09150566946

معرفی کارگزاری رضوی

شرکت کارگزاری رضوی

شرکت کارگزاری رضوی در راستای سیاست‌های کلان آستان قدس رضوی، در تاریخ ٢۵ اسفند ١٣٨٣ به شماره ثبت ٢٣١۵٠ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است. به موجب بند ٢ اساسنامه موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

الف) سرمایه گذاری و خدمات کارگزاری

ب) خدمات مالی

پ) امور مالی

ت) ارائه خدمات در بورس انرژی

ث) ارائه خدمات در بورس کالا

ج) فعالیت در فرابورس و بازار معاملات آتی

مجوز ها

١- مجوز سبدگردانی: سازمان بورس طی نامه شماره ٨١٨٢۴/١١٠ مورخ ٢٣/٠۶/١٣٨۴ مجوز سبدگردانی اختصاصی را به شرکت کارگزاری رضوی اعطا نموده است که در تاریخ ۱۹/٠٢/١٣٨۶ و ۱۰/۰۶/۱۳۸۸ آن را تمدید نموده است.

٢- مجوز کارگزار معرف: سازمان بورس طی نامه شماره ١٠٨۵۵٢/١١٠ مورخ ٢۶/٠٢/۱۳۸۵ مجوز کارگزار معرف را به شرکت کارگزاری رضوی اعطا نموده و در تاریخ ۲۰/۰۷/۱۳۸۹ تمدید نموده است.

٣- مجوز بورس فلزات: سازمان بورس طی نامه شماره ٢٩۴٨٧/١٢١ مورخ ٢٧/١١/١٣٨۶ مجوز بورس فلزات را به شرکت کارگزاری رضوی اعطا نموده است.

۴- مجوز فعالیت در رینگ محصولات پتروشیمی: سازمان بورس طی نامه شماره ۳۸۳۲۲/١٢١ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۷مجوز فعالیت در رینگ محصولات پتروشیمی را به شرکت کارگزاری رضوی اعطا نموده است.

۵- مجوز فعالیت در رینگ محصولات کشاورزی: سازمان بورس طی نامه شماره ۶۵۴۰۰/١٢١ مورخ ٢٧/۱۲/۱۳۸۷ مجوز فعالیت در رینگ محصولات کشاورزی را به شرکت کارگزاری رضوی اعطا نموده است.

۶- مجوز معاملات اینترنتی: شرکت کارگزاری رضوی مجوز معاملات اینترنتی را دارا می‌باشد.

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *