09150566946

شاخص اعتماد مصرف کنندگان

KWN Jer I 8252020 1 1536x1120 1 1024x747 - شاخص اعتماد مصرف کنندگان

شاخص اعتماد مصرف کنندگان – Consumer confidence

مفهوم: گزارش ماهانه در مورد اعتماد مصرف کنندگان به اقتصاد منطقه از لحاظ میزان هزینه ها و پس اندازها.

توضیح: این شاخص از سال ۱۹۶۷ به صورت نظر سنجی اعتماد مصرف کنندگان به رشد اقتصاد منتشر می‌شود. میزان اولیه این شاخص ۱۰۰ تعیین شده است و با نظر سنجی تقریبا ۵,۰۰۰ خانواده امریکایی تنظیم می‌شود. در نظر سنجی نکات زیر مهم می‌باشند: وضع مالی خانواده نسبت به دوره قبلی، پیش بینی‌های خانواده در مورد وضعیت مالی در سال جاری، ارزیابی وضعیت تجاری در اقتصاد در طی سال اخیر، پیش بینی میزان بیکاری و رکود اقتصاد در سال جاری، ارزیابی خریدهای خانواده (پوشاک، لوازم برقی).این شاخص به عنوان اندازه گیری نسبت پاسخ‌‌های مثبت / منفی نسبت به کل پاسخ‌ها است. شاخص از دو قسمت ایجاد شده است: اطمینان مصرف کنندگان به وضعیت اقتصادی کنونی (present conditions) و (expectations) چشم انداز به رشد اقتصادی در آینده. ۲/۵ شاخص اعتماد مصرف کنندگان از present conditions و ۳/۵ آن از expectations تشکیل شده است. شاخص اعتماد مصرف کنندگان برای پیش بینی میزان بیکاری و وضعیت کلی اقتصاد استفاده می شود و شاخص پیشرو چرخه تجاری محاسبه می‌شود.

روش تاثیر: رشد شاخص عامل مثبتی برای توسعه اقتصاد ملی کشور و در نتیجه افزایش نرخ دلار خواهد بود.

میزان تاثیر: متوسط

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *