09150566946

لیست شعب و آدرس بانک نجارت در استان آذربایجان شرقی

ردیف کد عنوان شهر تلفن آدرس
۱ ۵۲۴۰ سرباز شهید تبریز ۳۲۳۵۰۰۹۹ تبریزخیابان سرباز شهید
۲ ۵۷۳۰ خسروشهر تبریز ۳۲۴۴۴۴۰۴ خسروشهر-خیابان امام خمینی
۳ ۵۲۳۰ ستارخان تبریز ۳۲۶۶۱۳۱۳ تبریز- بلوار ستارخان
۴ ۵۱۳۰ ۲۲ بهمن تبریز ۳۲۸۲۳۷۳۵ تبریزخیابان ۲۲ بهمن
۵ ۵۰۹۰ نیروی هوائی تبریز ۳۲۸۱۴۵۱۲ تبریزخیابان نیروی هوائی
۶ ۵۱۰۰ قراملک تبریز ۳۲۸۹۲۰۱۵ تبریزمیدان ماشین سازی
۷ ۵۳۶۰ اسکو اسکو ۳۳۲۲۲۰۴۸ اسکو – خیابان امام خمینی
۸ ۵۱۲۰ پروین اعتصامی تبریز ۳۳۳۲۳۴۰۳ تبریزولیعصر – پروین اعتصامی
۹ ۵۸۲۰ ایل گلی تبریز ۳۳۳۲۵۵۹۳ تبریز-جاده ائل گلی- فلکه خیام
۱۰ ۵۰۲۰ ولیعصر تبریز ۳۳۳۳۱۸۱۲ تبریز-کوی ولیعصر- فلکه بزرگ
۱۱ ۵۳۲۰ استاد شهریار تبریز ۳۳۳۰۸۷۵۳ بلوار۲۹ بهمن- نرسیده به سه راهی ولیعصر
۱۲ ۵۰۳۰ کوی اطباء تبریز ۳۳۳۶۷۹۹۹ تبریز- خیابان امام خمینی
۱۳ ۵۰۴۰ دانشگاه تبریز ۳۳۳۶۹۰۵۵ تبریز-خیابان دانشگاه
۱۴ ۵۵۶۰ ایلخچی ایلخچی ۳۳۴۱۴۹۰۹ ایلخچی -خیابان امام خمینی
۱۵ ۵۹۲۰ باجه دانشگاه صنعتی سهند اسکو ۳۳۴۴۴۳۲۰ اول شهرک سهند- دانشگاه صنعتی سهند
۱۶ ۵۲۹۰ گلشهر تبریز ۳۳۸۴۴۲۵۸ تبریز- اول گلشهر
۱۷ ۵۵۰۰ سردرود تبریز ۳۴۲۰۳۷۹۰ سردرودخیابان امام خمینی
۱۸ ۵۱۸۰ پتروشیمی تبریز ۳۴۲۰۶۵۳۳ تبریز- پتروشیمی تبریز
۱۹ ۵۴۳۰ آذرشهر آذرشهر ۳۴۲۲۲۰۸۷ آذرشهر- خیابان امام خمینی
۲۰ ۵۵۳۰ سه راه پالایشگاه تبریز ۳۴۲۶۳۳۳۱ تبریز – سه راه پالایشگاه
۲۱ ۵۱۱۰ میدان تره بار تبریز ۳۴۲۵۰۸۷۷ تبریز- میدان تره بار
۲۲ ۵۰۵۰ شعبه ارزی-ریالی تراکتور سازی تبریز ۳۴۲۹۶۳۴۴ تبریز- جاده سردرود – کارخانه تراکتورسازی
۲۳ ۵۹۵۵ باجه خلجان تبریز ۳۴۳۰۵۷۳۳ تبریز-نرسیده به سه راپالایشگاه تبریز- منطقه خلجان
۲۴ ۵۴۲۰ ممقان ممقان ۳۴۳۲۴۷۴۴ ممقان -میدان عمومی
۲۵ ۵۹۳۹ باجه مهر اصل شهرک شهید سلیمی ممقان ۳۴۳۲۹۱۷۱ شهرممقان – شهرک صنعتی سلیمی-باجه مهراصل
۲۶ ۵۷۴۰ راه آهن تبریز ۳۴۴۷۴۸۵۸ تبریز-خیابان راه آهن
۲۷ ۵۶۸۰ دیزل آباد تبریز ۳۴۴۷۰۴۴۲ آخر خیابان رسالت- مجتمع فلزکاران
۲۸ ۵۴۱۰ گوگان گوگان ۳۴۵۲۶۷۶۶ گوگان -خیابان امام خمینی
۲۹ ۵۶۹۰ لاله تبریز ۳۴۷۷۷۳۱۰ تبریز-خیابان لاله
۳۰ ۵۱۵۰ ابوریحان تبریز ۳۴۷۹۵۸۵۸ تبریزخیابان آزادی- چهارراه ابوریحان
۳۱ ۵۱۴۰ قطران تبریز ۳۴۷۸۰۷۷۴ تبریزخیابان قطران
۳۲ ۵۹۲۹ باجه بلور فروشان تبریز ۳۵۲۴۹۳۸۶ تبریز- خیابان شهیدمدنی -اول بازارفرش
۳۳ ۵۲۷۰ بازارچه شتربان تبریز ۳۵۲۴۲۱۳۳ تبریزبازارچه شتربان
۳۴ ۵۰۰۰ مرکزی تبریز تبریز ۳۵۲۴۲۱۳۲ تبریز-اول خیابان شهید مدنی
۳۵ ۵۰۱۰ شهید مدنی تبریز ۳۵۲۴۷۲۸۲ تبریز-خیابان شهید مدنی
۳۶ ۵۹۳۴ باجه دارائی جدید تبریز ۳۵۲۳۰۷۲۱ تبریز-خیابان دارایی جدید
۳۷ ۵۲۰۰ طالقانی تبریز ۳۵۴۰۵۸۶۶ میدان طالقانی
۳۸ ۵۱۶۰ حافظ تبریز ۳۵۴۱۵۲۰۰ تبریزچهارراه حافظ
۳۹ ۵۳۳۰ مسجد کبود تبریز ۳۵۵۶۴۶۹۶ تبریر-خیابان امام خمینی-روبروی مصلی
۴۰ ۵۱۹۰ شریعتی شمالی تبریز ۳۵۵۵۹۱۱۵ خیابان شریعتی شمالی
۴۱ ۵۱۷۰ امام خمینی تبریز ۳۵۵۳۱۸۲۶ تبریزخیابان ارتش
۴۲ ۵۰۷۰ شریعتی جنوبی تبریز ۳۵۵۳۸۰۱۳ تبریز-خیابان شریعتی جنوبی
۴۳ ۵۲۱۰ فردوسی تبریز ۳۵۵۳۵۴۲۵ تبریز- خیابان فردوسی
۴۴ ۵۵۱۰ شعبه باسمنج تبریز ۳۶۳۴۲۰۱۲ باسمنج خیابان امام خمینی
۴۵ ۵۲۶۰ هفتم تیر تبریز ۳۶۵۵۲۹۲۲ تبریزخیابان هفتم تیر
۴۶ ۵۴۶۰ مرکزی مراغه مراغه ۳۷۲۲۲۰۰۴ مراغه – خیابان خواجه نصیر
۴۷ ۵۶۳۰ باجه دانشگاه ملی مراغه مراغه ۳۷۲۷۸۸۷۷ ورودی شهرک گلشهر – دانشگاه مراغه
۴۸ ۵۷۰۰ کاشانی مراغه مراغه ۳۷۲۳۰۸۸۳ مراغه -خیابان کاشانی
۴۹ ۵۴۰۰ عجب شیر عجب‌شیر ۳۷۶۲۲۰۶۸ عجب شیر- خیابان امام خمینی
۵۰ ۵۶۵۰ باجه دانشگاه ملی بناب بناب ۳۷۷۹۷۰۲۱ بناب -خروجی به سمت تبریز-دانشگاه بناب
۵۱ ۵۴۴۰ مرکزی بناب بناب ۳۷۷۲۲۰۵۱ بناب -خیابان امام خمینی
۵۲ ۵۶۰۰ ملکان ملکان ۳۷۸۲۲۰۴۴ ملکان – خیابان امام خمینی
۵۳ ۵۴۸۰ جلفا جلفا ۴۲۰۲۲۳۱۷ جلفا میدان عاشورا
۵۴ ۵۵۷۰ هادیشهر هادیشهر ۴۲۰۴۰۹۶۸ هادیشهر-خیابان امام جعفر صادق
۵۵ ۵۴۷۰ مرکزی مرند مرند ۴۲۲۶۴۰۷۶ مرند- خیابان امام خمینی
۵۶ ۵۳۹۰ شبستر شبستر ۴۲۴۲۳۰۷۷ شبستر- خیابان امام خمینی
۵۷ ۵۷۱۰ صوفیان صوفیان ۴۲۵۲۴۶۶۷ صوفیان -فلکه اصلی
۵۸ ۵۵۴۰ شعبه تسوج تسوج ۴۲۵۷۴۰۰۱ تسوج -خیابان امام خمینی
۵۹ ۵۳۸۰ مرکزی سراب سراب ۴۳۲۲۲۰۹۰ سراب -میدان امام خمینی
۶۰ ۵۶۲۰ بستان آباد بستان‌آباد ۴۳۳۳۲۳۵۹ بستان آباد- خیابان امام خمینی
🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *