09150566946
محتوای تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی
522x295 - سرفصل های آموزشی تحلیل بنیادی

سرفصل های آموزشی تحلیل بنیادی

اصول تحلیل بنیادی عرضه اولیه و پذیره نویسی آشنایی با شرکت‌ها و آگاهی از نوع و زمینه‌ی فعالیت آن‌ها (تولید و فروش) نحوه‌ی استفاده از وب‌سایت کدال سال مالی شرکت‌ها شناخت و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (۳ ...