09150566946

سرفصل های آموزشی تحلیل بنیادی

1024x539 - سرفصل های آموزشی تحلیل بنیادی

اصول تحلیل بنیادی

عرضه اولیه و پذیره نویسی

آشنایی با شرکت‌ها و آگاهی از نوع و زمینه‌ی فعالیت آن‌ها (تولید و فروش)

نحوه‌ی استفاده از وب‌سایت کدال

سال مالی شرکت‌ها

شناخت و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (۳ ماهه، ۶ ماهه، ۹ ماهه) و سالانه (۱۲ ماهه)

صورت سود و زیان

درآمدها، هزینه‌ها، مالیات و سود (زیان) عملیاتی و غیرعملیاتی

مقدار سود (زیان) خالص

EPS تحلیلی و TTM شرکت‌ها

ترازنامه

جمع حقوق صاحبان سهام

مقدار سود (زیان) انباشته

گزارشات فعالیت‌های ماهانه

مقدار تولید و فروش، نرخ فروش و جمع کل مبلغ فروش

شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس

هلدینگ‌ها و شرکت‌های چندرشته‌ای

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، مختلط و درآمد ثابت

ارزش‌گذاری شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

خالص ارزش دارایی‌ها (NAV شرکت)

ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها

نسبت P/E شرکت و مقایسه با P/E گروه و میانگین P/E کل بازار

حباب مثبت و منفی

گزارش فعالیت هیئت مدیره

افشای اطلاعات بااهمیت

تعدیل مثبت و منفی

اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی

مجامع شرکت‌های بورسی

مجمع عمومی عادی سالیانه

DPS، درصد تقسیم سود و زمان‌بندی پرداخت سود شرکت‌ها

مجمع عمومی فوق‌العاده

افزایش سرمایه و انواع آن

تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی در بورس

بازار پول (سود بانکی و نرخ بهره)

اوراق مشارکت

بازار ارز،بازار طلا و سکه

بازار کالا (تورم)

بازار مسکن

بازارهای جهانی

تحلیل و انتخاب صنعت (گروه) در بورس

عوامل تأثیرگذار بر صنایع بورسی

میزان وابستگی شرکت‌ها (صنایع) به بازارها و قیمت‌های جهانی و نرخ ارز

قیمت‌گذاری سهام  شرکت‌ها: آزاد – دولتی

معامله‌گری با تحلیل بنیادی

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

انواع شرکت‌ها و انواع بازارها

اشخاص حقیقی و حقوقی

کد بورسی و کد معاملاتی

کارگزار ناظر

ناظر بازار

نماد معاملاتی

روز و ساعت معاملات

ساعت پیش‌گشایش

کارمزد معاملات

دامنه‌ی نوسان قیمت

محدودیت حجمی

بازارگردان

تابلو خوانی و سیگنال گیری از تابلو tsetmc

انواع شاخص‌ها و سهم های شاخص ساز

حجم معاملات، ارزش معاملات، ارزش بازارها

نمادهای پربیننده بازار

تعداد سهام، حجم مبنا، سهام شناور، میانگین حجم ماه

قدرت خریدار و فروشنده‌ی حقیقی و حقوقی

صف خرید و صف فروش

آموزش وب‌سایت کدال و تدان

گزارشات فعالیت‌های ماهانه

گزارش فعالیت هیئت مدیره

عرضه اولیه و پذیره نویسی

ضریب بتای سهم،ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک

مدیریت سرمایه‌گذاری،تشکیل سبد سرمایه گذاری

 رفتار شناسی بازار و رواشناسی معامله گری

DPSEPS تحلیلیNAV شرکتtsetmcTTM شرکت‌هاآشنایی با شرکت‌هاارزش‌گذاری سهام شرکت‌هاارزش‌گذاری شرکت‌هااستفاده از وب‌سایت کدالاصول تحلیل بنیادیافزایش سرمایهافشای اطلاعاتانواع شاخص‌هااوراق مشارکتبازار ارزبازار پولبازار طلا و سکهبازار فروش شرکت‌هابازار کالابازار مسکنبازارگردانبازارهای جهانیبازارهای رقیببازارهای موازی با بازار سرمایهبهترین ساعت خرید و فروشبه‌روز بودن شرکت‌هاپذیره نویسیپیش‌خور شدن تعدیلتابلو خوانیتجدید ارزیابی دارایی‌هاتحلیل صورت‌های مالیتحلیل متغیرهای کلان اقتصادیترازنامهتعدیل سوختهتعدیل مثبت و منفیتعرفه‌ی واردات و صادراتتورمجمع حقوق صاحبان سهامحباب مثبت و منفیحجم مبناحق تقدمخالص ارزش دارایی‌هادامنه‌ی نوسان قیمتدرصد تقسیم سودزمان‌بندی پرداخت سودسابقه‌ی معاملاتساعت پیش‌گشایشسال مالی شرکت‌هاسرمایه‌گذاری‌های بلندمدتسرمایه‌گذاری‌های بورسی و غیربورسیسهام شناورسهم های شاخص سازسود (زیان) انباشتهسود بانکیسیگنال گیری از تابلو tsetmcشرکت های سرمایه‌گذاری در بورسشرکت‌های چندرشته‌ایشرکت‌های هم‌گروهصادراتصف خریدصف فروشصنایع بورسیصندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورسصندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابتصورت سود و زیانصورت‌های مالی تلفیقیصورت‌های مالی میان‌دوره‌ایضریب بتای سهمطرح‌های توسعه بورسعرضه اولیهقدرت خریدار و فروشنده‌قرار گرفتن شرکت‌ها تا مرز جهت صادراتقوانین بورسقیمت معاملاتقیمت‌های جهانیکارگزار ناظرکارمزد معاملاتکد معاملاتیگزارش فعالیت هیئت مدیرهمجامع شرکت‌های بورسیمجمع عمومی عادی سالیانهمجمع عمومی فوق‌العادهمدیریت سرمایه‌گذاریمعامله‌گری با تحلیل بنیادیمقدار سود (زیان) خالصموسسه سبزاندیشان ویراسرمایهنرخ ارزنرخ بهرهنرخ فروشنسبت P/Eنماد معاملاتینمادهای پربیننده بازارهلدینگ‌ها
🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *