09150566946
محتوای تدان_خوارزمی
14921 522x295 - کنفرانس خبری نماد وخارزم - تدان

کنفرانس خبری نماد وخارزم – تدان

💰شرکت " سرمایه گذاری خوارزمی " در تاریخ ۹۱/۰۷/۳۰ با نماد #وخوارزم وارد بازار سرمایه (بورس) شد و در گروه صنعت " #سرمایه گذاری ها" ؛ زیرگروه صنعت " سایر واسطه گری های مالی " قرار گرفت . تعداد کل ...