09150566946
محتوای ترس در بورس
۱۷۲۶۲۲ 522x295 - تحلیل بنیادی،تکنیکال یا ذهنی؟قسمت ۴۷

تحلیل بنیادی،تکنیکال یا ذهنی؟قسمت ۴۷

  در ادامه قسمت قبل بخوانید...   بیشتر اوقات معامله گران میزان ریسک در معاملات بعدی خود را بر اساس نتایج به دست آمده در چند معامله اخیر خود تعیین می کنند.اما در مورد معامله گران موفق موضوع به گونه ...
2 - ترس و طمع در معاملات بورسی

ترس و طمع در معاملات بورسی

مقدمه  سخت ترین بخش آموزش در بورس و شاید طاقت فرساترین آن، آموختن مهارت های روانشناسی می باشد. ترس، طمع و صبر هر کدامی پایه های هرم روانشناسی بورس را تشکیل می دهند. هر کدام از حالت های روحی نامبرده ...