09150566946
محتوای ارز دیجیتال مونرو
monero1 522x295 - معرفی ارز دیجیتال مونرو (Monero)

معرفی ارز دیجیتال مونرو (Monero)

مونرو چیست؟ مونرو یک ارز دیجیتال امن، خصوصی و پیگیر گریز است و از رمزنگاری مخصوصی برای اطمینان یافتن از اینکه تمامی تراکنش‌هایش غیر قابل رهگیری و پیگیر گریز باقی می‌ماند، استفاده می‌کند. در جهانی با شفافیت روزافزون، دلیل به ...