09150566946

لیست شعب و آدرس بانک نجارت در استان اصفهان

ردیف کد عنوان شهر تلفن آدرس
۱ ۶۳۲۰ مرکزی شاهین شهر شاهین شهر ۴۵۲۴۹۷۳۱ شاهین شهر ، بلوار امام
۲ ۶۷۱۰ خرازی شاهین شهر شاهین شهر ۴۵۲۷۴۸۰۰ شاهین شهر،بلوارامام،مجتمع تجاری شهیدخرازی
۳ ۱۶۲۳۰ نائین نایین ۴۶۲۵۰۶۰۱ نائین – امام خمینی
۴ ۶۴۵۰ مرکزی زرین شهر زرین شهر ۵۲۲۲۲۲۸۰ زرین شهر ، خ امام جنوبی
۵ ۶۴۱۰ مرکزی مبارکه مبارکه ۵۲۴۱۶۰۶۷ شهرستان مبارکه ، خ امام
۶ ۵۶۱۰۰ فولادشهر فولاد شهر ۵۲۶۳۳۶۱۱ فولادشهر
۷ ۶۶۲۰ باهنر زرین شهر زرین شهر ۵۲۲۳۸۴۳۳ شهرستان زرین شهر،خیابان باهنر
۸ ۶۳۱۰ مرکزی شهرضا شهرضا ۵۳۵۰۳۱۸۹ شهرضا ، خیابان انقلاب
۹ ۶۳۶۰ باجه سمیرم سمیرم ۵۳۶۶۷۷۵۰ شهرستان سمیرم خ انقلاب اسلامی
۱۰ ۱۶۲۰۰ نطنز نطنز ۵۴۲۲۸۴۳۶ نطنز – خیابان امام خمینی
۱۱ ۱۶۳۲۰ حسین آباد کویر کاشان ۵۴۲۵۲۰۵۵ کاشان-۴۵ کیلومتری کاشان-روستای حسین آباد کویر
۱۲ ۱۶۱۸۰ باجه ابو زید آباد کاشان ۵۴۲۵۴۸۰۰ کاشان روستای ابوزید آباد
۱۳ ۱۶۲۷۰ باجه بادرود بادرود ۵۴۳۴۳۶۶۰ بادرود – خیابان امام خمینی
۱۴ ۱۶۰۷۰ بیدگل کاشان ۵۴۷۲۴۰۶۰ کاشان بخش بیدگل میدان شهدا
۱۵ ۱۶۰۶۰ آران اران ۵۴۷۳۲۷۲۷ آران خ طالقانی
۱۶ ۱۶۱۶۰ باجه سفید دشت نجف آباد ۵۴۸۴۳۲۳۳ روستای سفید دشت
۱۷ ۱۶۹۰۰ باجه کامو کاشان ۵۵۶۶۶۱۴۴ روستای کامو
۱۸ ۱۶۱۴۰ لتحر کاشان ۵۵۲۲۴۰۲۲ کاشان – میدان شهدای لتحر
۱۹ ۱۶۲۵۰ جوشقان استرک کاشان ۵۵۲۷۷۴۹۰ روستای جوشقان استرک
۲۰ ۱۶۰۰۰ مرکزی کاشان کاشان ۵۵۴۵۴۵۷۰ کاشان خ میرعماد
۲۱ ۱۶۰۲۰ شهید اجتهد کاشان ۵۵۴۴۹۴۹۴ کاشان – بازار کاشان
۲۲ ۱۶۰۴۰ آیت ا… کاشانی کاشان ۵۵۴۵۰۱۰۴ کاشان – خ آیت اله کاشانی
۲۳ ۱۶۰۵۰ ۲۲/بهمن کاشان ۵۵۴۶۹۹۳۵ کاشان – خ ۲۲ بهمن
۲۴ ۱۶۰۸۰ کمال الملک اصفهان ۵۵۴۴۵۰۷۶ خ محتشم کاشانی
۲۵ ۱۶۱۷۰ راوند کاشان ۵۵۵۱۴۴۳۵ راوند خ مطهری روبروی مسجد امیر المومنین
۲۶ ۱۶۳۰۰ میدان معلم کاشان ۵۵۵۴۵۲۲۹ کاشان – میدان معلم
۲۷ ۱۶۰۹۰ دانشگاه کاشان کاشان ۵۵۵۱۶۰۳۰ بلوار قطب راوندی – جنب دانشگاه کاشان
۲۸ ۱۶۲۱۰ باجه جوشقان قالی کاشان ۵۵۶۶۳۳۶۶ روستای جوشقان قالی
۲۹ ۱۶۰۳۰ برزک کاشان ۵۵۶۷۳۰۱۱ روستای برزک ۴۵ کیلومتری کاشان
۳۰ ۱۶۲۸۰ باجه مشکات کاشان ۵۵۶۸۳۲۳۵ روستای مشکان
۳۱ ۶۳۴۰ داران داران ۵۷۲۲۴۳۶۰ داران خ دکتر بهشتی
۳۲ ۶۵۲۰ مرکزی گلپایگان گلپایگان ۵۷۴۲۹۱۰۰ شهرستان گلپایگان ، خیابان امام
۳۳ ۶۴۶۰ باجه بوئین میاندشت بویین میاندشت ۵۷۵۲۲۵۶۶ بوئین میاندشت ، ابتدای خ قدس
۳۴ ۶۵۰۰ خوانسار خوانسار ۵۷۷۷۲۱۲۶ شهرستان خوانسار ، خیابان امام
۳۵ ۶۱۲۰ آمادگاه اصفهان ۳۲۲۲۶۱۲۴ اصفهان -خیابان آمادگاه
۳۶ ۶۶۸۰ امام خمینی (ره) اصفهان ۳۳۳۲۴۱۸۸ خ امام خمینی نبش خ شریف شرقی
۳۷ ۶۲۱۰ میدان جمهوری اصفهان ۳۳۳۶۶۶۲۶ میدان جمهوری
۳۸ ۵۶۴۴۰ دانشگاه صنعتی اصفهان خمینی شهر ۳۳۹۱۳۹۴۵ خمینی شهر بلوار آزادگان دانشگاه صنعتی اصفهان
۳۹ ۶۱۰۰ شهید مهین پرور اصفهان ۳۴۴۹۱۶۲۸ اصفهان – خیابان عبدالرزاق
۴۰ ۶۰۹۰ کاوه اصفهان ۳۴۵۱۵۵۴۳ اصفهان -خیابان کاوه
۴۱ ۶۳۸۰ هفتون اصفهان ۳۵۸۰۱۵۶۰ خیابان هفتون
۴۲ ۶۲۹۰ زینبیه اصفهان ۳۵۵۶۸۵۷۷ خیابان زینبیه
۴۳ ۶۹۸۰ سیتی سنتر اصفهان ۳۶۵۰۴۸۴۸ اصفهان جاده اصفهان سپاهان شهر فروشگاه سیتی سنتر
۴۴ ۶۰۷۰ میر اصفهان ۳۶۶۳۲۶۰۱ اصفهان -خیابان میر
۴۵ ۶۸۳۰ باجه باغ ابریشم ابریشم ۳۷۴۵۰۶۸۸ شهر ابریشم ، جنب کارخانه ایرانیت
۴۶ ۶۷۳۰ تیران تیران ۴۲۲۲۹۴۹۰ شهرستان تیران ، خیابان امام
۴۷ ۵۶۳۵۵ پلیس راه نجف آباد نجف آباد ۴۲۴۵۱۵۱۵ پلیس راه نجف آباد ، ابتدای جاده نجف آباد – داران
۴۸ ۶۵۱۰ بازار نجف آباد نجف آباد ۴۲۶۲۳۴۶۶ شهرستان نجف آباد،خیابان دکتر شریعتی چهرراه بازار
۴۹ ۱۶۳۵۰ لای بید گلپایگان ۴۵۳۳۲۰۳۲ روستای لای بید
۵۰ ۱۶۱۹۰ میمه میمه ۴۵۴۲۲۶۰۰ میمه – خیابان شریعتی
۵۱ ۶۴۳۰ ورنامخواست ورنامخواست ۵۲۳۶۰۷۴۵ ورنامخواست ، خ شریعتی ، نبش خیابان مولوی
۵۲ ۶۴۰۰ چهل متری شهرضا شهرضا ۵۳۲۳۵۲۰۰ شهرضا ،خیابان چهل متری
۵۳ ۱۶۲۲۰ اردستان اردستان ۵۴۲۴۳۰۷۹ اردستان – خیابان امام خمینی
۵۴ ۵۶۴۲۰ شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان خمینی شهر ۳۳۸۶۵۰۳۰ خمینی شهر بلوار آزادگان دانشگاه صنعتی اصفهان شهرک علمی تحقیقاتی
۵۵ ۵۶۰۰۸ باجه فولاد مبارکه مبارکه ۵۲۷۳۲۶۸۸ واقع در فولاد مبارکه اصفهان
۵۶ ۵۶۹۵۳ باجه کلینیک پارسیان اصفهان ۳۶۶۳۲۶۰۱ خیابان میرفندرسکی – روبروی بیمه آسیا – کلینیک چشم پزشکی پارسیان – پلاک ۲۰۸
۵۷ ۶۹۰۰ هزارجریب اصفهان ۳۶۶۹۹۹۶۷ خیابان هزارجریب
۵۸ ۶۶۷۰ باجه طاد اصفهان ۳۷۲۴۶۰۶۶ روستای طاد
۵۹ ۶۴۹۰ فلاورجان فلاورجان ۳۷۴۲۰۸۱۸ فلاورجان ، خیابان طالقانی
۶۰ ۶۶۴۰ اشترجان اشترجان ۳۷۶۰۸۹۴۵ شهرستان اشترجان ، خ اصلی
۶۱ ۶۱۵۰ بهار اصفهان ۳۷۷۲۳۰۰۰ اصفهان – ابتدای خیابان آتشگاه
۶۲ ۶۱۶۰ سه راه سیمین اصفهان ۳۷۷۷۰۶۴۰ اصفهان -سه راه سیمین
۶۳ ۶۷۲۰ رودکی اصفهان ۳۷۷۶۸۰۰۱ خیابان رودکی
۶۴ ۶۷۸۰ بلوارکشاورز اصفهان ۳۷۷۶۱۸۸۳ خیابان بلوار کشاورز
۶۵ ۵۶۴۷۰ وحید اصفهان ۳۷۸۶۴۶۸۳ خیابان وحید-حدفاصل چهارراه امامزاده محسن و باغ دریاچه-۸۱۷۶۷۹۵۹۴۱
۶۶ ۶۷۴۰ کاشی اصفهان نجف آباد ۴۲۲۳۴۸۰۸ جاده نجف آباد ، کارخانه کاشی
۶۷ ۵۶۹۲۵ باجه قلعه سفید گلدشت ۴۲۲۴۲۲۲۶ گلدشت روستای قلعه سفید
۶۸ ۵۶۴۱۰ باجه شهرک صنعتی منتظریه نجف آباد ۴۲۲۹۰۱۸۸ منطقه صنعتی منتظریه
۶۹ ۱۶۳۶۰ باجه زواره زواره ۵۴۳۷۴۲۰۵ شهر زواره میدان امام خمینی
۷۰ ۶۳۷۰ مرکزی نجف آباد نجف آباد ۴۲۶۲۷۳۰۰ شهرستان نجف آباد ، خ امام خمینی
۷۱ ۵۶۲۴۰ شیخ صدوق اصفهان ۳۶۶۴۳۱۲۶ خیابان شیخ صدوق شمالی
۷۲ ۶۰۵۰ چهارراه نظر اصفهان ۳۶۶۷۳۹۳۰ اصفهان -چهارراه نظر
۷۳ ۵۶۳۷۰ باجه نظام مهندسی اصفهان ۳۴۵۹۳۱۳۹ ابتدای اتوبان چمران جنب شهرداری منطقه ۷
۷۴ ۵۶۳۶۵ باجه دولت آباد اصفهان ۴۵۸۳۶۵۰۴ جاده دولت آباد – شهرک صنعتی دولت آباد
۷۵ ۶۰۰۰ مرکزی اصفهان(ارزی – ریالی) اصفهان ۳۲۲۲۲۲۹۸ اصفهان – خ سپه
🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *