09150566946
محتوای آزمون گواهینامه مهارت استاندارد
522x295 - آزمون گواهینامه مهارت استاندارد شایستگی آزمونگری

آزمون گواهینامه مهارت استاندارد شایستگی آزمونگری

مدیران کل محترم آموزشگاههای فنی حرفه ای استان خراسان رضوی با سلام و احترام در راستای ارتقای کیفیت سنجش مهارت و تخصصی نمودن آزمونگری استانداردهای آموزشی،کلیه علاقه مندان و متقاضیان از جمله کارشناسان و مربیان سازمان آموزش فنی حرفه ای ...