09150566946

فیلتر قیمت آخرین معامله کمتر از کمترین قیمت معامله ۲۱ روز اخیر

5 2 - فیلتر قیمت آخرین معامله کمتر از کمترین قیمت معامله ۲۱ روز اخیر

سهم هایی که قیمت آخرین معامله کمتر از کمترین قیمت معامله ۲۱ روز اخیر در بورس شده است را نشان می دهد. (خیلی از سهامداران از این فیلتر برای سرمایه گذاری مطمئن در بورس استفاده می کنند)

🔻🔻🔻🔻🔻
ویرا سرمایه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *