09150566946
محتوای تحلیلگران
۱۶۵۲۴۲ 522x295 - تحلیل بنیادی،تکنیکال یا ذهنی؟قسمت۴

تحلیل بنیادی،تکنیکال یا ذهنی؟قسمت۴

در ادامه پست قبلی بخوانید.   موفقیت در معامله گری هم به همین گونه است.بازار در یک روز،یک هفته یا یک ماه مشخص مقادیر زیادی پول را برای کسانی که توانایی ورود به آن را دارند فراهم می کند.از آنجایی ...