09150566946
محتوای trailing stop
1 522x295 - ‌حدضرر متحرک (Trailing Stop Loss)

‌حدضرر متحرک (Trailing Stop Loss)

‌حدضرر متحرک (Trailing Stop Loss) ‌حدضرر متحرک (به انگلیسی Trailing Stop Loss) یا حدضرر دنباله‌‌کننده نوعی از حدضرر است که مدیریت ریسک و مدیریت معامله را با هم ترکیب می‌کند. حدضررهای متحرک را می‌توان «حدضررهای محافظت‌کننده سود» نیز دانست. زیرا با تنظیم ...