09150566946
محتوای ترازنامه
های مالی 522x295 - منظور از نسبت های مالی چیست؟ معرفی کامل انواع نسبت های مالی

منظور از نسبت های مالی چیست؟ معرفی کامل انواع نسبت های مالی

نسبت‌های مالی مقادیر عددی هستند که با هدف به دست آوردن اطلاعات معنادار از صورت‌های مالی یک شرکت استخراج می‌شوند. اعداد استخراج‌ شده از صورت‌های مالی شرکت مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان نقدینگی، در مواردی هم چون آنالیزهای مقداری ...
financial statement analysis 370x370 1 370x295 - تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی می‌تواند به‌منظور ارزیابی عملکرد و پیش‌بینی آینده شرکت‌ها استفاده شود. برای نیل به این هدف رویکردهای مختلفی متصور است. برخی معتقدند که تجزیه و تحلیل‌ های افقی و عمودی صورت‌ های مالی روند ملموسی از ...
سایت کدال 522x295 - آموزش کامل استفاده از سایت کدال

آموزش کامل استفاده از سایت کدال

آموزش سایت کدال طبق ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، “سازمان بورس اوراق بهادار“ حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و باهدف سامان‌دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون و ...
522x295 - سرفصل های آموزشی تحلیل بنیادی

سرفصل های آموزشی تحلیل بنیادی

اصول تحلیل بنیادی عرضه اولیه و پذیره نویسی آشنایی با شرکت‌ها و آگاهی از نوع و زمینه‌ی فعالیت آن‌ها (تولید و فروش) نحوه‌ی استفاده از وب‌سایت کدال سال مالی شرکت‌ها شناخت و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای (۳ ...