09150566946

تغییرات در برنامه معاملاتی کارگزاری آلپاری ازتاریخ ۲۳٫۱۲٫۲۰۲۲ تا ۰۳٫۰۱٫۲۰۲۳

Untitled - تغییرات در برنامه معاملاتی کارگزاری آلپاری ازتاریخ ۲۳٫۱۲٫۲۰۲۲ تا ۰۳٫۰۱٫۲۰۲۳

کاربران گرامی،

مستحضر باشید که با توجه به تعطیلات کریسمس و سال نو ۲۰۲۳، تغییرات زیر در برنامه معاملاتی اعمال خواهد شد:

لطفا توجه داشته باشید که تمامی ابزارهای زیر در تاریخ ۲۹٫۱۲٫۲۰۲۲ و ۰۴٫۰۱٫۲۰۲۳ به بعد، به طور معمول معامله خواهند شد.

تمامی ابزارهای زیر در تاریخ های ۲۴٫۱۲٫۲۰۲۲، ۲۵٫۱۲٫۲۰۲۲، ۳۱٫۱۲٫۲۰۲۲ و ۰۱٫۰۱٫۲۰۲۳ بسته خواهند بود.

ابزار ۲۳٫۱۲٫۲۰۲۲ ۲۶٫۱۲٫۲۰۲۲ ۲۷٫۱۲٫۲۰۲۲ ۲۸٫۱۲٫۲۰۲۲ ۳۰٫۱۲٫۲۰۲۲ ۰۲٫۰۱٫۲۰۲۳ ۰۳٫۰۱٫۲۰۲۳
Forex *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *باز شدن در ساعت ۲۳:۰۰ معامله نرمال معامله نرمال *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *باز شدن در ساعت ۷:۰۰ معامله نرمال
EUR_Ind, JPY_Ind, USD_Ind, GBP_Ind, AUD_Ind, NZD_Ind *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *باز شدن در ساعت ۲۳:۰۰ معامله نرمال معامله نرمال *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *باز شدن در ساعت ۷:۰۰ معامله نرمال
USDRUB, EURRUB معامله نرمال *بسته شده معامله نرمال معامله نرمال معامله نرمال *بسته شده معامله نرمال
Spot Metals *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده معامله نرمال معامله نرمال *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده معامله نرمال
US Shares (Fix-Contracts) *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده معامله نرمال معامله نرمال *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده معامله نرمال
Cryptocurrencies *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *باز شدن در ساعت ۲۳:۰۰ معامله نرمال معامله نرمال *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *باز شدن در ساعت ۷:۰۰ معامله نرمال
ابزارهای معاملاتی CFD بازار سهام امریکا CFD US Stocks *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده معامله نرمال معامله نرمال *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده معامله نرمال
نفت برنت BRN *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده معامله نرمال معامله نرمال *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده معامله نرمال
WTI, NG *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده معامله نرمال معامله نرمال *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده معامله نرمال
NIKK225, SPX500, SPX500_m, NQ100, NQ100_m, WallSt30, WSt30_m *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده معامله نرمال معامله نرمال *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده معامله نرمال
ASX200 *بسته شدن در ساعت ۷:۳۰ *بسته شده *بسته شده معامله نرمال *بسته شدن در ساعت ۷:۳۰ *بسته شده معامله نرمال
FTSE100 *بسته شدن در ساعت ۱۴:۵۰ *بسته شده *بسته شده *باز شدن در ساعت ۳:۰۰ *بسته شدن در ساعت ۱۴:۵۰ *بسته شده *باز شدن در ساعت ۳:۰۰
HSI50 *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده *بسته شده *باز شدن در ساعت ۳:۱۵ *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده *باز شدن در ساعت ۳:۱۵
CHNA50_m *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده *باز شدن در ساعت ۳:۰۰ معامله نرمال *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده *باز شدن در ساعت ۳:۰۰
Nifty50_m *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده **باز شدن در ساعت ۳:۰۰ معامله نرمال *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده *باز شدن در ساعت ۳:۰۰
STOXX50 *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده *باز شدن در ساعت ۳:۰۰ معامله نرمال *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ باز شدن در ساعت ۷:۰۰/ بسته شدن در ساعت ۲۳:۰۰ *باز شدن در ساعت ۳:۰۰
GER40, GER40_m *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده *باز شدن در ساعت ۳:۰۰ معامله نرمال *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ باز شدن در ساعت ۷:۰۰/ بسته شدن در ساعت ۲۳:۰۰ *باز شدن در ساعت ۳:۰۰
IBEX35 *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده معامله نرمال معامله نرمال *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده معامله نرمال
CAC40 *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده *باز شدن در ساعت ۹:۰۰ معامله نرمال *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *باز شدن در ساعت ۹:۰۰/*بسته شدن در ساعت ۲۳:۰۰ *باز شدن در ساعت ۹:۰۰
SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده معامله نرمال معامله نرمال *بسته شدن در ساعت ۲۱:۰۰ *بسته شده معامله نرمال

مستحضر باشید که برنامه معاملاتی فوق، صرفا جهت اطلاع رسانی بوده و ممکن است تغییر کند.

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *