09150566946
محتوای استخراج ارزهای دیجیتال
52449 522x295 - اصطلاحات مربوط به استخراج ارزهای دیجیتال

اصطلاحات مربوط به استخراج ارزهای دیجیتال

اصطلاحات مربوط به استخراج ارزهای دیجیتال استخراج (MINING) MINING در فارسی به معنای استخراج است. به فرایندی که طی آن تائید تراکنش‌ها با استفاده کامپیوترها و بر اساس حل مسائل ریاضی رمزنگاری‌شده انجام می‌شود، ماینیگ گفته می‌شود. درنهایت و پس ...