09150566946
محتوای Short Selling
f1 522x295 - بازار یک طرفه و بازار دو طرفه

بازار یک طرفه و بازار دو طرفه

  در یک نوع تقسیم‌بندی، بازار را به دو دسته تقسیم می‌کنند: بازارهای یک طرفه و بازارهای دو طرفه. در بازارهای یک طرفه مانند بازار بورس ایران افراد صرفا می‌توانند با سرمایه خود سهامی را بخرند و بعد از گذشت زمان سهامی ...