09150566946
محتوای تحلیل گر
۱۶۴۸۲۶ 522x295 - تحلیل تکنیکال،بنیادی یا ذهنی؟قسمت ۵۱

تحلیل تکنیکال،بنیادی یا ذهنی؟قسمت ۵۱

در ادامه قسمت قبل بخوانید....   نقاط بالا و پایین قیمت ها در بازار عبارت است از برآیند اعتقاد تمام معامله گران موجود در بازار درباره اینکه قیمت ها بالا یا پایین هستند.هر معامله گر در بازار با تصمیم خرید ...