09150566946
محتوای DigixDAO
300px Digixdao - ارز دیجیتال دیجیکس داو (DGD)

ارز دیجیتال دیجیکس داو (DGD)

ایده طلای دیجیتال، ایده جدیدی نبوده و اساسا ایجاد یک پول با پشتوانه طلا است. بجای تحویل دادن تکه های طلا، که حمل و نقل و ذخیره آن دست و پا گیر و پر ریسک است، در عوض می توان ...