09150566946

کتاب معامله گری از عمق وجود: از شهود نیمکره راست مغز و خرد نیمکره چپ مغز استفاده کنید تا معامله گری حرفه ای شوید

mp7rjqt9 500x500 1 - کتاب معامله گری از عمق وجود: از شهود نیمکره راست مغز و خرد نیمکره چپ مغز استفاده کنید تا معامله گری حرفه ای شوید

فصل اول: قدرت ندای درون

فصل دوم: هدف شهود چیست

فصل سوم: استفاده اشتباه از مغز

فصل چهارم: ساختار بازارها

فصل پنجم: آموزش ندای درون و اعتماد به آن

فصل ششم: نخبگان معامله گری

فصل هفتم: سادگی و سرعت تمرین کنید تا استاد شوید

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *