09150566946
محتوای اخبار بورسی
Untitled 1 394x295 - نکات معاملاتی بورس در هفته اول آذرماه ۱۴۰۰

نکات معاملاتی بورس در هفته اول آذرماه ۱۴۰۰

۵ نکته که قبل از معاملات هفته باید به آنها توجه کنیم ۱) یکی از پر حاشیه ترین اخبار این روزهای بازار سهام و اقتصاد کشور موضوع افزایش نرخ خودرو است. بعد از رفت و برگشت بسیار به نظر می ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند متعادل - شاخص هم وزن روند اصلاحی ۲٫ دلار حواله سنا ۲۲٫۰۹۷ – ۲۲٫۲۹۸ تومان، اسکناس تهران ۲۵٫۸۵۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، الکیل بنزن خطی ۴۱۴ میلیون ریال، اوره پریل شیراز و ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند صعودی - شاخص هم وزن روند متعادل ۲٫ دلار حواله سنا ۲۲٫۱۵۶ – ۲۲٫۳۵۹ تومان، اسکناس تهران ۲۵٫۲۰۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، آهن اسفنجی ۸۵میلیون ریال، استایرن بوتادین رابر ۴۱۵ میلیون ریال، ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند صعودی - شاخص هم وزن روند صعودی ۲٫ دلار حواله سنا ۲۲٫۱۶۶ – ۲۲٫۳۶۸ تومان، اسکناس تهران ۲۵٫۱۰۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، استایرن بوتادین رابر ۴۰۰ – ۴۱۵ میلیون ریال، استایرن منومر پارس ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند صعودی - شاخص هم وزن روند صعودی ۲٫ دلار حواله سنا ۲۲٫۲۰۰ – ۲۲٫۴۰۲ تومان، اسکناس تهران ۲۴٫۸۰۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، پلی پروپیلن ۲۸۰ – ۳۴۰ میلیون ریال، PVC هر تن ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند صعودی - شاخص هم وزن روند متعادل - اصلاحی ۲٫ دلار حواله سنا ۲۲٫۱۶۴ – ۲۲٫۳۶۵ تومان، اسکناس تهران ۲۴٫۵۵۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، آهن اسفنجی ۸۸٫۷ میلیون ریال، شمش فایرا ۵۷۸ ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند صعودی - شاخص هم وزن روند صعودی ۲٫ دلار حواله سنا ۲۲۱,۵۵۰ --- ۲۲۳,۵۶۳ ریال، اسکناس تهران ۲۴٫۸۳۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، آهن اسفنجی ۸۳ – ۸۵ میلیون ریال، استایرن بوتادین رابر ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار ۱٫ شاخص کل روند صعودی - شاخص هم وزن روند صعودی ۲٫ دلار حواله سنا ( ۲۲٫۱۳۲ – ۲۲٫۳۳۳ ) تومان، اسکناس تهران ۲۴٫۹۶۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، پلی پروپیلن ۲۸۳-۴۴۰ میلیون ریال، PVC هر تن ...
663666 522x295 - تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۰

تحلیل اخبار و صنایع در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۰

*آمارها کلیدی بازار نرخ سود بین بانکی به ۱۸٫۴درصد کاهش یافت! ۱٫  شاخص کل روند متعادل یا صعودی – روند شاخص هم وزن نزولی  ۲٫  دلار حواله سنا ۲۰٫۲۸۴ – ۲۰٫۴۶۸ تومان. اسکناس تهران ۲۳٫۹۲۰ تومان. ۳٫ در بورس کالا، ...
Untitled 1 394x295 - نکات کاربردی پیش از شروع معاملات در ۱۷خرداد ۱۴۰۰

نکات کاربردی پیش از شروع معاملات در ۱۷خرداد ۱۴۰۰

۵ نکته که قبل از شروع معاملات این هفته باید در نظر بگیریم ۱) شاخص کل از روند نزولی خارج شده و انتظار می رود با ادامه بستن و باز کردن نماهای قفل به مرور شاخص هم وزن هم از ...
1 2