09150566946
محتوای اعطای جایزه  کتاب برتر مالی اسلامی
24027 1 522x295 - حکمرانی مطلوب و تاثیر آن بر بازارهای مالی

حکمرانی مطلوب و تاثیر آن بر بازارهای مالی

انجمن مالی اسلامی ایران برگزار می کند؛ حکمرانی مطلوب و تاثیر آن بر بازارهای مالی ششمین همایش مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران، با محوریت "حکمرانی مطلوب و تاثیر آن بر بازارهای مالی" چهارشنبه ۲۶ آذر برگزار می شود. به ...