09150566946
محتوای آموزش فارکس در نیشایور
۱۶۵۲۴۲ 522x295 - تحلیل تکنیکال ،بنیادی یا ذهنی؟ قسمت۵۹

تحلیل تکنیکال ،بنیادی یا ذهنی؟ قسمت۵۹

در ادامه قسمت قبل بخوانید.....   این طرز مشاهده قیمت ها و قانع کردن خودتان کمی مضحک به نظر می رسد،این گونه نیست؟برای معامله گرانی که آموخته اند در حوزه احتمالات بیندیشند،هیچ تنگنایی وجود ندارد.تعیین ریسک برای آنها به هیچ ...