکاب – خ انقلاب – میدان آزادی
چالدران ۵۳۶۲ چالدران – چالدران – خ طالقانی –
امامزاده خوی ۵۲۶۹ خوی – خوی – خ شهید کوچری – نرسیده به فلکه امامزاده
بازارخوی ۵۲۷۳ خوی – خوی – بازارقنادها
بسیج خوی ۵۲۷۲ خوی – خوی – خیابان امام
بلوارمطهری خوی ۵۲۶۴ خوی – خوی – بلوارمطهری – جنب پمپ بنزین
بلوارولی عصرخوی ۵۲۶۶ خوی – خوی – بلوار ولیعصر- جنب جهادسازندگی
خوی ۵۲۶۱ خوی – خوی – خیابان انقلاب
خیابان طالقانی خوی ۵۲۷۴ خوی – خوی – خ طالقانی
دارائی خوی ۵۲۶۷ خوی – خوی – خ شریعتی – ساختمان دارایی
دانشگاه ازاداسلامی خوی ۵۲۶۲ خوی – خوی – کیلومتر۵ جاده سلماس – دانشگاه آزاداسلامی
فیرورق خوی ۵۲۷۷ خوی – خوی – فیرورق – خیابان انقلاب
قره ضیاالدین خوی ۵۲۷۸ خوی – خوی – قره ضیاالدین- خ امام
میدان امام خوی ۵۲۷۱ خوی – خوی – چهار راه مرکزی
میدان کشاورزخوی ۵۲۶۵ خوی – خوی – میدان کشاورز- اول خ شهید سلمانزاده
بازارسردشت ۵۵۸۲ سر دشت – سردشت – خیابان شهید صالحی
سردشت ۵۵۸۱ سر دشت – سردشت – خیابان شهید صالحی
بلوارجمهوری اسلامی سلماس ۵۱۸۴ سلماس – سلماس – تقاطع خونین شهر
تازه شهر ۵۱۹۲ سلماس – سلماس – تازه شهر- خیابان امام
خیابان فردوسی سلماس ۵۱۸۸ سلماس – سلماس – خ فردوسی- روبروی اداره دارائی
دکتربهشتی سلماس -سلماس ۵۱۸۶ سلماس – سلماس – تقاطع خیابان حافظ و سوره
سلماس ۵۱۸۱ سلماس – سلماس – خیابان امام – میدان فردوسی
میدان خشکبارسلماس ۵۱۸۳ سلماس – سلماس – خ دکتربهشتی – روبروی میدان ولیعصر
خیابان امام شاهین دژ ۵۳۳۴ شاهین دژ – شاهین دژ – خ امام خمینی
شاهین دژ ۵۳۳۱ شاهین دژ – شاهین دژ – خ امام خمینی
محمودابادشاهین دژ ۵۳۴۳ شاهین دژ – شاهین دژ- محمودآباد
بازارماکو ۵۳۷۲ ماکو – ماکو- خ سعدی – تقاطع خ طالقانی
پلدشت ماکو ۵۳۸۰ ماکو – ماکو- پلدشت – خ امام
خیابان امام ماکو ۵۳۶۸ ماکو – ماکو- خ امام -روبروی شهرداری
شهرک بازرگان ۵۳۹۲ ماکو – بازرگان – سه راهی بورالان
شوط ماکو ۵۳۶۵ ماکو – ماکو- شوط – خیابان امام
گمرک بازرگان ۵۳۸۲ ماکو – بازرگان – گمرک
ماکو ۵۳۷۱ ماکو
خیابان صلاح الدین ایوبی مهاباد ۵۴۲۲ مهاباد – خ صلاح الدین ایوبی غربی – مجتمع پزشکی حسن زاده – طبقه همکف
خیابان طالقانی مهاباد ۵۴۲۱ مهاباد – مهاباد- خیابان طالقانی شرقی
مهاباد ۵۴۱۱ مهاباد – مهاباد- خیابان جمهوری اسلامی
میدان استقلال مهاباد ۵۴۱۳ مهاباد – مهاباد- میدان استقلال
بلوارانقلاب میاندواب ۵۲۹۳ میاندوآب – میاندوآب – بلوارانقلاب -نرسیده به پل زرینه رود
خیابان شهدای میاندواب ۵۲۹۲ میاندوآب – میاندوآب – خیابان شهدا
شرکت نفت میاندواب ۵۲۹۶ میاندوآب – میاندوآب – بلوارشهیدباکری – محوطه شرکت نفت
میاندواب ۵۲۹۱ میاندوآب – میاندوآب – خیابان امام
میدان امام میاندواب ۵۲۹۵ میاندوآب – میاندوآب – میدان امام
بلوارشهیدبهشتی نقده ۵۲۱۴ نقده – نقده – بلوار بهشتی
خیابان ۱۷شهریورنقده ۵۲۱۵ نقده – نقده – خ شهیدرجایی
محمدیارنقده ۵۲۱۶ نقده – نقده – محمد یار- بلوار شهید مطهری
نقده ۵۲۱۱ نقده – نقده – خیابان امام
خیابان امام اشنویه ۵۱۴۴ اشنویه اشنویه – خیابان امام
🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *