09150566946
محتوای NEO
neo 522x295 - معرفی ارز دیجیتال نئو (NEO)

معرفی ارز دیجیتال نئو (NEO)

ارز دیجیتال نئو (NEO) چیست؟  NEO در وب‌سایت رسمی خود، خود را به‌عنوان شبکه توزیع شده برای اقتصاد هوشمند معرفی کرده است. منظور ما از اقتصاد هوشمند دارایی‌های دیجیتالی با هویت دیجیتالی است که توسط قراردادهای هوشمند پشتیبانی می‌شود. این پلتفرم ...