09150566946
محتوای JPGDG FHCHV THV;S
22739Ny8yMS8yMDE0IDEyOjAwOjAwIEFNOTA5 300x295 - شاخص ISM و کاربرد آن در فارکس

شاخص ISM و کاربرد آن در فارکس

شاخص ISM شاخص ISM مخفف Institute for Supply Management می باشد. موسسه مدیریت عرضه (ISM) فعالیت‌های اقتصادی را در دو بخش تولیدی و خدماتی مورد سنجش قرار می‌دهد. انتشار ماهیانه داده‌های ISM شامل اطلاعات کلیدی نظیر تغییرات در سطح تولید ...