09150566946
محتوای last kiss
lastkiss 522x295 - بوسه وداع (Last Kiss)

بوسه وداع (Last Kiss)

پولبک (Pullback) چیست؟ کلمه پولبک در لغت به معنای بازگشت و عقب کشیدن و مترداف کلمه hook به معنی قلاب است. به همین دلیل در نمودارها نیز به شکل قلاب نمایان می‌شود. معنای دیگری که برای این کلمه می‌توان در ...