09150566946
محتوای اعتماد به نفس
۱۷۳۴۱۵ 522x295 - تحلیل بنیادی،تکنیکال یا ذهنی؟قسمت۸

تحلیل بنیادی،تکنیکال یا ذهنی؟قسمت۸

در ادمه پست قبل بخوانید...       بازار در مورد روش های منحصر به فردی که هر یک از ما در تفسیر اظلاعات و در نتیجه اعمال تصمیمات مان داریم،هیچ قدرتی ندارد.تمام خطاهایی که ذکر کردم نتیجه چیزی است ...