09150566946

کتاب هماهنگی در اصول امواج الیوت

ok 714x1024 - کتاب هماهنگی در اصول امواج الیوت

«ایان کوپسی» در این کتاب ساختار انگیزشی الیوتی که مبتنی بر ۵ موج است را اشتباه قلمداد کرده و ساختاری به نام تعدیل شده (Impulsive Wave Modification) برای رفع خطاهایی که وی بدان ها باور دارد معرفی کرده است.کوپسی معتقد است یک اشتباه اساسی را در شیوه ی توسعه ی ساختارهایی که رفتار قیمت را تعریف می کند کشف نموده است.وی در این کتاب توضیح می دهد چه چیزی در اصول موجی اشتباه است و ساختارهای تعدیلی اجازه می دهد تا پیش بینی معاملاتی دقیق تر داشته باشیم.ایان کوپسی بیان می دارد روشی که به این کشف منجر شده،نسبت های ریاضی مشترکی هستند که بخش های مختلف ساختار موجی را به هم پیوند می دهند.وی نمونه هایی عملی برای توضیح یافته های خود ارائه کرده است.او نشان می دهد که امواج در واقع چگونه توسعه می یابند و تصورات غلطی که الیوتیسین ها برای سال ها ترویج نموده اند را رد می کند.وی از روش های خود با این دلیل که امواج باید دارای نسبت های مشترک متداول باشند دفاع می کند و کمک می کند تا خواننده نسخه ی تعدیل شده اصول موجی را با درک و دقت بیشتری به کار ببرد.ایان عقیده دارد که یک اشتباه اساسی در اصول موجی محبوب الیوت وجود دارد و بیان می دارد روش تعدیلی اش به وسیله آزمون و خطا این اشتباهات را رفع نموده است تا تحلیل دقیق تری ارائه شود.

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *