09150566946
محتوای آزادی های نامحدود
۱۷۳۴۲۹ 522x295 - تحلیل بنیادی ،تکنیکال یا ذهنی؟ قسمت۱۱

تحلیل بنیادی ،تکنیکال یا ذهنی؟ قسمت۱۱

  آغاز فصل دوم در ادامه پست های قبلی می خوانیم....   در ژانویه ۱۹۹۴ از من خواسته شد در کنفرانسی راجع به معامله گری در شیکاگو که توسط مجله فیوچرز برگزار می شد،شرکت کنم.در زمان استراحت و سر میز ...